Til hovedinnhold

Deling av inntekts- og skatteopplysninger fra Skatteetaten

Deling av data mellom Skatteetaten og kommuner vil forenkle saksbehandling og gjøre det enklere for innbygger. Nå jobber KS og Skattetaten med å gi kommunene tilgang innenfor fem prioriterte områder.

Artikler

Informasjonsmøte om fremtidens innkreving

Fremtidens innkreving omfatter også kommunal sektor. Skatteetaten inviterer kommunal sektor til informasjonsmøte om modernisering av lovverket for innkreving mandag 5. juni.

Automatisert søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Digitale Helgeland har lansert sin fellestjeneste for søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO.

Enklere å søke om redusert foreldrebetaling

Nå har alle kommuner i Norge mulighet til å gjøre jobben enklere både for seg selv og foreldre som søker om redusert betaling til barnehage og SFO.

Om prosjektet

Dette prosjektet er et samarbeid mellom KS og Skatteetaten om å gi kommunal sektor digital tilgang til skatte- og inntektsopplysninger fra Skatteetaten.

Ofte stilte spørsmål

Her får du svar på dine spørsmål om prosjektet og tilgang på skatte- og inntektsopplysninger fra Skatteetaten. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål du ikke finner svar på her.

Slik får du tilgang til Skatteetatens delingsløsning for skatte- og inntektsopplysninger

Her finner du informasjon om hvordan kommunen kan koble seg til Skatteetatens delingsløsninger (API-er) og avtalene som gjelder for dette.

Barnehage og SFO

Her finner du informasjon om tilgang til skatte- og inntektsopplysninger for de kommunale tjenestene barnehage og skolefritidsordning. Tjenesten er lansert og alle kommuner kan få tilgang til opplysningene.

Boligsosialt arbeid

Her finner du informasjon om blant annet tilgang til skatte- og inntektsopplysninger for tjenestene knyttet til boligsosialt arbeid, så som boligsosial bistand, kommunal bolig, kommunal bostøtte.

Egenandel praktisk bistand og opphold på institusjon

Her finner du informasjon om tilgang til skatte- og inntektsopplysninger for beregning av egenandel for henholdsvis praktisk bistand og opplæring, og opphold på institusjon.

Særnamsmannen

Her finner du informasjon om tilgang til skatte- og inntektsopplysninger for særnamsmannsfunksjonen i kommunene.

Andre opplysninger fra Skatteetaten

Her finner du informasjon om tilgang til andre typer opplysninger fra Skatteetaten.

Les mer

Les flere artikler

KONTAKT