Til hovedinnhold

Innovasjonsledelse

Innovasjonsledelse handler om bygge innovasjonskultur i egen organisasjon, og å finne nye løsninger i bredt samarbeid med mange aktører som har ulike interesser og behov.

Artikler

InnovasjonsarbeidFoto: Shutterstock

Innovasjonsarbeid

Kommuner, innbyggere, frivillig sektor og næringsliv bør gå sammen om å utforme framtidas kommune. Les mer om hvordan en kan involvere og mobilisere samfunnets ressurser på nye måter.

Foto: Designit

Innovasjonsguiden - Nytt, nyttig, nyttiggjort

Innovasjon kan bety så mye, og det kan være krevende, men også spennende arbeid! Utforsk denne guiden for å lære mer om hvordan du kommer i gang med innovasjonsprosesser.

ForsøkFoto: Mostphotos

Forsøk

KS samarbeider med nasjonale myndigheter om forsøksordningen og arbeider for at ordningen blir så god som mulig for medlemmene. gitt de rammene som er lagt. Her finner du artikler om temaet og nyttige lenker

Foto: Halogen

Søk prosessveiledning fra Innomed

Nå kan kommuner søke støtte til veiledning i samhandlingsprosjekter på tvers av primær- og spesialisthelsetjenestene og med næringslivet. Fristen er 21. februar 2024

Foto: Rambøll og Halogen

Framtidsbilder - et verktøy for å planlegge for det ukjente

Kommunesektoren står i en rekke utfordringer. Selv om vi kjenner mange av dem, finnes det andre som er usikre eller som vi ikke har tenkt på hvordan vil påvirke oss. Hvordan planlegge for usikkerhet?

Foto: Kirill Balobanov Unsplash

Fiks 2040 nå – fremtidsverktøy hjelper deg

De demografiske utviklingstrekkene vil treffe ulikt i den enkelte kommune, avhengig av blant annet flyttestrømmer, næringsstruktur, størrelse og sentralitet. KS har utviklet et verktøy som skal hjelpe kommunene til å ta prioriteringer.

Foto: Terese Samuelsen

Strategisk råd for innovasjon og forskning

Strategisk råd for innovasjon og forskning er et rådgivende organ for administrerende direktør i KS.

Tiltak som virkerFoto: Bly

Tiltak som virker

Denne veilederen viser stegvis hvordan kommunen kan jobbe strukturert frem mot tiltak som virker, og hvordan strukturen kan benyttes til å følge med på virkninger, effekter og måloppnåelse.

Veikart for tjenesteinnovasjonFoto: Bly

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon er en verktøykasse for deg som vil skape bedre tjenester for innbyggerne i din kommune.

Foto: KS

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering handler om hente ut forventede gevinster fra et prosjekt eller en større omstillingsprosess. Les om hva som må til for å lykkes.

Foto: Randaberg kommune

Innovasjonstafetten - Trygg kultur med rom for å feile i Randaberg

Innovasjonsstafetten er en serie intervjuer der vi spør kommunene om innovasjon og nye prosjekter. Her kan du lese om hvordan Randabergs kommuneplan er et viktig verktøy, om kultur for feiling og om alle "husene" deres. Randaberg utfordrer Bodø kommune.

Innovasjonsbarometeret 2020Foto: Trigger

Innovasjonsbarometeret 2020

Innovasjonsbarometeret 2020 er en undersøkelse av innovasjon i kommunale virksomheter i fem sektorer: Helse og omsorg, oppvekst og utdanning, sosial sektor, teknisk sektor og kultursektoren.

Foto: KS

KS-podkast om frikommuner

Når regjeringen legger frem statsbudsjettet for 2023 til høsten, skal den også presentere et opplegg for å gjennomføre frikommuneforsøk, etter inspirasjon fra Danmark.

Mer om innovasjon

Foto: Designit

Lansering: Innovasjonsguiden nytt, nyttig, nyttiggjort

KS har lansert en ny versjon av Innovasjonsguiden nytt, nyttig, nyttiggjort. Her finner du de nye sidene og også lanseringen i opptak.

Foto: Scanstock Photo

Nytt, nyttig, nyttiggjort

Nytt, nyttig, nyttiggjort beskriver på en kortfattelig og god måte hva innovasjon er, og er i tillegg et konkret prosessverktøy. 14. desember lanserer KS et nytt og oppdatert verktøy som gir enda bedre veiledning i innovasjonsprosessen.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen/KS

Ambisiøse mål om innovasjon i kommunal sektor trenger virkemidler for kraft og skalering

Samfunnet står overfor store utfordringer. FN viser til at to tredeler av dem må løses gjennom regional og lokal innsats. Det skjer ikke av seg selv, mener Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

Foto: Sivilforsvarets nasjonale kompetansesenter

KRONIKKER

Med store beløp følger stort ansvar

Gode løsninger krever ambisiøse og risikovillige offentlige innkjøpere, og det krever ambisiøse og løsningsorienterte bedrifter. Men det skjer ikke av seg selv.

Foto: Sopra Steria (Bilde fra rapportens forside)

Nødvendig kompetanse for å få gevinster ved innføring av velferdsteknologi

Mange kommuner opplever ikke at innføring av velferdsteknologi gir økonomisk eller andre målbare gevinster. Denne rapporten identifiserer avgjørende faktorer som skal til for å kunne høste fordeler av ny teknologi.

Foto: KS

Følg direkte - En scene for radikal innovasjon - når det løsner i møte med de store samfunnsutfordringene

Målrettede samfunnsoppdrag, nye partnerskap og økt lydhørhet fra myndigheter for nye måter å jobbe på. Se konferansen direkte via webtv her. Sendingen starter kl 13.

Les flere artikler

KONTAKT