Ny versjon av Fiks Skatt og inntekt

KS DIF har gjort omfattende endringer på både utseende og beregning i løsningen.

I samarbeid med jurist Åsmund Edvardsen har vi laget en løsning som følger rettspraksis på området, med mulighet for tilpasninger for lokale retningslinjer.

Dato for lansering er 5. juli 2024.

Vi gjør oppmerksom på at for de som har integrasjon mot fagsystem, så vil endringene bli tilgjengelig når leverandørene har fått gjort sine tilpasninger, og systemene er oppgradert i de enkelte kommunene.

Integrasjonene vil fungere på gammel løsning en god stund fremover, så dere vil ikke miste tilgang til opplysningene.

Veileder

Veileder for den nye versjonen vil bli lagt ut på våre nettsider i neste uke (uke 24). Det vil også være en lenke til veilederen når du er logget inn i løsningen med korrekt rolle.

Vi anbefaler alle å lese gjennom veilederen før dere tar i bruk den nye versjonen, slik at dere er kjent med hvordan løsningen vår fungerer og prinsippene bak.

Avregning API

Mange har etterlyst informasjon om skatt til gode, restskatt og innbetalt skatt.

For å få tilgang til disse opplysningene, må kommunen delegere tilgang i Altinn til et nytt API: Avregning API, søk på Avregning API – På vegne av.

Dette kan gjøres allerede nå.

Opplysningene vil være tilgjengelig i løsningen kort tid etter lansering av ny versjon.

Les mer om hvordan delegere tilgang under punkt 3 i veilederen for å ta i bruk løsningen, eller på Altinn sine nettsider.

Kommuner som ikke har delegert tilgang innen datoen, vil ikke se de nye feltene før delegeringen er på plass, men løsningen vil fungere som normalt.

Hovedavtale og tjenestevedlegg

Det vil komme en ny hovedavtale med KS DIF til høsten som alle kommuner som benytter våre tjenester må signere.

Det gjøres et juridisk arbeid for å se på å forenkle avtaleprosessen, spesielt med tanke på tjenestevedlegg.

Mer informasjon om dette vil komme.

Ta kontakt på fiks@ks.no ved spørsmål.