-Vi vet at vi om kun kort tid verken har folk eller penger til å levere velferdstjenester slik vi gjør i dag. Utfordringene må møtes med en kombinasjon av nasjonal politikk og lokal samfunnsutvikling, der lokalt politisk nivå må evne å utvikle mer langsiktig, bærekraftig politikk, og utvikle nye måter å skape velferd på sammen med sine innbyggere, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Mange kommuner opplever betydelig press på helse- og omsorgsbudsjettene allerede nå  og sliter med å rekruttere fagfolk.

-Det er en krevende tematikk å stå i for et kommunestyre – utfordringer her-og-nå vinner nesten alltid over mulige utfordringer om mange år – i en helt annen valgperiode. Allikevel må vi starte nå, for å rekke å skape nye løsninger mens vi har et handlingsrom, sier Gunn Marit Helgesen.

KS’ «Strategiske råd for innovasjon og forskning» har derfor tatt initiativ til mobiliseringsprosjektet "Fremtidsverktøyet Norge 2040".

Lenkeblokk Icon Se Fremtidsverktøyet 2040 her Lenkeblokk Icon Ønsker du å se opptak av lanseringen av verktøyet?

Forståelse blant folk

Bakgrunnen er den demografiske utviklingen i kommunene som treffer ulikt både i tid og styrke. Mange kommuner planlegger for dette, men for andre er det lav oppmerksomhet og lite debatt om utfordringsbildet.

Det er også svak forståelse for endringsbehov blant innbyggere og politikere, beslutninger og planverk preges av kortsiktighet og den nødvendige politikkutviklingen og mobiliseringen uteblir. Konsekvensene blir en svakere sosial og økonomisk bærekraftig utvikling.

Fremtidsverktøyet er utviklet i samarbeid med KS’ strategiske råd for innovasjon og forskning og kommunegruppa 2040 bestående av ordførere og kommunedirektører fra Fredrikstad, Rana, Bærum, Lørenskog, Trondheim, Tinn, Kristiansand, Nordre Land, Salangen og Moss kommuner.

Verktøyet er utviklet til bruk i landets kommunestyrer der vi kombinerer fakta om den enkelte kommune og den demografiske utviklingen med en scenario-prosess som leder til fortellinger om levd liv i 2040, avhengig av de valgene man tar underveis i verktøyet. Hensikten er å skape grunnlag for ny og mer langsiktig politikkutvikling, og rette fokus mot helhetlig lokalsamfunnsutvikling.

Tre-delt

Fremtidsverktøyet 2040 er utviklet og lagt til rette for ks.no. Versjonen som presenteres nå er en første utgave som vil bli videreutviklet etter brukertesting og tilbakemeldinger. Verktøyet legges åpent ut på KS’ nettsider. Nettsidene for 2040 er tredelt:

  • Del 1: Norge 2040, viser viktigheten av at valg tas nå.
  • Del 2: Din kommune, beskriver status og framskriving til 2040.
  • Del 3: Scenariofabrikken, beskriver kommunetyper fra «Din kommune» og viser problembilde og fremtidshistorier.
Lenkeblokk Icon Se Fremtidsverktøyet 2040 her