Til hovedinnhold

Innovasjon

Kommuner, innbyggere, frivillig sektor og næringsliv bør gå sammen om å utforme framtidas kommune. Les mer om innovasjon og hvordan en kan involvere og mobilisere samfunnets ressurser på nye måter.

Ofte brukte verktøy

Interessert i digitalisering, smart teknologi, bærekraft og forskning?

KONTAKT