Her er presentasjonen gitt i møtet (pdf)

Oversikt over om kommunen din har tilgang

Informasjon og veiledning for tilgang til skatte- og inntekstsopplysninger for beregning av egenandel langtidsopphold på institusjon: Fiks skatte- og inntektsoplysninger - Fiks-portalen

Informasjonsmøtet er relevant for:

  • Saksbehandlere/egenandelsberegnere langtidsopphold institusjon
  • Tjenesteledere for egenandelsberegning langtidsopphold institusjon
  • EPJ-leverandører

Skatte- og inntektsopplysninger for beregning av egenandel langtidsopphold institusjon er tilgjengelig hos Skatteetaten. Fram til nå har kommunene hentet disse opplysningene fra Infotorg. Denne tjenesten opphører 16.11.23.

Ny tjeneste for å hente disse opplysningene er nå tilgjengelig fra KS-Digitale fellestjenester i KS Fiks. Løsningen er utviklet for å hente skatte- og inntektsopplysninger som grunnlag for at saksbehandler kan beregne egenandel langtidsopphold institusjon.

EPJ-leverandørene ønsker på nåværende tidspunkt enten å knytte seg maskin-til-maskin mot KS Fiks løsningen eller at saksbehandler benytter nettsideløsningen til KS Fiks.

Fra 16. november 2023 slutter Infotorg å utlevere skatte- og inntektsopplysninger til kommunene. KS og Skatteetaten har samarbeidet om å få på plass en ordning for å dele de samme opplysningene via Skatteetatens delingstjeneste og KS Fiks.