Fiks folkeregister

Gjennom Fiks folkeregister får kommuner og fylkeskommuner tilgang til folkeregisteret. De første tjenestene er klare, og alle er på plass innen desember 2021.

Mer om digitalisering

Bedre kontroll og reduserte kostnader med Fiks folkeregister

Bedre kontroll og reduserte kostnader med Fiks folkeregister

Stjørdal kommune er en av 228 kommuner som har tatt i bruk Fiks folkeregister. Kommunen får bedre kontroll over hvem som har tilgang til hvilke folkeregisteropplysninger. Kommunen får også reduserte kostnader, sier Nina Fossbakken i Stjørdal kommune.

Bedre personvern med Fiks folkeregister

Bedre personvern med Fiks folkeregister

Nå kan kommunene søke sikkert i folkeregisteret. Med dataminimering som styrende prinsipp får saksbehandlerne kun den informasjonen de trenger om innbyggerne. Det gir både bedre personvern og en mer brukervennlig tjeneste.

Prosjektsnap på eKommune 2022

Prosjektsnap på eKommune 2022

eKommune 2022 skal som vanlig inneholde en mulighet for kommunene til å dele gode prosjekter. Din kommune kan bidra via Prosjektsnap.

Fra egenutviklet løsning til nasjonal fellesløsning

Fra egenutviklet løsning til nasjonal fellesløsning

Norge er åpnet igjen, men det er fortsatt smitte i samfunnet. Bærum kommune valgte tidligere i år å gå fra sin egenutviklede smittesporingsløsning over til den nasjonale løsningen Fiks smittesporing for å effektivisere arbeidet med å spore smitte.

Regjeringsplattformen: Positivt om e-helse og innovasjon

Regjeringsplattformen: Positivt om e-helse og innovasjon

Regjeringen vil støtte opp om kommunenes arbeid med e-helse, heter det i Hurdalsplattformen. I tillegg er det svært positivt at Støre-regjeringen vil teste ut en ordning med frie innovasjonsmidler.

Fortsatt satsing på eHelse i forslag til statsbudsjett

Fortsatt satsing på eHelse i forslag til statsbudsjett

Solberg-regjeringen har en betydelig satsing på E-helse i sitt forslag til statsbudsjett. KS er særlig fornøyd med videre satsing på journal og Pasientens legemiddelliste.

Les flere artikler

KONTAKT