Til hovedinnhold

Læringsanalyse i skolen

Mange digitale læringsressurser produserer og samler inn data når elevene bruker dem. Analyse av slike aktivitetsdata kan brukes til å tilpasse undervisningen, men det er mange hensyn å ta.

Artikler

Dette er læringsanalyse i skolen

I et flerårig FOU-prosjekt i KS-regi ser blant annet Oslo kommune og SLATE (The Centre for the Science of Learning & Technology) på trygge og gode rammer for bruk av elevdata til læringsanalyse.

Rapport fra Datatilsynet om ansvarlig bruk av kunstig intelligens i skolen

- Skal vi lykkes må alle ha tillit til løsningen, innledet Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS, under lanseringen av rapporten fra Datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig bruk av kunstig intelligens i skolen.

Siste nytt om prosjektet - februar 2022

Den nye hverdagen i skolen har gitt et oppsving i bruk av digitale læremidler og vi har sett at interessen for AVT- prosjektet øker stadig. Det gjør det ekstra motiverende å jobbe med dette.

MittFagkart

Mitt fagkart kobler sammen elevens aktivitetsdata med læringsmål som er angitt i læringsplanen Fagfornyelsen. Dataene brukes til å analysere elevenes eller klassens progresjon i et fag og hvilke oppgaver man bør jobbe mer med.

Personvern i læringsanalyse med kunstig intelligens

Personvern i læringsanalyse med kunstig intelligens

Læringsanalyse som benytter kunstig intelligens, er en ny teknologi som er på vei inn i utdanningssektoren. Et sterkt personvern er avgjørende for at bruk av denne teknologien skal lykkes i skolen.

Betalingsmodell

For å kunne tilpasse innhold, er det viktig at den enkelte elev og lærer har tilgang til et rikt utvalg av digitale læremidler.

Arkitektur, standardisering og søkegrensesnitt

Her får du informasjon om hvilke standarder og grensesnitt MittFagkart er bygget på.

KONTAKT