Balansen mellom samordning og lokal autonomi er nøkkelen, hvor konseptet "design nasjonalt, utvikle sammen" anbefales.

Digitaliseringen i kommunal sektor har vært et betydelig fokusområde de siste årene, med mål om å løse samfunnsutfordringer og forbedre tjenestene. Dette dokumentet presenterer en strategi for å møte digitaliseringsutfordringene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Sentrale tiltak inkluderer etablering av felles plattformer, nasjonal arkitektur, veiledningstjenester og delingsarenaer. Balansen mellom samordning og lokal autonomi er nøkkelen, med et "design nasjonalt, utvikle sammen" konsept som anbefales.

Lokale ferdigheter og strategisk finansiering er avgjørende for vellykket digital transformasjon. De syv hovedområdene for digitaliseringsarbeidet på lokalt nivå omfatter:

  • endring av arbeidsprosesser
  • tilpasning av organisasjonsstruktur
  • opplæring av ansatte
  • endring av kommunikasjonsmønstre
  • revisjon av retningslinjer og prosedyrer
  • etablering av støttefunksjoner
  • utvikling av en kultur for endring.

Samarbeid mellom lokale, regionale og nasjonale nivåer er avgjørende, med fokus på å adressere lokale behov samtidig som man opprettholder standardisering og samordning på nasjonalt nivå.

Lenkeblokk Icon Les utredningen om det digitale utfordringsbildet her

 

Se alle rapporter fra KS i FoU-databasen