Til hovedinnhold

Innovasjonsledelse

Innovasjonsledelse handler om bygge innovasjonskultur i egen organisasjon, og å finne nye løsninger i bredt samarbeid med mange aktører som har ulike interesser og behov.

Artikler

Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Bli med på innovasjonsbarometeret 2024!

Innovasjonsbarometeret er unikt for kommunal sektor. Nå ber KS om at de som blir spurt bidrar til en oppdatering av barometeret.

Foto: Drammen kommune

Er relasjonell velferd en del av løsningen?

Den nordiske konferansen «Relasjonell velferd» arrangeres 22.–23. mai. Et viktig spørsmål på konferansen er hvordan vi kan videreutvikle velferdssamfunnet på måter som i større grad fremmer bærekraftig utvikling, livskvalitet og sosial rettferdighet.

Foto: Designit

Innovasjonsguiden - Nytt, nyttig, nyttiggjort

Innovasjon kan bety så mye, og det kan være krevende, men også spennende arbeid! Utforsk denne guiden for å lære mer om hvordan du kommer i gang med innovasjonsprosesser.

ForsøkFoto: Mostphotos

Forsøk

KS samarbeider med nasjonale myndigheter om forsøksordningen og arbeider for at ordningen blir så god som mulig for medlemmene. gitt de rammene som er lagt. Her finner du artikler om temaet og nyttige lenker

Foto: Kirill Balobanov Unsplash

Fiks 2040 nå – fremtidsverktøy hjelper deg

De demografiske utviklingstrekkene vil treffe ulikt i den enkelte kommune, avhengig av blant annet flyttestrømmer, næringsstruktur, størrelse og sentralitet. KS har utviklet et verktøy som skal hjelpe kommunene til å ta prioriteringer.

Foto: Rambøll og Halogen

Framtidsbilder - et verktøy for å planlegge for det ukjente

Kommunesektoren står i en rekke utfordringer. Selv om vi kjenner mange av dem, finnes det andre som er usikre eller som vi ikke har tenkt på hvordan vil påvirke oss. Hvordan planlegge for usikkerhet?

Tiltak som virkerFoto: Bly

Tiltak som virker

Denne veilederen viser stegvis hvordan kommunen kan jobbe strukturert frem mot tiltak som virker, og hvordan strukturen kan benyttes til å følge med på virkninger, effekter og måloppnåelse.

Veikart for tjenesteinnovasjonFoto: Bly

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon er en verktøykasse for deg som vil skape bedre tjenester for innbyggerne i din kommune.

InnovasjonsarbeidFoto: Shutterstock

Innovasjonsarbeid

Kommuner, innbyggere, frivillig sektor og næringsliv bør gå sammen om å utforme framtidas kommune. Les mer om hvordan en kan involvere og mobilisere samfunnets ressurser på nye måter.

Foto: Halogen

Søk prosessveiledning fra Innomed

Nå kan kommuner søke støtte til veiledning i samhandlingsprosjekter på tvers av primær- og spesialisthelsetjenestene og med næringslivet. Fristen er 21. februar 2024

Foto: Terese Samuelsen

Strategisk råd for innovasjon og forskning

Strategisk råd for innovasjon og forskning er et rådgivende organ for administrerende direktør i KS.

Foto: KS

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering handler om hente ut forventede gevinster fra et prosjekt eller en større omstillingsprosess. Les om hva som må til for å lykkes.

Foto: Randaberg kommune

Innovasjonstafetten - Trygg kultur med rom for å feile i Randaberg

Innovasjonsstafetten er en serie intervjuer der vi spør kommunene om innovasjon og nye prosjekter. Her kan du lese om hvordan Randabergs kommuneplan er et viktig verktøy, om kultur for feiling og om alle "husene" deres. Randaberg utfordrer Bodø kommune.

Innovasjonsbarometeret 2020Foto: Trigger

Innovasjonsbarometeret 2020

Innovasjonsbarometeret 2020 er en undersøkelse av innovasjon i kommunale virksomheter i fem sektorer: Helse og omsorg, oppvekst og utdanning, sosial sektor, teknisk sektor og kultursektoren.

Foto: KS

KS-podkast om frikommuner

Når regjeringen legger frem statsbudsjettet for 2023 til høsten, skal den også presentere et opplegg for å gjennomføre frikommuneforsøk, etter inspirasjon fra Danmark.

Mer om innovasjon

Foto: KS

KS om regjeringens valg av forsøk: Slipp kommunene fri!

- Jeg hilser velkommen kommunal- og distriktsministerens eget utsagn om at vi må tørre å tenke mer nytt om hvordan kommunene skal løse oppgavene sine, sier Gunn Marit Helgesen, KS’ styreleder. Regjeringen har nå valgt hvilke forsøk de vil gå videre med.

Foto: KS

KS: Vi vil være med videre i det målrettede samfunnsoppdraget

- Vi er utrolig glade for rapporten om hvordan et målrettet samfunnsoppdrag for inkludering av barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv kan utformes, og ser frem til at dette nå omsettes til handling, sier Kristin Weidemann Wieland i KS.

Foto: Designit

Lansering: Innovasjonsguiden nytt, nyttig, nyttiggjort

KS har lansert en ny versjon av Innovasjonsguiden nytt, nyttig, nyttiggjort. Her finner du de nye sidene og også lanseringen i opptak.

Foto: Scanstock Photo

Nytt, nyttig, nyttiggjort

Nytt, nyttig, nyttiggjort beskriver på en kortfattelig og god måte hva innovasjon er, og er i tillegg et konkret prosessverktøy. 14. desember lanserer KS et nytt og oppdatert verktøy som gir enda bedre veiledning i innovasjonsprosessen.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen/KS

Ambisiøse mål om innovasjon i kommunal sektor trenger virkemidler for kraft og skalering

Samfunnet står overfor store utfordringer. FN viser til at to tredeler av dem må løses gjennom regional og lokal innsats. Det skjer ikke av seg selv, mener Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

Foto: Sivilforsvarets nasjonale kompetansesenter

KRONIKKER

Med store beløp følger stort ansvar

Gode løsninger krever ambisiøse og risikovillige offentlige innkjøpere, og det krever ambisiøse og løsningsorienterte bedrifter. Men det skjer ikke av seg selv.

Les flere artikler

KONTAKT