Kommuner som bruker oppslag i Infotorg for å finne disse opplysningen, må få opplysningene via Skatteetatens delingstjeneste etter 16. november 2023.

Fra og med 16.11.2023 forsvinner de opplysningene som i dag er tilgjengelig på InfoTorg om ligning, skatt og inntekt for innbyggere. Dette betyr at egenandelsberegnere og eventuelt andre i kommunen som bruker oppslag i InfoTorg for å finne disse opplysningen, ikke finner dem på InfoTorg etter 16. november 2023. Opplysningene er allerede tilgjengelig fra Skatteetatens delingstjeneste både for egenandelsberegning for praktisk bistand og langtidsopphold institusjon. Alle kommuner har rett til å bruke disse opplysningene.

Årsaken til at opplysningene om ligning, skatt og inntekt for innbyggere forsvinner fra InfoTorg, er at distribusjonsavtalen mellom Skatteetaten og TietoEVRY opphører.

For at kommunen skal få tilgang til opplysningene om ligning, skatt og inntekt gjennom Skatteetatens delingstjeneste, må dere bestille nødvendige oppdateringer fra EPJ-leverandøren. EPJ-leverandørene kan enten hente opplysningene ved å knytte seg opp til KS Fiks register, eller ved direkte tilkobling til Skatteetatens delingstjeneste. KS har informert alle EPJ-leverandørene om hva som kommer, og vi følger dem opp tett. De regionale digitaliseringsnettverkene sammen med Kompetansenettverk for innføring av e-helseløsninger (KS eKomp) har en viktig rolle i å bistå kommunene i de endringene som kreves for å ta i bruk Skatteetatens delingstjeneste.

Kommunene må selv bestille tilgang til skatte- og inntektsopplysninger hos Skatteetaten. Her finner du informasjon om hvordan dette gjøres: Slik får du tilgang til Skatteetatens delingsløsning for skatte- og inntektsopplysninger - KS

KS Fiks register tilbyr både en nettsideløsning for oppslag og har i tillegg tilrettelagt for en enklere integrasjon for EPJ-leverandørene.

På nettsideløsningen til Fiks register kan saksbehandler hente skatte- og inntektsopplysningene for beregning av egenandel for praktisk bistand og opplæring, og det vil komme tilsvarende mulighet for beregning av egenandel for langtidsopphold institusjon. Dette er en alternativ mulighet for kommunen til å gjøre oppslag i Skatteetatens delingstjeneste, hvis kommunen ikke har kapasitet til å ta i bruk EPJ-leverandørens oppdaterte løsning før 16.11.2023.

Spørsmål kan rettes til: skattedeling@ks.no