Innovasjonsledelse

Innovasjonsledelse handler om bygge innovasjonskultur i egen organisasjon, og å finne nye løsninger i bredt samarbeid med mange aktører som har ulike interesser og behov.

Innovasjonshøring: Pandemien viser behovet for innovasjon

Innovasjonshøring: Pandemien viser behovet for innovasjon

Under høringen av meldingen «En innovativ offentlig sektor», understreket KS’ styreleder Bjørn Arild Gram at utfordingsbildet i meldingen stemmer, men at den ikke svarer med tiltak som setter kommunene i posisjon til å utvikle nye innovative løsninger.

Politisk innovasjonsbarometer 2020

Politisk innovasjonsbarometer 2020

Folkevalgte har en særlig viktig rolle når offentlig sektor skal finne nye løsninger på sentrale samfunnsutfordringer. KS ønsket å undersøke kommunal- og regionalpolitikernes roller, og deres erfaringer med innovasjon som et middel til å nå politiske mål.

Innovasjonsstafetten

Innovasjonsstafetten

Innovasjonsstafetten er en serie intervjuer der vi stiller spørsmål om viktigheten av innovasjon, konkrete prosjekter og nye løsninger. Kommunene utfordrer hverandre og sender stafettpinnen videre når de har svart.

Innovasjonsbarometeret 2020

Innovasjonsbarometeret 2020

Innovasjonsbarometeret 2020 er en undersøkelse av innovasjon i kommunale virksomheter i fem sektorer: Helse og omsorg, oppvekst og utdanning, sosial sektor, teknisk sektor og kultursektoren.

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon er en verktøykasse for deg som vil skape bedre tjenester for innbyggerne i din kommune.

Dersom innovasjon skal bli en del av måten kommunen eller fylkeskommunen jobber på, må lederne i organisasjonen ha kunnskap om hvordan en skaper kultur for endringer.
Direktør forskning, innovasjon og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland
Gevinstrealisering

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering handler om hente ut forventede gevinster fra et prosjekt eller en større omstillingsprosess. Les om hva som må til for å lykkes.

Mer om innovasjon

Les flere artikler