Til hovedinnhold

Fiks register

Gjennom Fiks register får kommuner og fylkeskommuner tilgang til folkeregisteret og andre nasjonale registre som er sentrale i saksbehandling.

Artikler

Mer om digitalisering

Bedre kontroll og reduserte kostnader med Fiks folkeregister

Stjørdal kommune er en av 228 kommuner som har tatt i bruk Fiks folkeregister. Kommunen får bedre kontroll over hvem som har tilgang til hvilke folkeregisteropplysninger. Kommunen får også reduserte kostnader, sier Nina Fossbakken i Stjørdal kommune.

Bedre personvern med Fiks folkeregister

Nå kan kommunene søke sikkert i folkeregisteret. Med dataminimering som styrende prinsipp får saksbehandlerne kun den informasjonen de trenger om innbyggerne. Det gir både bedre personvern og en mer brukervennlig tjeneste.

Interimstyre for KS Digitale Fellestjenester AS

KS' Hovedstyre har nå oppnevnt et interimstyre for det nye aksjeselskapet KS Digitale Fellestjenester AS. Erik Hansen, direktør eHelse i Helse Vest RHF, blir styreleder og får blant annet med seg Harald Danielsen og Gro Jære.

Teknologi kan bremse etterspørselen etter personell

Helseteknologi som gjør at flere kan bo hjemme og klare seg selv, er et viktig tiltak for å dempe etterspørselen etter helsepersonell. Flere innbyggere ønsker seg det, likevel går overgangen til digital hjemmeoppfølging sakte.

Bred støtte til ny løsning for felles journalløft

I dag mangler helseansatte i kommunen enkel tilgang til relevant pasientinformasjon når de trenger det. -Det må løses og det haster, mener et flertall av dem som har gitt tilbakemelding på styringsdokument for felles journalløft.

Digitalisering vil gi bedre barnevern

Nye digitale løsninger skal, sammen med barnevernsreformen og ny barnevernlov, bidra i arbeidet med å løfte kvaliteten i barneverntjenesten. For å lykkes er det viktig med god kjennskap til de digitale mulighetene og en plan for hva man ønsker å oppnå.

Les flere artikler

KONTAKT