Til hovedinnhold

Innovasjonsbarometeret 2020

Innovasjonsbarometeret 2020 er en undersøkelse om innovasjon i kommunale virksomheter i fem sektorer: Helse og omsorg, oppvekst og utdanning, sosial sektor, teknisk sektor og kultursektoren.

Artikler

Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Bli med på innovasjonsbarometeret 2024!

Innovasjonsbarometeret er unikt for kommunal sektor. Nå ber KS om at de som blir spurt bidrar til en oppdatering av barometeret.

Foto: Skyestudios/Unsplash

Høyt innovasjonstrykk i kommunesektoren

Innovasjon handler om å skape nye løsninger som gir bedre resultater. Derfor leter kommunesektoren stadig etter nye måter å løse utfordringer på.

Foto: Jan Lillehamre

Politisk innovasjonsbarometer 2020

Folkevalgte har en særlig viktig rolle når offentlig sektor skal finne nye løsninger på sentrale samfunnsutfordringer. KS ønsket å undersøke kommunal- og regionalpolitikernes roller, og deres erfaringer med innovasjon som et middel til å nå politiske mål.

Foto: Mitchell Luo/Unsplash

Ledere og medarbeidere fremdeles viktigst

Ledere og medarbeidere har en viktig rolle i fornyelsen av kommunal sektor. De er sentrale for at nye løsninger innføres og skaper verdi. Tjenestekvalitet og medarbeidertilfredshet øker når det legges til rette for fornyelse og innovasjon.

Foto: Mark Fletcher Brown / Unsplash

Hva hemmer og hva fremmer innovasjon?

Godt samarbeid internt, og medarbeidere som vil finne nye løsninger er det som i aller størst grad fremmer innovasjon i kommunal sektor. Begrensede økonomiske ressurser er den faktoren som i størst grad hemmer innovasjon.

Foto: Anne Elisabeth Næss

Holmlia bibliotek tenker nytt

Hovedbudskapet fra årets innovasjonsbarometer er at innovasjon skaper bedre liv for folk. Holmlia bibliotek har utvidet sitt aktivitetstilbud til barn og unge, og samtidig gitt lokale ungdommer arbeidserfaring.

Foto: NAV Hamar

Mer digitale og mer sosiale

Da det kommunale NAV-kontoret i Hamar gikk fra analog til digital sparte de tid. Tid som de i stedet kan bruke på personlige møter og oppfølging av brukerne. Nå kan de levere enda bedre tjenester til de som trenger dem aller mest.

Foto: KS

Kongsberg - byen som våger å satse

Kongsberg er teknologibyen som bruker historien sin til å tørre å tenke nytt. Kommunen har tatt en helt ny rolle i næringsutviklingen. Det kan vise seg å være gull verdt for innbyggerne - og for resten av landet.

Foto: Lyngen kommune

Alle skal med

Målet for Lyngen kommune er at ingen av bygdas ungdommer skal falle utenfor. For å få til det samarbeides det bredt med alle gode krefter i bygda.

Les mer om Innovasjonsbarometeret

Les flere artikler

KONTAKT