Velferdsteknologi

Velferdsteknologi handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd.

Flere saker om velferdsteknologi

Dansker til Norge for å lære om velferdsteknologi

Dansker til Norge for å lære om velferdsteknologi

40 representanter fra danske kommuner, Socialstyrelsen, næringsliv, KL og dansk forskningsmiljø besøkte Oslo for å lære om velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging.

Tilskudd til innføring av digital hjemmeoppfølging

Tilskudd til innføring av digital hjemmeoppfølging

Kommuner som vil ta i bruk digital hjemmeoppfølging kan få økonomisk tilskudd. Digital hjemmeoppfølging skal gi kronisk syke bedre tjenestetilbud og en bedre utnyttelse av ressurser på tvers av sektorer. Søknadsfristen er 3. juni.

Velferdsteknologiprogrammet forlenges til 2024

Velferdsteknologiprogrammet forlenges til 2024

Rundt 300 kommuner har deltatt i velferdsteknologiprogrammet siden oppstart i 2013. Mange av dem var samlet i Oslo nylig der de delte kunnskap og erfaring fra 2013 og frem til i dag.

Velferdsteknologi gir nytte

Velferdsteknologi gir nytte

Mellomstore kommuner i Sør-Øst Norge kan dokumentere store gevinster ved bruk av velferdsteknologi. Økt omsorgskapasitet for kommunene og mer livskvalitet for brukerne er noen av gevinstene, viser ny rapport fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC er klar, med fem emnehefter og arbeidshefte. Det er og en ressursbank med henvisninger til kvikk-guider, rapporter og videoforelesninger som støtte til heftene. Tilhørende e-læringskurs blir klart nå i høst.

Få hjelp til tjenesteinnovasjon

Få hjelp til tjenesteinnovasjon

Skal din kommune i gang med komplekse prosjekter hvor dere ønsker å samhandle med spesialisthelsetjenesten? Planlegger dere å sette i gang med digital hjemmeoppfølging? Da kan du få hjelp hos InnoMed. Fristen for å søke er 3. september.

Les flere artikler

KONTAKT