Velferdsteknologi

Velferdsteknologi handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd.

Flere saker om velferdsteknologi

KS vil ha nasjonalt løft for bredbånd og mobil

KS vil ha nasjonalt løft for bredbånd og mobil

Over hele landet er vi avhengige av bredbånd og mobildekning for å få hverdagen til å fungere. Flere og flere offentlige tjenester leveres kun gjennom nettbaserte løsninger. Da er det uakseptabelt at det i enkelte områder ikke finnes tilgang til nett.

- Det er ikke så vanskelig som det ser ut

KOMMUNESPEILET

- Det er ikke så vanskelig som det ser ut

Sven Carlsen (82) lærte å bruke nettbrett og smarttelefon på kurs. - Jeg anbefaler på det sterkeste andre eldre til å ta kurs og prøve å henge med. Hvis ikke, risikerer du å bli veldig utafor. Nå er jeg med i samfunnet og greier meg selv, sier han.

KS støtter plan for forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester

KS støtter plan for forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester

KS har bidratt i og støtter Kommunenes strategiske forskningsorgans plan for en styrking av forskning, innovasjon og utdanning innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenester. HelseOmsorg21-rådet har vedtatt å stille seg bak anbefalingene KSF foreslår.

Gode brukererfaringer med medisinsk avstandsoppfølging

Gode brukererfaringer med medisinsk avstandsoppfølging

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har oppsummert alle rapportene fra første utprøving av medisinsk avstandsoppfølging.

Kvikk guide til velferdsteknologi

Kvikk guide til velferdsteknologi

Gode råd fra kommuner som er med i Nasjonalt velferdsteknologiprogram er samlet i en Kvikk-guide slik at de som ikke er helt i mål får hjelp til å komme i gang.

Utveksling av data om velferdsteknologi

Utveksling av data om velferdsteknologi

Kommuner som har tatt i bruk velferdsteknologi ønsker bedre dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og kommunenes elektroniske pasientjournaler. Det har ført til at en nå ser på muligheten for å etablere et teknologisk knutepunkt.

Les flere artikler

KONTAKT