Fiks folkeregister

Gjennom Fiks folkeregister får kommuner og fylkeskommuner tilgang til folkeregisteret. De første tjenestene er klare, og alle er på plass innen desember 2021.

Mer om digitalisering

Bedre kontroll og reduserte kostnader med Fiks folkeregister

Bedre kontroll og reduserte kostnader med Fiks folkeregister

Stjørdal kommune er en av 228 kommuner som har tatt i bruk Fiks folkeregister. Kommunen får bedre kontroll over hvem som har tilgang til hvilke folkeregisteropplysninger. Kommunen får også reduserte kostnader, sier Nina Fossbakken i Stjørdal kommune.

eID i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

eID i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonale e-helseløsninger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten krever at helsepersonell med tjenstlig behov, tar i bruk elektronisk ID (eID) med høyt sikkerhetsnivå.

Delta på åpent brukermøte om tjenesten Fiks digiorden

Delta på åpent brukermøte om tjenesten Fiks digiorden

Fiks digiorden er et styringsverktøy som hjelper kommunen med å drive god informasjonsforvaltning. Fredag 25. juni inviterer KS til åpent brukermøte om tjenesten.

Det skal være enkelt å være ny i Norge

Det skal være enkelt å være ny i Norge

Regjeringen og KS er enige om sju livshendelser som skal prioriteres i arbeidet med å lage brukervennlige og sammenhengende tjenester. En av dem er «Ny i Norge», og nå søker KS kommuner som ønsker å bidra i det nasjonale arbeidet.

Geodata AS ønsker å lage løsning for digital samhandling i planprosesser

Geodata AS ønsker å lage løsning for digital samhandling i planprosesser

KS har i samarbeid med Direktorat for byggkvalitet gjennomført en idékonkurranse om beste konsept på samhandlingsrom i kommunal plansaksprosess. Seieren gikk til Geodata AS med løsningskonseptet NorgesPlan.

Dialog og innspill med leverandører, fag og kommuner

Dialog og innspill med leverandører, fag og kommuner

Felles kommunal journal (FKJ) gikk våren 2021 inn i en ny fase. I tråd med føringer fra Storting og regjering har prosjektet utviklet et forslag til løsning og gjennomføring. Nå starter involverings- og forankringsaktiviteter.

Les flere artikler

KONTAKT