Beregning av egenandel for langtidsopphold på institusjon

Datasettet for tjenesten egenandel for beregning av egenandel for langtidsopphold på institusjon er ferdigstilt i samarbeid med ressurskommunene, og er tilgjengelig hos Skatteetatens delingstjeneste for maskin-til-maskin-integrasjon.

Lurer du om kommunen din allerede har tilgang til opplysningene til denne tjenesten? Sjekk her: kommuner med inngått avtale og tilgang hos Skatteetaten. Veiledning om hvordan kommunen får tilgang til skatte- og inntektsopplysninger til tjenesten finner du HER

Leverandører som tilbyr en løsning for å beregne egenandel for langtidsopphold institusjon, er KS Fiks, Visma Omsorg Profil, DIPS Front CosDoc, Tietoevry Gerica og Helseplattformen. Kontakt leverandøren din for å vite om fagsystemet deres er tilrettelagt for skatte- og inntektsopplysninger.

KS-Digitale Fellestjenester tilbyr nå nettsideløsning og maskin-til-maskin-grensesnitt for summering av beregningsgrunnlaget, som saksbehandler benytter videre i egenandelsberegningen i sitt fagsystem. Les mer om løsningen her: KS Fiks-portalen - Fiks skatte- og inntektsopplysninger

Rettslig grunnlag (behandlingsgrunnlag) for å hente og bruke opplysningene hos Skatteetaten for langtidsopphold institusjon

For tjenesten egenandel langtidsopphold institusjon er det gjennomført en juridisk utredning for å sikre kommunesektoren behandlingsgrunnlag for deling av skatte- og inntektsopplysningene fra Skatteetaten. Rettslig grunnlag for Skatteetatens utlevering av inntekts- og skatteopplysninger til bruk for å beregne egenandel for langtidsopphold institusjon finner du HER (pdf).

Skatteetatens vurdering er at denne beskrivelsen og vurderingene av de ulike lovbestemmelsene i notatet gir Skatteetaten godt grunnlag for å gi unntak fra taushetsplikten. Dermed kan Skatteetaten dele de opplysningene som kommunene har bruk for, og som de vil ha rettslig grunnlag for å behandle.

Beregning av egenandel praktisk bistand og opplæring

Datasettet for tjenesten egenandel for beregning av egenandel for praktisk bistand og opplæring er ferdigstilt i samarbeid med ressurskommunene, og er tilgjengelig hos Skatteetatens delingstjeneste for maskin-til-maskin-integrasjon.

Lurer du om kommunen din allerede har tilgang til opplysningene til denne tjenesten? Sjekk her: kommuner med inngått avtale og tilgang hos Skatteetaten. Veiledning om hvordan kommunen får tilgang til skatte- og inntektsopplysninger til tjenesten finner du: HER

Leverandører som tilbyr en løsning for å beregne praktisk bistand og opplæring, er KS Fiks, Visma Omsorg Profil, DIPS Front CosDoc, Tietoevry Gerica og Helseplattformen. Kontakt leverandøren din for å vite om fagsystemet deres er tilrettelagt for skatte- og inntektsopplysninger.

KS-Digitale Fellestjenester tilbyr nettsideløsning og maskin-til-maskin grensesnitt for summering av beregningsgrunnlaget. Selve egenandelsberegningen må saksbehandler gjøre i sitt fagsystem. Les mer om løsningen her: KS Fiks portalen - Fiks skatte- og inntektsopplysninger

image8lllk.png

Rettslig grunnlag (behandlingsgrunnlag) for å hente og bruke opplysningene hos Skatteetaten for praktisk bistand og opplæring

For tjenesten praktisk bistand og opplæring, er det gjennomført en juridisk utredning for å sikre kommunesektoren behandlingsgrunnlag for deling av skatte- og inntektsopplysningene fra Skatteetaten. Rettslig grunnlag for Skatteetatens utlevering av inntekts- og skatteopplysninger til bruk ved beregning av egenandel praktisk bistand og opplæring finner du HER (pdf).

Skatteetatens vurdering er at denne beskrivelsen og vurderingene av de ulike lovbestemmelsene i notatet gir Skatteetaten godt grunnlag for å gi unntak fra taushetsplikten. Dermed kan Skatteetaten dele de opplysningene som kommunene har bruk for, og som de vil ha rettslig grunnlag for å behandle.

Tilgang til skatte- og inntektsopplysninger for tjenestene for alle kommuner

Hvordan kommunen får tilgang til skatte- og inntektsopplysninger til tjenesten, finner du veiledning om: HER

Prosjekthistorikk - Innsiktsarbeidet gjort sammen med ressurskommuner

Det er gjennomført et innsiktsarbeid av FoU-prosjektet «Deling av data fra Skatteetaten» i regi av KS for å undersøke juridisk, organisatorisk og semantisk samhandling ved deling av skatte- og inntektsopplysninger mellom stat og kommune. Innsiktsarbeidet for disse tjenestene er gjennomført i samarbeid med ressurskommunene Bodø, Kongsberg, Kongsbergregionen, Lillestrøm, Narvik, Oslo, Rælingen, Sandnes og Stavanger.

Arbeidet har fulgt disse stegene:

  • Innsikt i behov og kartlegging av arbeidsprosesser.
  • Dialog med fagsystemleverandører.
  • Juridisk vurdering av hjemler for datautlevering og -innhenting.
  • Utarbeidelse av datasett
  • Utvikling av API-et i regi av Skatteetaten
  • Test og produksjonssetting

Prosjektet baserte seg på metodikk og erfaringer fra forprosjektet «Kommunal sektors tilgang til skatte- og inntektsopplysninger i Skatteetaten».

Bakgrunn for arbeidet

KS er utpekt av kommunal sektor til å være segmentansvarlig på vegne av kommuner og fylkeskommuner overfor Skatteetaten. KS og Skatteetaten inngikk i juni 2020 en avtale som fastsetter segmentansvaret. Segmentansvarsavtalen mellom KS og Skatteetaten innebærer et formalisert samarbeid om tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Skatteetatens registre. Hensikten med samarbeidet var å etablere en funksjon for digital utlevering av opplysninger fra Skatteetaten til kommuner og fylkeskommuner.

KS etablerte i 2020 et 3-årig forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) for å realisere hensikten med segmentansvarsavtalen, det vil si å etablere og tilby tekniske grensesnitt (API-er) for kommunale tjenester som har behov for data fra Skatteetaten.

Har du spørsmål?

Kontakt brukerstøtte skattedeling@ks.no.