- Nå skal det tredje innovasjonsbarometeret utarbeides. Dette blir en gylden mulighet til å fortelle om alt det nyskapende arbeidet som gjøres i kommunesektoren, sier Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

Innovasjonsbarometeret blir laget på bakgrunn av informasjon som kommunene gir i en undersøkelse KS sender ut.  Det er Ipsos som gjennomfører selve undersøkelsen.

Innovasjonsbarometeret løfter kommunesektoren

Innovasjonsbarometeret gir unik informasjon om innovasjon i kommunal sektor. Det bidrar til å avlive en del seiglivede myter om en traust kommunesektor, og viser ikke minst hvor stor vilje og evne det er til å gjøre endringer i kommuner og fylkeskommuner.

- Vi vet det foregår mye innovasjon i kommunal sektor. Dette er vi også helt avhengige av om vi skal kunne møte utfordringene vi står overfor. Det å vise hvor mye nyskaping som faktisk foregår er viktig for kommunene selv, men også for KS når vi skal argumentere for at rammebetingelsene for innovasjon er viktigere enn noensinne, sier Kristin Weidemann Wieland.

Resultatene fra Innovasjonsbarometeret 2020 viste at hele 3 av 4 virksomheter i kommunal sektor er innovative. Det er ikke er store forskjeller mellom landsdelene, innovasjon foregår i stor stil over hele landet. Se Innovasjonsbarometeret fra 2020 her. 

Hvorfor nytt Innovasjonsbarometer nå?

Det har gått fire år siden sist, og det er mye som skjer i sektoren. Kommuner og fylkeskommuner prøver hele tiden nye måter å møte store og små problemer på og ikke minst hvordan det jobbes på nye måter i møte med samfunnsutfordringene.

- En ny undersøkelse vil gi oss muligheter til å sammenligne resultater over tid. Vi håper på høy svarprosent,  det vil gi oss mulighet til å dele gode eksempler, styrke omdømmet til kommunal sektor og avdekke hva som påvirker innovasjonsvirksomheten i kommuner og fylkeskommuner, sier Weidemann Wieland.

Undersøkelse blant kommune- og fylkesdirektører

I tillegg til undersøkelsen som går til virksomhetsledere i kommuner og fylkeskommuner, skal det også gjennomføres en undersøkelse om kommunenes strategiske tilnærming til innovasjonsarbeid  Den blir sendt kommune- og fylkesdirektører som svarer på hva som er de viktigste driverne for  å jobbe på nye måter. Spørsmålene vi stiller er blant annet hvem er pådrivere for endringsarbeidet i egen kommune, hvilke aktører samarbeider kommunene med, hva er største barrierene, og mye mer! Hensikten er å kartlegge hvordan kommuner og fylkeskommuner omstiller organisasjonen for å løse utfordringer og møte framtida på en god måte.

- Vi vet at Norge trenger nye løsninger og samarbeidsmodeller for å møte fremtidige utfordringer. Kunnskap fra Innovasjonsbarometeret setter oss bedre i stand til å jobbe på vegne av og sammen med medlemmene for å få til nødvendige endringer framover, sier Weidemann Wieland.