Velferdsteknologi

Velferdsteknologi handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd.

Flere saker om velferdsteknologi

Skal du i gang med tjenesteinnovasjon innen helse? Søk om veiledning

Skal du i gang med tjenesteinnovasjon innen helse? Søk om veiledning

Kommuner som ønsker å sette i gang med komplekse innovasjonsprosjekter, slik som digital hjemmeoppfølging, kan søke om midler til veiledning. Fristen er 18. desember.

Digital hjemmeoppfølging ved covid-19

Digital hjemmeoppfølging ved covid-19

Mange pasienter med covid-19 har opplevd stor utrygghet mens de har vært i isolasjon hjemme, flere har følt seg svært syke og endel tilfeller har de kommet sent til behandling i sykehus.

Digital hjemmeoppfølging av koronasmittede

Digital hjemmeoppfølging av koronasmittede

Daglig måling hjemme med termometer og surstoffmåler, samt daglige telefoner fra smitteteamet gjorde livet enklere for Morten Riis-Gjertsen da han var syk. Larvik kommune bruker digital hjemmeoppfølging av smittede og andre risikogrupper.

Flere kommuner har anskaffet videoløsning sammen

Flere kommuner har anskaffet videoløsning sammen

Kommuner i Vestland fylke har gjennomført felles anskaffelse av videoløsninger for å motvirke ensomhet for beboere på sykehjem under covid-19-pandemien. Sparebanken Sogn og Fjordane har sponset nettbrett og rutere.

Rask psykisk helsehjelp og forebygging av sosial isolasjon med video

Rask psykisk helsehjelp og forebygging av sosial isolasjon med video

– Vi har innført mer velferdsteknologi på to uker enn det vi har gjort på fem år, sier André Alves, prosjektleder for digitalisering i Østre Toten. Kommunen har blant annet tatt i bruk flere typer videoløsninger innenfor helse og omsorg.

Suksess med video i Overhalla kommune

Suksess med video i Overhalla kommune

– For beboerne er det fint å se sine nærmeste samtidig som de snakker, sier Beate Galguften Aunet, prosjektleder for digitalisering i helse og omsorg i Overhalla kommune.

Les flere artikler

KONTAKT