Innovasjonsledelse

Innovasjonsledelse handler om bygge innovasjonskultur i egen organisasjon, og å finne nye løsninger i bredt samarbeid med mange aktører som har ulike interesser og behov.

Fiks 2040 nå – fremtidsverktøy hjelper deg

Fiks 2040 nå – fremtidsverktøy hjelper deg

De demografiske utviklingstrekkene vil treffe ulikt i den enkelte kommune, avhengig av blant annet flyttestrømmer, næringsstruktur, størrelse og sentralitet. KS har utviklet et verktøy som skal hjelpe kommunene til å ta prioriteringer.

KS-podkast om frikommuner

KS-podkast om frikommuner

Når regjeringen legger frem statsbudsjettet for 2023 til høsten, skal den også presentere et opplegg for å gjennomføre frikommuneforsøk, etter inspirasjon fra Danmark.

Kommuneproposisjonen: Positivt om forsøk og eksperimentering

Kommuneproposisjonen: Positivt om forsøk og eksperimentering

– Det er positivt at regjeringen vurderer en nasjonal ordning for forsøk i offentlig sektor. KS ser frem til fortsatt samarbeid om dette, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Forsøk i Norge vil være signal om tillit

Forsøk i Norge vil være signal om tillit

Hvis regjeringen mener alvor med en tillitsreform, vil forsøk og eksperimentering være et viktig verktøy i utvikling av reformen, sier KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen. Sammen med kommunal- og distriktsministeren har KS studert erfaringer fra Danmark.

Innovativ suksess videreføres i RNB

Innovativ suksess videreføres i RNB

- KS er godt fornøyd med at Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) videreføres i sin nåværende organisering, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS. Programmet er viktig driver for både næringsutvikling og innovasjon i offentlig sektor.

Innovasjonstafetten - Trygg kultur med rom for å feile i Randaberg

Innovasjonstafetten - Trygg kultur med rom for å feile i Randaberg

Innovasjonsstafetten er en serie intervjuer der vi spør kommunene om innovasjon og nye prosjekter. Her kan du lese om hvordan Randabergs kommuneplan er et viktig verktøy, om kultur for feiling og om alle "husene" deres. Randaberg utfordrer Bodø kommune.

Innovasjonsbarometeret 2020

Innovasjonsbarometeret 2020

Innovasjonsbarometeret 2020 er en undersøkelse av innovasjon i kommunale virksomheter i fem sektorer: Helse og omsorg, oppvekst og utdanning, sosial sektor, teknisk sektor og kultursektoren.

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon er en verktøykasse for deg som vil skape bedre tjenester for innbyggerne i din kommune.

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering handler om hente ut forventede gevinster fra et prosjekt eller en større omstillingsprosess. Les om hva som må til for å lykkes.

Mer om innovasjon

Regjeringen og KS vil sikre flere praksisplasser for helse- og sosialfagsstudenter

PRESSEMELDINGER

Regjeringen og KS vil sikre flere praksisplasser for helse- og sosialfagsstudenter

Mangel på praksisplasser er en flaskehals for å utdanne mer helsepersonell. Derfor inngår nå regjeringen og KS en samarbeidsavtale for å få flere kommuner til å tilby helse- og sosialfagsstudenter praksis.

Kommunedirektøren i Trondheim ny leder av strategisk råd

Kommunedirektøren i Trondheim ny leder av strategisk råd

Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim overtar ledervervet i strategisk råd når Tine Sundtoft gir seg. - Tine Sundtoft har vært en avgjørende faktor for å drive KS’ strategisk råd for forskning og innovasjon, sier Kristin Weidemann Wieland.

Hent ut gevinstene!

Hent ut gevinstene!

Vi må bruke handlingsrommet vi har nå til å jobbe smartere. Systematisk arbeid med gevinstrealisering kan være en sentral del for å komme dit.

EffektLab  -  skreddersydd for kommuner som tør å tenke nytt

EffektLab - skreddersydd for kommuner som tør å tenke nytt

Kommunene står overfor en rekke samfunnsutfordringer. Mange av disse utfordringene håndterer kommunene best selv, mens andre løses mer effektivt og bedre sammen med andre. KS søker kommuner som vil delta i samarbeid med sosiale entreprenører.

eKommune 2022: Hvordan lykkes med digitalisering og innovasjon i praksis?

eKommune 2022: Hvordan lykkes med digitalisering og innovasjon i praksis?

Hvordan skal og kan Kommune-Norge lykkes med digitalisering og innovasjon i praksis? Det vil konferansen eKommune 2022 gi svar på 28. og 29. april 2022.

Muligheter i møte med kommunal- og distriktsministeren

Muligheter i møte med kommunal- og distriktsministeren

Ny regjeringsplattform gir nye muligheter. Det var utgangspunktet for det årlige konsultasjonsmøtet med kommunal- og distriktsministeren, der også tillitsreform og bredbånd var tema.

Les flere artikler

KONTAKT