Framtidas kommune

Kommuner, innbyggere, frivillig sektor og næringsliv bør gå sammen om å utforme framtidas kommune. Les mer om hvordan en kan involvere og mobilisere samfunnets ressurser på nye måter.

Partnerskap for radikal innovasjon

Partnerskap for radikal innovasjon

Partnerskap for radikal innovasjon løser samfunnsutfordringer i samarbeid med andre. Det handler om innovasjonsarbeid som er for stort for den enkelte kommune, og som krever samhandling på tvers av sektorer og profesjoner.

FoU-oppdrag: Hvorfor er 86.000 unge utenfor skole eller arbeid?

FoU-oppdrag: Hvorfor er 86.000 unge utenfor skole eller arbeid?

KS lyser ut et forskningsoppdrag for å finne ut hvem de unge som har koblet seg fra samfunnet er, og forstå prosessen som har ført til utenforskap. Oppdraget er en del av Partnerskapet for radikal innovasjon.

Sammensatte problemer lar seg ikke løse på tradisjonelt vis, men krever samhandling på tvers av sektorer, profesjoner og forvaltningsnivåer. Vi håper at ved å jobbe i partnerskap med medlemmer, og andre sentrale samfunnsaktører, vil vi greie å utvikle en bærekraftig offentlig sektor for fremtiden
Lasse Hansen, administrerende direktør i KS
Råd om offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing

Råd om offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing

KS har laget en veileder til offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing. Den gir oversikt over viktige ting å huske på.

Innovative anskaffelser

Innovative anskaffelser

Offentlige anskaffelser kan bidra til innovasjon. KS jobber med å fremme kunnskap om hvordan kommunesektoren kan utnytte dette potensialet.

Mer om innovasjon

Les flere artikler

KONTAKT