Innovasjonsledelse

Innovasjonsledelse handler om bygge innovasjonskultur i egen organisasjon, og å finne nye løsninger i bredt samarbeid med mange aktører som har ulike interesser og behov.

Mer om innovasjon

Jakter på minutter for å jobbe bedre

Jakter på minutter for å jobbe bedre

Å jobbe innovativt er gammelt nytt i Hå, forteller rådmann Anne Berit Berge Ims. De stiller seg spørsmålet «Hvorfor gjør vi det slik?» så ofte som mulig i jakten på bedre måter å jobbe på. Rogalandskommunen er andremann ut i KS' innovasjonsstafett.

Hva er Innovasjonsstafetten?

Hva er Innovasjonsstafetten?

KS har startet opp Innovasjonsstafetten. Hva i all verden er det, lurer du kanskje? Innovasjonsstafetten skal løfte opp og frem alt det gode innovasjonsarbeidet som skjer i kommunesektoren.

Lokalpolitikere tar initiativ til innovasjoner

Lokalpolitikere tar initiativ til innovasjoner

87 prosent av kommunestyrer og fylkesting har tatt initiativ til innovasjoner i løpet av de fire siste årene. Det viser en gjennomgang KS har gjort av lokalpolitikernes rolle i kommunalt innovasjonsarbeid.

Øvre Eiker innoverer for å løse fremtidens utfordringer

Øvre Eiker innoverer for å løse fremtidens utfordringer

Trude Andresen, kommunedirektør i Øvre Eiker kommune, løper historiens første etappe i KS' nyoppstartede innovasjonsstafett. Hun blir motivert av glødende engasjerte ansatte som ser nye løsninger og sammen med innbyggerne skaper fremtidens kommune.

Etablerer Partnerskap for radikal innovasjon

Etablerer Partnerskap for radikal innovasjon

Vi må gjøre noe radikalt for å løse samfunnsutfordringene. Det har KS, kommuner og fylkeskommuner for lengst erkjent. Derfor vil vi fremover jobbe i partnerskap for å få fortgang i arbeidet.

Satsingen på innovative anskaffelser videreføres, men styrkes ikke

Satsingen på innovative anskaffelser videreføres, men styrkes ikke

Tilskuddet til Nasjonalt program for leverandørutvikling videreføres, men KS etterlyser en sterkere nasjonal satsing på innovative anskaffelser som motor for regional utvikling, grønt skifte og næringsutvikling.

Les flere artikler