Velferdsteknologi

Velferdsteknologi handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd.

Flere saker om velferdsteknologi

Digital hjemmeoppfølging av koronasmittede

Digital hjemmeoppfølging av koronasmittede

Daglig måling hjemme med termometer og surstoffmåler, samt daglige telefoner fra smitteteamet gjorde livet enklere for Morten Riis-Gjertsen da han var syk. Larvik kommune bruker digital hjemmeoppfølging av smittede og andre risikogrupper.

Flere kommuner har anskaffet videoløsning sammen

Flere kommuner har anskaffet videoløsning sammen

Kommuner i Vestland fylke har gjennomført felles anskaffelse av videoløsninger for å motvirke ensomhet for beboere på sykehjem under covid-19-pandemien. Sparebanken Sogn og Fjordane har sponset nettbrett og rutere.

Rask psykisk helsehjelp og forebygging av sosial isolasjon med video

Rask psykisk helsehjelp og forebygging av sosial isolasjon med video

– Vi har innført mer velferdsteknologi på to uker enn det vi har gjort på fem år, sier André Alves, prosjektleder for digitalisering i Østre Toten. Kommunen har blant annet tatt i bruk flere typer videoløsninger innenfor helse og omsorg.

Suksess med video i Overhalla kommune

Suksess med video i Overhalla kommune

– For beboerne er det fint å se sine nærmeste samtidig som de snakker, sier Beate Galguften Aunet, prosjektleder for digitalisering i helse og omsorg i Overhalla kommune.

Videokommunikasjon i Hvaler kommune

Videokommunikasjon i Hvaler kommune

Hjemmetjenesten i Hvaler kommune må ofte reise lengre avstander ut til tjenestemottakerne med både bil og båt. Under koronapandemien har øykommunen raskt tatt i bruk videokommunikasjon til både hjemmeboende tjenestemottakere og beboere på sykehjem.

Kvikk-guide for videokommunikasjon

Kvikk-guide for videokommunikasjon

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har utarbeidet en kvikk-guide for dere som har fått i oppdrag å innføre videokommunikasjon i helse- og omsorgstjenesten.

Les flere artikler

KONTAKT