Deling av inntekts- og skatteopplysninger fra Skatteetaten

Deling av data mellom Skatteetaten og kommuner vil forenkle saksbehandling og gjøre det enklere for innbygger. Nå jobber KS og Skattetaten med å gi kommunene tilgang innenfor fem prioriterte områder.

Nyhetsartikler

Starter pilot slik at foreldre slipper å dokumentere egen inntekt

Starter pilot slik at foreldre slipper å dokumentere egen inntekt

I januar starter KS en pilot der kommuner kan hente skatte- og inntektsopplysninger direkte fra Skatteetaten. Det innebærer blant annet at foreldre slipper å dokumentere egen inntekt når de søker om moderasjon i foreldrebetaling.

KS har inngått segmentansvarsavtale med Skatteetaten

KS har inngått segmentansvarsavtale med Skatteetaten

Bedre og mer sammenhengende tjenester for brukerne er målet når KS blir distributør av folkeregisteropplysninger.

Samarbeidsavtale om innføring av nasjonale e-helseløsninger

Samarbeidsavtale om innføring av nasjonale e-helseløsninger

Regjeringen og KS er enige om å forsterke samarbeidet om innføring av nasjonale e-helseløsninger og har inngått en samarbeidsavtale som legger til rette for at innføringen prioriteres og koordineres i fellesskap.

Aktørfora – prosess for økt involvering

Aktørfora – prosess for økt involvering

Samarbeidsprosjektet Felles kommunal journal har startet en involveringsprosess der deltakere inviteres til aktørfora. Hensikten er å få faglige innspill som kan bidra til konkretisering av Felles kommunal journal.

Sparer verdifull tid på selvregistrering av smitte

Sparer verdifull tid på selvregistrering av smitte

I løpet av to uker har over 70 kommuner tatt i bruk tjenesten der innbyggerne selv registrerer positiv hjemmetest. – Tjenesten effektiviserte smittesporingsarbeidet over natta, sier Anders Holden Halmrast i Bærum kommune.

Nå kan innbyggerne selv registrere positiv hjemmetest

Nå kan innbyggerne selv registrere positiv hjemmetest

KS tilbyr en ny tjeneste der innbyggerne selv kan registrere at de har tatt en positiv hjemmetest. Informasjonen kommer direkte inn i Fiks smittesporing, slik at kommunen kan starte smittesporingsarbeidet.

Les flere artikler

KONTAKT