Til hovedinnhold

Fiks register

Gjennom Fiks register får kommuner og fylkeskommuner tilgang til folkeregisteret og andre nasjonale registre som er sentrale i saksbehandling.

Artikler

Mer om digitalisering

Foto: KS

Bedre kontroll og reduserte kostnader med Fiks folkeregister

Stjørdal kommune er en av 228 kommuner som har tatt i bruk Fiks folkeregister. Kommunen får bedre kontroll over hvem som har tilgang til hvilke folkeregisteropplysninger. Kommunen får også reduserte kostnader, sier Nina Fossbakken i Stjørdal kommune.

Foto: Mostphotos

Bedre personvern med Fiks folkeregister

Nå kan kommunene søke sikkert i folkeregisteret. Med dataminimering som styrende prinsipp får saksbehandlerne kun den informasjonen de trenger om innbyggerne. Det gir både bedre personvern og en mer brukervennlig tjeneste.

Modell for innføring av velferdsteknologi

Nå finner du Helhetlig tjenestemodell digitalt tilgjengelig på ks.no. Modellen forklarer hvilke roller og oppgaver kommuner bør ivareta dersom velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestene.

Foto: Scanstock

Kunnskapsoppsummering om digitalisering av legemiddelområdet

Digitalisering av legemiddelområdet er nødvendig for å bidra til riktig legemiddelbruk og øke pasientsikkerheten. Det pågår mange initiativ, nå er de samlet i en oppsummering KS har laget i samarbeid med kommuner.

Foto: Johnèr Bildbyrå

KS viderefører felles arbeid for å bedre kommunenes journaler

KS viderefører, i samarbeid med kommuner, arbeidet med å bedre kommunenes journaler. Norsk helsenett går også inn som samarbeidspartner i det videre arbeidet.

Foto: KS

Nytt selskap skal bli et lokomotiv i digitaliseringsarbeidet

- KS Digitale fellestjenester AS (DIF) er et «ektefødt barn» av kommunal sektors vilje og evne til å samarbeide om vanskelige oppgaver som løses best i fellesskap, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen under markeringen av oppstarten av selskapet.

Les flere artikler

KONTAKT