Velferdsteknologi

Velferdsteknologi handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd.

Flere saker om velferdsteknologi

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC er klar, med fem emnehefter og arbeidshefte. Det er og en ressursbank med henvisninger til kvikk-guider, rapporter og videoforelesninger som støtte til heftene. Tilhørende e-læringskurs blir klart nå i høst.

Få hjelp til tjenesteinnovasjon

Få hjelp til tjenesteinnovasjon

Skal din kommune i gang med komplekse prosjekter hvor dere ønsker å samhandle med spesialisthelsetjenesten? Planlegger dere å sette i gang med digital hjemmeoppfølging? Da kan du få hjelp hos InnoMed. Fristen for å søke er 3. september.

KS har fått gjennomslag – Nasjonalt velferdsteknologiprogram videreføres

KS har fått gjennomslag – Nasjonalt velferdsteknologiprogram videreføres

Regjeringen har besluttet å videreføre Nasjonalt velferdsteknologiprogram i perioden 2022-24.

Veiledningsmateriale – Kartlegging og tildeling

Veiledningsmateriale – Kartlegging og tildeling

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har en overordnet målsetning om at velferdsteknologi skal være en integrert del av helse- og omsorgstjenesten. Det forutsetter at kommunen har velferdsteknologi tilgjengelig som en del av tjenestetilbudet.

Kvikk-guide for velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Kvikk-guide for velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser gir stor nytteverdi for bruker selv, for pårørende og for tjenesten, når det brukes riktig og barnet settes i sentrum.

Digital hjemmeoppfølging ved covid-19

Digital hjemmeoppfølging ved covid-19

Mange pasienter med covid-19 har opplevd stor utrygghet mens de har vært i isolasjon hjemme, flere har følt seg svært syke og endel tilfeller har de kommet sent til behandling i sykehus.

Les flere artikler

KONTAKT