Merk at det kun er skatteoppgjør som er ferdig behandlet som dukker opp.

Per nå er det forhåndsligninger foretatt i 2023 og skattemeldinger for 2023 som er ferdig behandlet som vises.

De aller fleste skatteoppgjør vil bli tilgjengelige fra slutten av juni.

Skatteoppgjørene er vanligvis tilgjengelige i løsningen tre virkedager etter at oppgjøret er sendt ut til innbygger.