Framtidas kommune

Kommuner, innbyggere, frivillig sektor og næringsliv bør gå sammen om å utforme framtidas kommune. Les mer om hvordan en kan involvere og mobilisere samfunnets ressurser på nye måter.

Mer om innovasjon

Hack the crisis

Hack the crisis

Hack the crisis Norway er et hackaton som skal samle utfordringer, ideer og løsninger for å redde liv, lokalsamfunn og arbeidsplasser. KS oppfordrer kommunene til å sende inn behov som hackerne kan bli utfordra på.

Lokalpolitikere tar initiativ til innovasjoner

Lokalpolitikere tar initiativ til innovasjoner

87 prosent av kommunestyrer og fylkesting har tatt initiativ til innovasjoner i løpet av de fire siste årene. Det viser en gjennomgang KS har gjort av lokalpolitikernes rolle i kommunalt innovasjonsarbeid.

Satsingen på innovative anskaffelser videreføres, men styrkes ikke

Satsingen på innovative anskaffelser videreføres, men styrkes ikke

Tilskuddet til Nasjonalt program for leverandørutvikling videreføres, men KS etterlyser en sterkere nasjonal satsing på innovative anskaffelser som motor for regional utvikling, grønt skifte og næringsutvikling.

Forskning, innovasjon og omstilling må stimuleres

Forskning, innovasjon og omstilling må stimuleres

Offentlig sektor må finne nye og bedre måter å jobbe på for å opprettholde og videreutvikle dagens velferdssamfunn. Statsbudsjett for 2020 sikrer videreføring av flere ordninger som stimulerer til det, men arbeidet bør styrkes ytterligere mener KS.

Sammen om framtidas kommuner

Sammen om framtidas kommuner

- Nordic Edge Expo er en veldig spennende og viktig møtearena for oss. Det gir kommunene stor mulighet til å se hva andre gjør, og til å vise hva de selv gjør, sier Helene Arholm, regiondirektør i KS.

Trondheim vant innovasjonsprisen 2019!

Trondheim vant innovasjonsprisen 2019!

Trondheim kommune stakk av med seieren da Innovasjonsprisen 2019 ble delt ut. Trondheim har nå blitt en universitetskommune, og blir hyllet for hvordan de har involvert akademia og innbyggerne på nye måter.

Les flere artikler

KONTAKT