Utviklingsprosjekter

KS leder arbeidet med kommunale utviklingsprosjekter og utviklingsprosjekter initiert av staten. Brukernes behov står i sentrum for å gi bedre og mer fremtidsrettede tjenester til innbyggerne.

Mer om digitalisering

Prinsipper til grunn for etablering av Akson

Prinsipper til grunn for etablering av Akson

For å realisere Akson er det nødvendig å gå trinnvis frem og lære underveis. Åpne standarder og grensesnitt skal gjøre det mulig å bygge løsninger over tid.

Klart språk i tjenestedesign

Klart språk i tjenestedesign

Klart språk handler om å tilpasse teksten til den som skal bruke den. Innovasjon og tjenestedesign handler også om å sette brukeren i sentrum, derfor henger disse temaene så tett sammen.

Ber om høringssvar for å sikre barn og unge

Ber om høringssvar for å sikre barn og unge

Prosjektet BarnUnge21 utvikler en strategi som skal gi systematisk kunnskap og flere verktøy til å hjelpe dem som trenger det også under kriser som koronaen. Forskningsrådet som har sekretariatsansvaret for arbeidet, ber nå om innspill til strategien.

Kommuner som har signert intensjonserklæringen

Kommuner som har signert intensjonserklæringen

Regjeringens mål er at kommuner som til sammen representerer over halvparten av innbyggerne utenfor Midt-Norge signerer intensjonserklæringen før 1. juli 2020. Signeringen er uttrykk for kommunens støtte og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet.

Ofte stilte spørsmål om Akson

Noen av spørsmålene mange lurer på når det gjelder Akson er samlet her. Det er KS og deltakende kommuner som har utarbeidet svarene, og listen vil bli oppdatert fortløpende.

Høie ber kommuner støtte Akson

Høie ber kommuner støtte Akson

Bent Høie inviterer kommuner til å signere intensjonserklæring om Akson, et tiltak som skal bidra til tryggere helsetjenester. Signering er en av forutsetningene for at regjeringen skal fremme arbeid med Akson i neste års statsbudsjett.

Les flere artikler

KONTAKT