Innovasjonsledelse

Innovasjonsledelse handler om bygge innovasjonskultur i egen organisasjon, og å finne nye løsninger i bredt samarbeid med mange aktører som har ulike interesser og behov.

Mer om innovasjon

Høie ber kommuner støtte Akson

Høie ber kommuner støtte Akson

Bent Høie inviterer kommuner til å signere intensjonserklæring om Akson, et tiltak som skal bidra til tryggere helsetjenester. Signering er en av forutsetningene for at regjeringen skal fremme arbeid med Akson i neste års statsbudsjett.

Skal finne nye løsninger på samfunnsflokene

Skal finne nye løsninger på samfunnsflokene

Ingen kan løse samfunnsflokene alene, men vi kan gjøre det sammen. Partnerskap for radikal innovasjon inviterer til samarbeid på tvers av fagfelt, sektorer og forvaltningsnivåer. Les mer om Partnerskapet og hvordan du og din kommune kan bidra.

Korona forandrer alt

Korona forandrer alt

KS har lansert resultatene fra Innovasjonsbarometeret 2020. Det forteller oss mye om et innovativt og fremoverlent Kommune-Norge. I tiden fra vi målte innovasjonsarbeidet fram til nå har koronaviruset snudd opp ned på alt.

Høyt innovasjonstrykk i kommunesektoren

Høyt innovasjonstrykk i kommunesektoren

Innovasjon handler om å skape nye løsninger som gir bedre resultater. Derfor leter kommunesektoren stadig etter nye måter å løse utfordringer på.

Ledere og medarbeidere fremdeles viktigst

Ledere og medarbeidere fremdeles viktigst

Ledere og medarbeidere har en viktig rolle i fornyelsen av kommunal sektor. De er sentrale for at nye løsninger innføres og skaper verdi. Tjenestekvalitet og medarbeidertilfredshet øker når det legges til rette for fornyelse og innovasjon.

Holmlia bibliotek tenker nytt

Holmlia bibliotek tenker nytt

Hovedbudskapet fra årets innovasjonsbarometer er at innovasjon skaper bedre liv for folk. Holmlia bibliotek har utvidet sitt aktivitetstilbud til barn og unge, og samtidig gitt lokale ungdommer arbeidserfaring.

Les flere artikler