Asker og Drammen er vertskommuner konferansen som avholdes i Drammen. Påmeldingsfristen er 17. mai.

Kommunedirektør i Drammen, Trude Andresen, er klar på hvorfor konferansen er viktig:
- Vi snakker mye om utfordringene våre, om de store samfunnsflokene som aldrende befolkning, utenforskap og klima- og miljøkrisa. Men kanskje vi i for liten grad utforsker hva som er løsningene – rundt neste sving? Det som er så annerledes enn dagens måte å gjøre ting på, at vi har vanskelig for å forestille oss det. Denne konferansen håper jeg skal bidra til at vi øker denne forestillingsevnen, sier Andresen.

På konferansen presenterer norske og danske kommuner hvordan de jobber med medborgerskap, samskaping og ledelse av nye samarbeid. Undertittel på konferansen er «Framtidas medborgere og offentlig ledelse». For Trude Andresen handler dette blant annet om hvilken samtale kommunene har med innbyggerne og hvilke utfordringer vi står overfor.

- Hva skal kommunene løse framover, og hva må innbyggerne gjøre selv? Det blir strammere rammer og færre folk på jobb i de kommunale tjenestene. Det vil bety noe for folk. Jeg ønsker at denne samtalen skal handle om hvilke ressurser som bor i innbyggerne, i nabolagene og nærmiljøene – slik at folk hjelper seg selv og hverandre. Slik at kommunen kan hjelpe de som trenger det aller mest, påpeker kommunedirektøren.

Andresen håper mange melder seg på og blir inspirert av gode innledere og deltar i samtaler om framtidas velferd:
- Vi trenger bevissthet om kommunens samarbeid, samskaping og samtale med innbyggerne. Og vi trenger å utvikle nye modeller for hvordan dette skal skje, i en stadig mer høylytt og polarisert offentlig debatt, avslutter kommunesdirektøren i Drammen kommune.

Se egen artikkel om konferansen

Se hele programmet

Påmelding - frist 17. mai