Til hovedinnhold

Læringsanalyse i skolen

Mange digitale læringsressurser produserer og samler inn data når elevene bruker dem. Analyse av slike aktivitetsdata kan brukes til å tilpasse undervisningen, men det er mange hensyn å ta.

Artikler

Foto: N/A

Webinar om modell for bruksbasert betaling av digitale læringsressurser

KS, Utdanningsetaten i Oslo kommune og kommuner i Inn-Trøndelag-samarbeidet inviterer til webinar 15. februar kl 14-15. Der vil vi informere om erfaringer fra piloten for bruksbasert betaling for læringsressurser, og veien videre.

Foto: Lene Karin Wiborg

KS positive til nye anbefalinger om læringsanalyse

Ekspertgruppen for digital læringsanalyse gir i sin sluttrapport fire hovedanbefalinger om hvordan digital informasjon om elever kan brukes til å bedre læringen deres på en trygg måte.

Foto: Mostphotos

Dette er læringsanalyse i skolen

I et flerårig FOU-prosjekt i KS-regi ser blant annet Oslo kommune og SLATE (The Centre for the Science of Learning & Technology) på trygge og gode rammer for bruk av elevdata til læringsanalyse.

Foto: Datatilsynet

Rapport fra Datatilsynet om ansvarlig bruk av kunstig intelligens i skolen

- Skal vi lykkes må alle ha tillit til løsningen, innledet Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS, under lanseringen av rapporten fra Datatilsynets regulatoriske sandkasse for ansvarlig bruk av kunstig intelligens i skolen.

Foto: Shutterstock

Siste nytt om prosjektet - februar 2022

Den nye hverdagen i skolen har gitt et oppsving i bruk av digitale læremidler og vi har sett at interessen for AVT- prosjektet øker stadig. Det gjør det ekstra motiverende å jobbe med dette.

Foto: Mitt Fagkart

MittFagkart

Mitt fagkart kobler sammen elevens aktivitetsdata med læringsmål som er angitt i læringsplanen Fagfornyelsen. Dataene brukes til å analysere elevenes eller klassens progresjon i et fag og hvilke oppgaver man bør jobbe mer med.

Personvern i læringsanalyse med kunstig intelligensFoto: Mostphotos

Personvern i læringsanalyse med kunstig intelligens

Læringsanalyse som benytter kunstig intelligens, er en ny teknologi som er på vei inn i utdanningssektoren. Et sterkt personvern er avgjørende for at bruk av denne teknologien skal lykkes i skolen.

Foto: Mostphotos

Betalingsmodell

For å kunne tilpasse innhold, er det viktig at den enkelte elev og lærer har tilgang til et rikt utvalg av digitale læremidler.

Foto: Slate

Arkitektur, standardisering og søkegrensesnitt

Her får du informasjon om hvilke standarder og grensesnitt MittFagkart er bygget på.

KONTAKT