Til hovedinnhold

Utviklingsprosjekter

KS leder arbeidet med kommunale utviklingsprosjekter og utviklingsprosjekter initiert av staten. Brukernes behov står i sentrum for å gi bedre og mer fremtidsrettede tjenester til innbyggerne.

Artikler

Felles journalløft for kommunerFoto: Shutterstock

Felles journalløft for kommuner

Felles kommunal jorunal skal realisere målbildet om én innnbygger - én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig.

DigiHelsestasjonFoto: Illustrasjon: Helsenorge

DigiHelsestasjon

DigiHelsestasjon er en meldingstjeneste mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og innbygger. Her kan innbygger på en sikker og trygg måte sende og motta meldinger, få oversikt over avtaler, motta varslinger og få tilgang til relevant informasjon.

SkoleSecFoto: N/A

SkoleSec

I prosjektet «SkoleSec» har kommuner og fylkeskommuner gått sammen om å styrke arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet knyttet til digitalt læringsmiljø. Målet er bedre ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet.

Læringsanalyse i skolenFoto: Shutterstock

Læringsanalyse i skolen

Mange digitale læringsressurser produserer og samler inn data når elevene bruker dem. Analyse av slike aktivitetsdata kan brukes til å tilpasse undervisningen, men det er mange hensyn å ta.

Deling av inntekts- og skatteopplysningFoto: Illustrasjon: Oslo kommune

Deling av inntekts- og skatteopplysning

Deling av data mellom Skatteetaten og kommuner vil forenkle saksbehandling og gjøre det enklere for innbygger. Nå jobber KS og Skattetaten med å gi kommunene tilgang innenfor fem prioriterte områder.

Fiks registerFoto: Scanstock

Fiks register

Gjennom Fiks register får kommuner og fylkeskommuner tilgang til folkeregisteret og andre nasjonale registre som er sentrale i saksbehandling.

DigiBarnevernFoto: Siv Dolmen

DigiBarnevern

Digitalisering i det kommunale barnevernet gir nye muligheter for å utvikle tjenesten, og skal bidra til raskere og bedre hjelp til barn og unge som trenger det.

Digitalisering i helse- og omsorgsektoren e-helseFoto: Anders Martinsen

Digitalisering i helse- og omsorgsektoren e-helse

Ved å bruke teknologi i helse- og omsorgstjenesten får vi effektive og trygge helsetjenester som ivaretar innbyggernes behov.

Klart språk i kommunesektorenFoto: Bly

Klart språk i kommunesektoren

Ta tak i tekstene – bli en klarspråkskommune! Én av tre forstår ikke innholdet i offentlig informasjon. Dette er et demokratisk og et økonomisk problem. Søk om støtte, delta på kurs og få hjelp til klarspråksarbeid i din kommune.

DigihjelpenFoto: Feber Design

Digihjelpen

Denne netthåndboken er ment som hjelp til kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Her finner du tips og råd for etablering og utvikling av et kommunalt veiledningstilbud.

Fiks digiordenFoto: Bly

Fiks digiorden

Fiks Digiorden er et styringsverktøy som hjelper kommunen å drive god informasjonsforvaltning. Styringsverktøyet kan brukes til å sikre et strategisk eierskap til kommunens informasjonsforvaltning og investeringer på digitaliseringsområdet.

VelferdsteknologiFoto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd.

Mer om digitalisering

Foto: Bly

Hammerfest kommune: Digital bekymringsmelding gir raskere hjelp til barn som trenger det

Hammerfest kommune er en av 154 kommuner som har tatt i bruk Nasjonal portal for bekymringsmelding. - Løsningen bidrar til å øke barnas rettssikkerhet fordi meldingene kommer raskere inn og blir sendt på en sikker måte, sier Bodil Negård i Hammerfest.

Foto: Simen Strøm Braaten

Kongsberg kommune sparer tid og penger med Fiks smittesporing

Kommunene digitaliserer i et rasende tempo og utvikler fellesløsninger som hele kommunesektoren kan ta i bruk. I en artikkelserie spør vi kommuner om løsninger de har tatt i bruk og erfaringene de har gjort seg så langt.

Foto: Lukas Blazek, Unsplash

Bredbånd til alle

KS har sammen med 17 andre organisasjoner bedt politikerne gjøre Norge til et gigabitsamfunn i 2025. – Staten må i tillegg øke tilskuddsordningen for bredbånd til 1 milliard kroner per år, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Foto: Flyktningtjenesten Stavanger kommune

Digital kompetanse for minoritetsspråklige

Hvordan gi opplæring i digital kompetanse til en gruppe som både består av de som aldri har brukt en datamaskin og de som har lang utdanning fra hjemlandet? Nok tid, repetisjon og tilpasset opplæring er viktige stikkord for datakursene «Digital borger».

Foto: Hege K. Fosser Pedersen

PRESSEMELDINGER

Ber ny regjering prioritere videre arbeid med samhandling og felles kommunal journal

KS etablerer interimselskap for det videre arbeidet med felles kommunal journal. - Vi forutsetter at ny regjering fortsetter arbeidet, og ser frem til samarbeid om hvordan det best skal realiseres, organiseres og styres, sier styreleder Bjørn Arild Gram.

Foto: Bly

Delta på nettseminar

KS samarbeider med Språkrådet om nettseminarer om klarspråk. Seminarene er digitale, gratis og åpne for alle.

Les flere artikler

KONTAKT