Prosjektet har ikke startet arbeidet med å kartlegge behovet for skatte- og inntektsopplysninger for tjenesten egenbetaling/vederlag sykehjem. Her foreligger det en rapport om behovet som prosjektet tar utgangspunkt i.

Konseptutredning - Bruk av inntektsopplysninger fra A-ordningen