Til hovedinnhold

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd.

Artikler

E-helseFoto: Anders Martinsen

E-helse

Ved å bruke teknologi i helse- og omsorgstjenesten får vi effektive og trygge helsetjenester som ivaretar innbyggernes behov.

Helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologiFoto: Illustrasjon: Fete Typer

Helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologi

Helhetlig tjenestemodell er et verktøy for kommuner som skal implementere velferdsteknologi. Modellen gir oversikt over oppgaver, roller og ansvar som bør ivaretas dersom velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestene.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

Velferdsteknologiprogrammet

Velferdsteknologi kan gi store gevinster. Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet hjelper kommuner å ta i bruk velferdsteknologi i tjenestene.

Foto: Illustrasjon: Wemake

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Bruk av teknologi i digital hjemmeoppfølging kan øke brukerens selvstendighet og mestring, samtidig som det frigjør tid for helsepersonell.

Foto: Bly

Verktøy og veiledning

Under finner du verktøy og veiledere som kan hjelpe kommunen å bli bedre på velferdsteknologi. Materialet er utviklet sammen med kommunene.

Foto: Anders Martinsen

Kom i gang

Videreføringen av Velferdsteknologiprogrammet er til vurdering med samarbeidspartnerne. I mellomtiden er det mange måter å komme i gang på.

Foto: Colourbox.com

Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Kommuner som skal innføre velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, kan få støtte av et nyetablert kommunenettverk. Alle landets regioner har egen koordinator i nettverket.

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC er klar, med fem emnehefter og arbeidshefte. Les mer her.

Ressursbank VelferdsteknologiFoto: Bly

Ressursbank Velferdsteknologi

Ressursbanken er laget for dere som ønsker et supplement til basisopplæringen i Velferdsteknologiens ABC. Her kan du få inspirasjon, mer informasjon om fagstoffet og se filmer som kan bidra til å forstå kompleksiteten.

Flere saker om velferdsteknologi

Les flere artikler

KONTAKT