Utviklingsprosjekter

KS leder arbeidet med kommunale utviklingsprosjekter og utviklingsprosjekter initiert av staten. Brukernes behov står i sentrum for å gi bedre og mer fremtidsrettede tjenester til innbyggerne.

Mer om digitalisering

Motta nyheter om digitalisering og innovasjon

Motta nyheter om digitalisering og innovasjon

Vil du vite det siste om nasjonale utviklingsprosjekter, om de nyeste initiativene og hva KommIt-rådet diskuterer? Digitaliseringsarbeidet pågår i et høyt tempo. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert på det som skjer.

Ny digital løsning for hjelpemidler og tilrettelegging (DigiHot)

Ny digital løsning for hjelpemidler og tilrettelegging (DigiHot)

KS samarbeider med NAV om å utvikle ny digital løsning for hjelpemidler og tilrettelegging. I dag må all søknad om hjelpemidler gjøres på papir, dette tar tid og gir mange muligheter for feil.

Status om forprosjektet Akson - styringsdokumentet

Status om forprosjektet Akson - styringsdokumentet

Forprosjektet Akson har som formål å avklare hvordan realisering av helhetlig samhandling og felles kommunal journal skal gjennomføres.

Fortsetter samarbeid om Digihjelpen

Fortsetter samarbeid om Digihjelpen

Samarbeidsavtalen om Digihjelpen forlenges med to nye år. KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet startet Digihjelpen i 2016. Hensikten er å få enda flere på nett.

Erfaringer fra to veiledningstilbud i Trøndelag fylke og fylkesbiblioteket sin rolle

Erfaringer fra to veiledningstilbud i Trøndelag fylke og fylkesbiblioteket sin rolle

I Trøndelag fylke har nesten halvparten av kommunene et veiledningstilbud i digital kompetanse for innbyggerne. For de små kommunene er et samarbeid med fylkesbiblioteket og frivillige helt avgjørende for å kunne tilby et fast, varig veiledningstilbud.

Høringssvar om leveringsplikt for bredbånd

HØRING

Høringssvar om leveringsplikt for bredbånd

Digitalisering i kommunal sektor legger til rette for økt produktivitet og et enklere og bedre tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv. Det er derfor avgjørende at både dekning, kapasitet og robusthet er god nok i hele landet.

Les flere artikler

KONTAKT