Innovasjonsledelse

Innovasjonsledelse handler om bygge innovasjonskultur i egen organisasjon, og å finne nye løsninger i bredt samarbeid med mange aktører som har ulike interesser og behov.

Forsøk i Norge vil være signal om tillit

Forsøk i Norge vil være signal om tillit

Hvis regjeringen mener alvor med en tillitsreform, vil forsøk og eksperimentering være et viktig verktøy i utvikling av reformen, sier KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen. Sammen med kommunal- og distriktsministeren har KS studert erfaringer fra Danmark.

Innovativ suksess videreføres i RNB

Innovativ suksess videreføres i RNB

- KS er godt fornøyd med at Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) videreføres i sin nåværende organisering, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS. Programmet er viktig driver for både næringsutvikling og innovasjon i offentlig sektor.

Innovasjonstafetten - Trygg kultur med rom for å feile i Randaberg

Innovasjonstafetten - Trygg kultur med rom for å feile i Randaberg

Innovasjonsstafetten er en serie intervjuer der vi spør kommunene om innovasjon og nye prosjekter. Her kan du lese om hvordan Randabergs kommuneplan er et viktig verktøy, om kultur for feiling og om alle "husene" deres. Randaberg utfordrer Bodø kommune.

Innovasjonsbarometeret 2020

Innovasjonsbarometeret 2020

Innovasjonsbarometeret 2020 er en undersøkelse av innovasjon i kommunale virksomheter i fem sektorer: Helse og omsorg, oppvekst og utdanning, sosial sektor, teknisk sektor og kultursektoren.

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon er en verktøykasse for deg som vil skape bedre tjenester for innbyggerne i din kommune.

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering handler om hente ut forventede gevinster fra et prosjekt eller en større omstillingsprosess. Les om hva som må til for å lykkes.

Mer om innovasjon

Kommuneproposisjonen: Positivt om forsøk og eksperimentering

Kommuneproposisjonen: Positivt om forsøk og eksperimentering

– Det er positivt at regjeringen vurderer en nasjonal ordning for forsøk i offentlig sektor. KS ser frem til fortsatt samarbeid om dette, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Hent ut gevinstene!

Hent ut gevinstene!

Vi må bruke handlingsrommet vi har nå til å jobbe smartere. Systematisk arbeid med gevinstrealisering kan være en sentral del for å komme dit.

EffektLab  -  skreddersydd for kommuner som tør å tenke nytt

EffektLab - skreddersydd for kommuner som tør å tenke nytt

Kommunene står overfor en rekke samfunnsutfordringer. Mange av disse utfordringene håndterer kommunene best selv, mens andre løses mer effektivt og bedre sammen med andre. KS søker kommuner som vil delta i samarbeid med sosiale entreprenører.

eKommune 2022: Hvordan lykkes med digitalisering og innovasjon i praksis?

eKommune 2022: Hvordan lykkes med digitalisering og innovasjon i praksis?

Hvordan skal og kan Kommune-Norge lykkes med digitalisering og innovasjon i praksis? Det vil konferansen eKommune 2022 gi svar på 28. og 29. april 2022.

Muligheter i møte med kommunal- og distriktsministeren

Muligheter i møte med kommunal- og distriktsministeren

Ny regjeringsplattform gir nye muligheter. Det var utgangspunktet for det årlige konsultasjonsmøtet med kommunal- og distriktsministeren, der også tillitsreform og bredbånd var tema.

Få spor av styrket innsats på forskning, innovasjon og digitalisering

Få spor av styrket innsats på forskning, innovasjon og digitalisering

Det er et paradoks at Regjeringen opprettholder kuttet til regionale forskningsfond. Vi ser heller ingen styrking av innovasjonsfeltet eller det lovede løftet på digitalisering, sier Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS.

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT