Til hovedinnhold

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd.

Artikler

E-helseFoto: Anders Martinsen

E-helse

Ved å bruke teknologi i helse- og omsorgstjenesten får vi effektive og trygge helsetjenester som ivaretar innbyggernes behov.

Helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologiFoto: Illustrasjon: Fete Typer

Helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologi

Helhetlig tjenestemodell er et verktøy for kommuner som skal implementere velferdsteknologi. Modellen gir oversikt over oppgaver, roller og ansvar som bør ivaretas dersom velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestene.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

Velferdsteknologiprogrammet

Velferdsteknologi kan gi store gevinster. Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet hjelper kommuner å ta i bruk velferdsteknologi i tjenestene.

Foto: Illustrasjon: Wemake

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Bruk av teknologi i digital hjemmeoppfølging kan øke brukerens selvstendighet og mestring, samtidig som det frigjør tid for helsepersonell.

Foto: Bly

Verktøy og veiledning

Under finner du verktøy og veiledere som kan hjelpe kommunen å bli bedre på velferdsteknologi. Materialet er utviklet sammen med kommunene.

Foto: Anders Martinsen

Kom i gang

Videreføringen av Velferdsteknologiprogrammet er til vurdering med samarbeidspartnerne. I mellomtiden er det mange måter å komme i gang på.

Foto: Colourbox.com

Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Kommuner som skal innføre velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, kan få støtte av et nyetablert kommunenettverk. Alle landets regioner har egen koordinator i nettverket.

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC er klar, med fem emnehefter og arbeidshefte. Les mer her.

Ressursbank VelferdsteknologiFoto: Bly

Ressursbank Velferdsteknologi

Ressursbanken er laget for dere som ønsker et supplement til basisopplæringen i Velferdsteknologiens ABC. Her kan du få inspirasjon, mer informasjon om fagstoffet og se filmer som kan bidra til å forstå kompleksiteten.

Flere saker om velferdsteknologi

Foto: Shutterstock

Webinarrekke om digitalisering

KS inviterer til faste webinarer om digitaliseringsarbeidet. Tema vil være relevante for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, men også andre aktører. Nyeste webinar var 12. juni om Innbyggernøkkel «Oslonøkkelen.

Foto: Mostphotos

Anbefalte prioriteringer innen digital legemiddelhåndtering

Det er stort behov for å digitalisere legemiddelområdet. Nå kommer en ny rapport med konkrete anbefalinger om hva som bør prioriteres i tiden fremover.

Foto: Mostphotos

Regjeringen og KS inngår avtale om digitalisering

Helse- og omsorgsdepartementet og KS har inngått ny samarbeidsavtale. Avtalen skal understøtte målet i Nasjonal helse- og samhandlingsplan om én felles helsetjeneste, og bidra til økt bærekraft ved hjelp av teknologi.

Foto: KS

Nasjonal koordineringsgruppe for felles innføringsløp e-helse i kommunal sektor

Nasjonal koordineringsgruppe skal samordne innføring av e-helseløsninger. Her får du oversikt over de som deltar i koordineringsgruppen.

Foto: Foto: KDD/KARTVERKET

Ny modell for innføring av helseteknologi

KS og Norsk helsenett SF (NHN) har sammen med kommuner laget ny modell for innføring av helseteknologi og nasjonale e-helseløsninger. En ny samordnet struktur for nettverk innen e-helse vil bidra til at innføringen av e-helseløsninger går raskere.

Foto: KS

Leverandørdialog for felles journalløft

KS og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) samlet over 200 personer fra kommuner, fylkeskommuner og journalmarkedet til dialog om felles journalløft. Aldri før er det gjennomført en lignende møteplass for leverandører og kommuner.

Les flere artikler

KONTAKT