Til hovedinnhold

Fiks register

Gjennom Fiks register får kommuner og fylkeskommuner tilgang til folkeregisteret og andre nasjonale registre som er sentrale i saksbehandling.

Artikler

Mer om digitalisering

Bedre kontroll og reduserte kostnader med Fiks folkeregister

Stjørdal kommune er en av 228 kommuner som har tatt i bruk Fiks folkeregister. Kommunen får bedre kontroll over hvem som har tilgang til hvilke folkeregisteropplysninger. Kommunen får også reduserte kostnader, sier Nina Fossbakken i Stjørdal kommune.

Bedre personvern med Fiks folkeregister

Nå kan kommunene søke sikkert i folkeregisteret. Med dataminimering som styrende prinsipp får saksbehandlerne kun den informasjonen de trenger om innbyggerne. Det gir både bedre personvern og en mer brukervennlig tjeneste.

Leverandørsamling om e-helseløsninger

KS har jevnlig dialog med leverandører av e-helseløsninger til kommunal sektor. Målet er å styrke samarbeidet mellom leverandørmarkedet og sektoren, samt føre en dialog på kommunal sektors premisser.

KS ga innspill til regjeringens helse- og samhandlingsplan

Bedre samhandling bør bli et sentralt tema i ny helse- og samhandlingsplan mener KS. Det  vil kunne bidra til å redusere problemene vi får som følge av mangelen på helsepersonell.

Skal kommunene slette smittesporingsdata eller skal de bevares?

Flere kommuner er usikre på hva de skal gjøre med smittesporingsdata etter pandemien. KS jobber med å få avklart om opplysningene bare skal slettes, eller om de også skal bevares.

HØRING

Høringssvar: Veileder for bruk av eID

KS' har sendt inn høringssvar til Veileder for bruk av eID for ansatte i offentlig forvaltning. Hele høringssvaret er gjengitt her:

Les flere artikler

KONTAKT