Til hovedinnhold

Innovasjonsledelse

Innovasjonsledelse handler om bygge innovasjonskultur i egen organisasjon, og å finne nye løsninger i bredt samarbeid med mange aktører som har ulike interesser og behov.

Artikler

Forsøk

Forsøk

KS samarbeider med nasjonale myndigheter om forsøksordningen og arbeider for at ordningen blir så god som mulig for medlemmene. gitt de rammene som er lagt. Her finner du artikler om temaet og nyttige lenker

Fiks 2040 nå – fremtidsverktøy hjelper deg

De demografiske utviklingstrekkene vil treffe ulikt i den enkelte kommune, avhengig av blant annet flyttestrømmer, næringsstruktur, størrelse og sentralitet. KS har utviklet et verktøy som skal hjelpe kommunene til å ta prioriteringer.

Strategisk råd for innovasjon og forskning

Strategisk råd for innovasjon og forskning er et rådgivende organ for administrerende direktør i KS.

Tiltak som virker

Tiltak som virker

Denne veilederen viser stegvis hvordan kommunen kan jobbe strukturert frem mot tiltak som virker, og hvordan strukturen kan benyttes til å følge med på virkninger, effekter og måloppnåelse.

Innovasjonsbarometeret 2020

Innovasjonsbarometeret 2020

Innovasjonsbarometeret 2020 er en undersøkelse av innovasjon i kommunale virksomheter i fem sektorer: Helse og omsorg, oppvekst og utdanning, sosial sektor, teknisk sektor og kultursektoren.

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon er en verktøykasse for deg som vil skape bedre tjenester for innbyggerne i din kommune.

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering handler om hente ut forventede gevinster fra et prosjekt eller en større omstillingsprosess. Les om hva som må til for å lykkes.

KS-podkast om frikommuner

Når regjeringen legger frem statsbudsjettet for 2023 til høsten, skal den også presentere et opplegg for å gjennomføre frikommuneforsøk, etter inspirasjon fra Danmark.

Innovasjonstafetten - Trygg kultur med rom for å feile i Randaberg

Innovasjonsstafetten er en serie intervjuer der vi spør kommunene om innovasjon og nye prosjekter. Her kan du lese om hvordan Randabergs kommuneplan er et viktig verktøy, om kultur for feiling og om alle "husene" deres. Randaberg utfordrer Bodø kommune.

Mer om innovasjon

Les flere artikler

KONTAKT