Utviklingsprosjekter

KS leder arbeidet med kommunale utviklingsprosjekter og utviklingsprosjekter initiert av staten. Brukernes behov står i sentrum for å gi bedre og mer fremtidsrettede tjenester til innbyggerne.

Mer om digitalisering

KS ønsker en trygg digital hverdag for barn og unge

KS ønsker en trygg digital hverdag for barn og unge

KS har undertegnet en erklæring om å oppfylle, beskytte og respektere barns rettigheter i digitale miljø etter FNs barnekonvensjon. - Vi har alle et ansvar for å bidra til at barn og unge har en trygg netthverdag, sier nestleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Landstinget gir KS en tydelig rolle i arbeidet med digitalisering

Landstinget gir KS en tydelig rolle i arbeidet med digitalisering

KS er gitt en tydelig rolle og et oppdrag med å sikre samordning og økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor. Det har Landstinget i KS vedtatt.

Helsefellesskap er bra - men ingen mirakelkur

Helsefellesskap er bra - men ingen mirakelkur

I høringen om den nasjonale helse- og sykehusplanen i Stortingets helse- og omsorgskomité støttet KS forslaget om å opprette helsefellesskap mellom helseforetak og kommuner. KS peker samtidig på behovet for å bygge ut samarbeidet om psykisk helse og rus.

Ny digital løsning for hjelpemidler og tilrettelegging (DigiHot)

Ny digital løsning for hjelpemidler og tilrettelegging (DigiHot)

KS samarbeider med NAV om å utvikle ny digital løsning for hjelpemidler og tilrettelegging. I dag må all søknad om hjelpemidler gjøres på papir, dette tar tid og gir mange muligheter for feil.

Status om forprosjektet Akson - styringsdokumentet

Status om forprosjektet Akson - styringsdokumentet

Forprosjektet Akson har som formål å avklare hvordan realisering av helhetlig samhandling og felles kommunal journal skal gjennomføres.

Fortsetter samarbeid om Digihjelpen

Fortsetter samarbeid om Digihjelpen

Samarbeidsavtalen om Digihjelpen forlenges med to nye år. KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet startet Digihjelpen i 2016. Hensikten er å få enda flere på nett.

Les flere artikler

KONTAKT