Innovasjonspolitikk

Innovasjonsledelse handler om bygge innovasjonskultur i egen organisasjon, og å finne nye løsninger i bredt samarbeid med mange aktører som har ulike interesser og behov.

Innovativ suksess videreføres i RNB

Innovativ suksess videreføres i RNB

- KS er godt fornøyd med at Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) videreføres i sin nåværende organisering, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS. Programmet er viktig driver for både næringsutvikling og innovasjon i offentlig sektor.

Innovasjonstafetten - Trygg kultur med rom for å feile i Randaberg

Innovasjonstafetten - Trygg kultur med rom for å feile i Randaberg

Innovasjonsstafetten er en serie intervjuer der vi spør kommunene om innovasjon og nye prosjekter. Her kan du lese om hvordan Randabergs kommuneplan er et viktig verktøy, om kultur for feiling og om alle "husene" deres. Randaberg utfordrer Bodø kommune.

Omstilling er en permanent tilstand

Omstilling er en permanent tilstand

Professor emeritus, Rolf Rønning, mener endring og omstilling er en kontinuerlig prosess og at offentlige institusjoner må formes for å tilpasse seg dette. Nå er han aktuell med boken «Innovasjon i offentlig sektor».

Stort behov for raskere og mer gjennomgripende endringer

Stort behov for raskere og mer gjennomgripende endringer

Stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor er behandlet i Stortinget. KS understreker det store behovet for raskere og mer gjennomgripende endringer som kommunesektoren har, for å ha utviklingskraft og kunne yte bærekraftige tjenester.

Innovasjonsbarometeret 2020

Innovasjonsbarometeret 2020

Innovasjonsbarometeret 2020 er en undersøkelse av innovasjon i kommunale virksomheter i fem sektorer: Helse og omsorg, oppvekst og utdanning, sosial sektor, teknisk sektor og kultursektoren.

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon

Veikart for tjenesteinnovasjon er en verktøykasse for deg som vil skape bedre tjenester for innbyggerne i din kommune.

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering handler om hente ut forventede gevinster fra et prosjekt eller en større omstillingsprosess. Les om hva som må til for å lykkes.

Mer om innovasjon

Samarbeid om  innovasjon og bærekraft

PRESSEMELDINGER

Samarbeid om innovasjon og bærekraft

For å kunne møte utfordringene offentlig sektor står overfor, er det nødvendig å tenke nytt. Nå skal regjeringen og KS styrke samarbeidet om bærekraftsmålene og innovasjon i offentlig sektor.

Hvordan hente ut gevinster av endringsarbeid

Hvordan hente ut gevinster av endringsarbeid

KS ønsker å bidra til at kommunesektoren kan følge opp gevinster av omstillingsprosesser mer systematisk. Med din hjelp kan vi gjøre det enklere å bruke gevinstrealisering som veiledning og metodikk i økonomiplanarbeidet.

Perspektivmeldingen: Kommunesektorens rolle bør løftes frem

HØRING

Perspektivmeldingen: Kommunesektorens rolle bør løftes frem

- Summen av myndighetenes reguleringsiver er ødeleggende for sektorens innovasjonsevne, sa KS’ styreleder under høringen i Stortinget om Perspektivmeldingen.

Kvikk-guide for velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Kvikk-guide for velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser gir stor nytteverdi for bruker selv, for pårørende og for tjenesten, når det brukes riktig og barnet settes i sentrum.

Barrierer for mellomledere i møte med digital omstilling

Barrierer for mellomledere i møte med digital omstilling

En ny undersøkelse blant 25 mellomledere i åtte kommuner og to fylkeskommuner viser hva de mener er de største barrierene ved digital omstilling.

Ekstrem skjevfordeling mellom kommuner og næringsliv om penger til forskning

Ekstrem skjevfordeling mellom kommuner og næringsliv om penger til forskning

Pengene til forskning og innovasjon investeres ikke i en av de største aktørene i samfunnet, nemlig kommunal sektor. Kommunene er marginalisert i forhold til privat næringsliv, viser tall hentet fra Forskningsrådets statistikkbank.

Les flere artikler