Les mer om Morten Wolden

Lenkeblokk Icon - Jeg er en lagspiller

 Strategisk råd har tre ulike roller:

 • bidra til at Partnerskap for radikal innovasjon (PRI) når målene sine og ivaretar kommunesektorens interesser
 • bidra til at KS har nødvendige rammebetingelser i forskning- og innovasjonsarbeidet
 • bidra til å løfte relevante forskningstemaer og gi innspill til strategisk videreutvikling av KS’ forskning- og utviklingsarbeid

Strategisk råd gir innspill

KS og PRI må ta mange strategiske valg i rollen som pådriver og premissgiver for innovasjon i offentlig sektor. Strategisk råd vil være en sentral medspiller når vi definerer hvordan kommunesektoren kan ta denne rollen. Rådet skal også bidra med hvilke samfunnsutfordringer som skal prioriteres og hvordan arbeidet kan ses i sammenheng med øvrig innovasjon- og forskningsarbeid i Norge.

Skal skape verdier og velferd

Strategisk råd og PRI har et mål om å skape verdier og velferd på nye måter. Det skal komme både samfunnet og den enkelte innbygger til gode. KS tar en sentral posisjon i arbeidet med innovasjon i offentlig sektor. Dette gjør vi i tett samarbeid med medlemmene våre og andre partnere. Les mer om strategiske partnere her.

Medlemmer i Strategisk råd

Strategisk råd har elleve medlemmer – fra flere kommuner og fylkeskommuner:

 • Morten Wolden, kommunedirektør, Trondheim kommune (leder)
 • Trude Andresen, kommunedirektør, Øvre Eiker kommune
 • Jan Sivert Jøsendal, fylkeskommunedirektør i Buskerud
 • Knut Underbakke, kommunedirektør i Sola. 
 • Arne Skogsbakken, kommunedirektør, Søndre Land kommune
 • Merethe Schjem, leder for strategi og samordning, Nordland fylkeskommune
 • Robert Pettersen, rådmann, Rana kommune
 • Daniel Berg-Hansen, kommunedirektør, Gjerdrum kommune
 • Gro Herheim, kommunedirektør, Larvik kommune
 • Bente Glomset Vikhagen, kommunedirektør, Sula kommune 
 • Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS

I tillegg deltar avdelingsdirektør for innsikt og innovasjon, og for Partnerskap for radikal innovasjon, Monica Fossnes Petersson, i rådsmøtene.