Innovasjonsledelse

Innovasjonsledelse handler om bygge innovasjonskultur i egen organisasjon, og å finne nye løsninger i bredt samarbeid med mange aktører som har ulike interesser og behov.

Mer om innovasjon

Påvirker verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa

Påvirker verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa

KS og kommunale aktører deltar i referansegrupper som skal komme med innspill knyttet til Norges prioriteringer, strategiske prosesser og oppfølgingen av Horisont Europa.

Innovasjon for framtida starter i kommunen

KRONIKKER

Innovasjon for framtida starter i kommunen

Innovasjon skapes nedenfra. Men dersom vi skal klare å investere i den framtida vi skal skape, trengs mer enn velmente oppfordringer. For å fremme innovasjon i kommunal sektor må offentlig og privat sektor samarbeide.

Webinarer om innovasjonsprosjekter og førkommersielle anskaffelser

Webinarer om innovasjonsprosjekter og førkommersielle anskaffelser

Søker du støtte til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor eller til førkommersielle anskaffelser kan du lære mer om ordningen på webinar 16. juni.

Høie ber kommuner støtte Akson

Høie ber kommuner støtte Akson

Bent Høie inviterer kommuner til å signere intensjonserklæring om Akson, et tiltak som skal bidra til tryggere helsetjenester. Signering er en av forutsetningene for at regjeringen skal fremme arbeid med Akson i neste års statsbudsjett.

Skal finne nye løsninger på samfunnsflokene

Skal finne nye løsninger på samfunnsflokene

Ingen kan løse samfunnsflokene alene, men vi kan gjøre det sammen. Partnerskap for radikal innovasjon inviterer til samarbeid på tvers av fagfelt, sektorer og forvaltningsnivåer. Les mer om Partnerskapet og hvordan du og din kommune kan bidra.

Holmlia bibliotek tenker nytt

Holmlia bibliotek tenker nytt

Hovedbudskapet fra årets innovasjonsbarometer er at innovasjon skaper bedre liv for folk. Holmlia bibliotek har utvidet sitt aktivitetstilbud til barn og unge, og samtidig gitt lokale ungdommer arbeidserfaring.

Les flere artikler