Innovasjonsledelse

Innovasjonsledelse handler om bygge innovasjonskultur i egen organisasjon, og å finne nye løsninger i bredt samarbeid med mange aktører som har ulike interesser og behov.

Nordeas innovasjonsstipend 2021 til Vesterålen

Nordeas innovasjonsstipend 2021 til Vesterålen

Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes er vinnerne av Nordeas Innovasjonsstipend 2021! Stipendet er på 100.000 kroner, og kulturskolesamarbeidet i Vesterålen skal bruke stipendet til å utvikle og gjennomføre prosjektet Smakebytes.

Innovativ suksess videreføres i RNB

Innovativ suksess videreføres i RNB

- KS er godt fornøyd med at Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) videreføres i sin nåværende organisering, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS. Programmet er viktig driver for både næringsutvikling og innovasjon i offentlig sektor.

Innovasjonstafetten - Trygg kultur med rom for å feile i Randaberg

Innovasjonstafetten - Trygg kultur med rom for å feile i Randaberg

Innovasjonsstafetten er en serie intervjuer der vi spør kommunene om innovasjon og nye prosjekter. Her kan du lese om hvordan Randabergs kommuneplan er et viktig verktøy, om kultur for feiling og om alle "husene" deres. Randaberg utfordrer Bodø kommune.

Innovasjonsbarometeret 2020

Innovasjonsbarometeret 2020

Innovasjonsbarometeret 2020 er en undersøkelse av innovasjon i kommunale virksomheter i fem sektorer: Helse og omsorg, oppvekst og utdanning, sosial sektor, teknisk sektor og kultursektoren.

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon er en verktøykasse for deg som vil skape bedre tjenester for innbyggerne i din kommune.

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering handler om hente ut forventede gevinster fra et prosjekt eller en større omstillingsprosess. Les om hva som må til for å lykkes.

Mer om innovasjon

Regjeringsplattformen: Positivt om e-helse og innovasjon

Regjeringsplattformen: Positivt om e-helse og innovasjon

Regjeringen vil støtte opp om kommunenes arbeid med e-helse, heter det i Hurdalsplattformen. I tillegg er det svært positivt at Støre-regjeringen vil teste ut en ordning med frie innovasjonsmidler.

Statsbudsjettet: Nødvendig løft på omstilling og forskning for, i og med kommunal sektor mangler

Statsbudsjettet: Nødvendig løft på omstilling og forskning for, i og med kommunal sektor mangler

- Kommunesektoren må finne nye løsninger på store samfunnsutfordringer og trenger kraftigere virkemidler enn det dette statsbudsjettet gir, sier Kristin Weidemann Wieland områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

Nytt laboratorium for innovasjon og bærekraft

PRESSEMELDINGER

Nytt laboratorium for innovasjon og bærekraft

Hvordan hindre at unge faller utenfor eller at Distrikts-Norge blir et gamlehjem? Noen samfunnsutfordringer er så komplekse at det trengs helt nye løsninger. Nå skal regjeringen og KS samarbeide om en policy lab for å få fart på innovasjon i kommunene.

Innovativ bemanningsledelse - Rusta for Framtida?

Innovativ bemanningsledelse - Rusta for Framtida?

KS Innlandet ønsker å invitere kommunene i Innlandet til et program som handler om nytenkning og innovasjon: oppgaveløsning, arbeidsplanlegging og turnus. Hvordan skal vi best mulig bemanne helsetjenesten fremover?

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC er klar, med fem emnehefter og arbeidshefte. Det er og en ressursbank med henvisninger til kvikk-guider, rapporter og videoforelesninger som støtte til heftene. Tilhørende e-læringskurs blir klart nå i høst.

Nordic Edge Expo 2021

Nordic Edge Expo 2021

Nordic Edge Expo er en av Europas viktigste smartby-konferanser. KS er medarrangør og setter innbyggermedvirkning og utvikling av lokalsamfunn på agendaen. Bli med 20. - 23. september.

Les flere artikler