Innovasjon

Kommuner, innbyggere, frivillig sektor og næringsliv bør gå sammen om å utforme framtidas kommune. Les mer om hvordan en kan involvere og mobilisere samfunnets ressurser på nye måter.

Interessert i digitalisering, smart teknologi, bærekraft og forskning?

Ofte brukte verktøy

KONTAKT