Digitale Helgeland har utviklet søknad om redusert foreldrebetaling for barnehage og SFO i Altinn studio. De bruker åpne API’er både fra det sentrale folkeregister og fra skatteetaten. Løsningen er teknologiuavhengig, og Digitale Helgeland legger opp til at leverandørene må tilpasse seg kommunene ved å bruke de nasjonale fellesløsningene Fiks-plattformen fra KS og eFormidling fra Digdir.

- Det er veldig positivt at kommunene i Helgeland nå har mulighet til å få på plass en løsning som gjør det enklere for innbyggere å søke om redusert foreldrebetaling, som samtidig effektiviserer søknadsprosessen i kommunen sier spesialrådgiver i KS, Anne Mette Dørum. 

Digitale Helgeland vil gjenbruke dataflyten også for andre kommunale tjenester. Les mer her: 

Lenkeblokk Icon Presentasjon fra Digi Helgeland