Til hovedinnhold

Fiks register

Gjennom Fiks register får kommuner og fylkeskommuner tilgang til folkeregisteret og andre nasjonale registre som er sentrale i saksbehandling.

Artikler

Mer om digitalisering

Foto: KS

Bedre kontroll og reduserte kostnader med Fiks folkeregister

Stjørdal kommune er en av 228 kommuner som har tatt i bruk Fiks folkeregister. Kommunen får bedre kontroll over hvem som har tilgang til hvilke folkeregisteropplysninger. Kommunen får også reduserte kostnader, sier Nina Fossbakken i Stjørdal kommune.

Foto: Mostphotos

Bedre personvern med Fiks folkeregister

Nå kan kommunene søke sikkert i folkeregisteret. Med dataminimering som styrende prinsipp får saksbehandlerne kun den informasjonen de trenger om innbyggerne. Det gir både bedre personvern og en mer brukervennlig tjeneste.

Foto: Mostphotos

Ber kommuner sørge for beskyttelse mot skadelig innhold

Regjeringen og KS anbefaler at skoleeiere legger til Kripos’ liste over nettsider som bør blokkeres i sine tekniske sperrer for grunnskolen. Hensikten er å forhindre kontakt mellom barn og potensielle overgripere.

Foto: Shutterstock

Webinarrekke om digitalisering

KS inviterer til faste webinarer om digitaliseringsarbeidet. Tema vil være relevante for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, men også andre aktører. Neste webinar kommer 5. september - om KI i kommunal sektor.

Foto: Sopra Steria

KS-podkast: KS Digitale Fellestjenester

Denne ukas podkast handler om KS Digitale Fellestjenester, datterselskapet som ble etablert i fjor.

Foto: Kristin Tveitnes

Samarbeid om å lage nettkurs

KS inviterer til nytt samarbeidsnettverk i perioden august ’24 til mars ’25. Det blir en veksling mellom flere digitale og tre fysiske nettverkssamlinger for å understøtte kommunenes arbeid med de nettkursene de vil lage.

Les flere artikler

KONTAKT