Velferdsteknologi

Velferdsteknologi handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd.

Flere saker om velferdsteknologi

- Det er ikke så vanskelig som det ser ut

KOMMUNESPEILET

- Det er ikke så vanskelig som det ser ut

Sven Carlsen (82) lærte å bruke nettbrett og smarttelefon på kurs - Jeg anbefaler på sterkeste andre eldre å ta kurs og prøve å henge med. Hvis ikke, risikerer du å bli veldig utafor. Nå er jeg med i samfunnet og greier meg selv.

KS støtter plan for forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester

KS støtter plan for forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester

KS har bidratt i og støtter Kommunenes strategiske forskningsorgans plan for en styrking av forskning, innovasjon og utdanning innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenester. HelseOmsorg21-rådet har vedtatt å stille seg bak anbefalingene KSF foreslår.

Gode brukererfaringer med medisinsk avstandsoppfølging

Gode brukererfaringer med medisinsk avstandsoppfølging

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har oppsummert alle rapportene fra første utprøving av medisinsk avstandsoppfølging.

Kvikk guide til velferdsteknologi

Kvikk guide til velferdsteknologi

Gode råd fra kommuner som er med i Nasjonalt velferdsteknologiprogram er samlet i en Kvikk-guide slik at de som ikke er helt i mål får hjelp til å komme i gang.

Utveksling av data om velferdsteknologi

Utveksling av data om velferdsteknologi

Kommuner som har tatt i bruk velferdsteknologi ønsker bedre dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og kommunenes elektroniske pasientjournaler. Det har ført til at en nå ser på muligheten for å etablere et teknologisk knutepunkt.

Store gevinster av ny teknologi

Store gevinster av ny teknologi

Velferdsteknologiprogrammet har evaluert 34 kommuner som har tatt i bruk velferdsteknologi og funnet at det har ført til bedre kvalitet på de kommunale tjenestene både for brukere, pårørende og ansatte.

Les flere artikler

KONTAKT