Til hovedinnhold

SkoleSec

I prosjektet «SkoleSec» har kommuner og fylkeskommuner gått sammen om å styrke arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet knyttet til digitalt læringsmiljø. Målet er bedre ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet.

Artikler

Oversikt: Informasjonsbrev for det nasjonale DPIA-prosjektet

Vi sender ut informasjonsbrev om prosjektet for nasjonal DPIA for å holde deg oppdatert. For de som ikke har fått med seg alle, ligger den fullstendige oversikten på denne siden.

Kompetanseutvikling for ansatte i barnehage og skole om personvern

SkoleSecs nye opplegg skal bidra til å øke kompetansen hos lærere og ansatte i skole og barnehage. Her finnes et gratis opplegg som ledere kan bruke for å utvikle kultur og kompetanse hos ansatte om personvern og informasjonssikkerhet.

Kartlegging av personvern ved bruk av Google Workspace for Education

Prosjektet for nasjonal vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) for Googles produkter og tjenester i skolen har nylig gjennomført en kartlegging blant alle norske kommuner. Nå har vi resultatene og du finner dem her.

Motta informasjonsbrev om nasjonal DPIA for Googleprodukter i skolen

KS og Bergen kommune har satt i gang et prosjekt for å gjennomføre og teste ut en nasjonal vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) for Googles produkter og tjenester i skolen. Meld deg på informasjonsbrevet og bli oppdatert.

Verktøy

På denne siden finner du en egen katalogstruktur med åpent tilgjengelige maler, verktøy og ressurser til arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet i skolen.

Veiviser

På denne siden finner du en «steg for steg»-veiviser som tar deg gjennom hva du må vurdere dersom du ønsker å ta i bruk en digital tjeneste i opplæring med elever som for eksempel en app, programvare, innhold eller et nettsted.

Videoleksjoner

Videoleksjoner

På denne siden finner du korte videoleksjoner om personvern og informasjonssikkerhet med oppgaver, dillemmatrening og forslag til videre arbeid med anbefalte ressurser. Du velger den rollen som best passer til jobben din i skolesektoren..

Treningsplattform

SkoleSec sin egen treningsplattform for skoleeiere, skoleledere og personvernombud skal bidra til å styrke informasjonssikkerhet- og personvernkompetansen, og tar for seg ulike skolerelaterte problemstillinger og utfordringer.

Sikkerhetskrav tilpasset digitale løsninger i skolen

Skal din kommune anskaffe en digital løsning til skolen eller revidere eksisterende avtaler? SkoleSec- prosjektet har i samarbeid med sentrale aktører foredlet generelle sikkerhetskrav til bruk i skolesektoren.

Hva er SkoleSec?

SkoleSec er et forprosjekt som skal vurdere, prøve ut og evaluere ulike innsatser og tiltak som både på kort og lang sikt vil styrke innrammingen og sikringen av det digitale læringsmiljøet til elever.

Fjernvettregler for bedre fjernundervisning

SkoleSec tilbyr et sett med regler som kan bidra til å gjøre fjernundervisning i skolene så god som mulig. Fyll inn med kommunenavn, skole og del, heng opp og skriv ut!

Øv deg på risikovurderinger - egen treningsplattform

Hvorfor kan ikke elever i grunnskolen bruke Snap og Discord når de skal snakke med lærerne sine? Er det så problematisk at elever og ansatte i en kommune er satt opp i samme system med muligheter for å kontakte hverandre?

Råd for en trygg innramming av digitale skolemiljø

Norske skoler har lagt bak seg en krevende første fase med fjernundervisning etter pandemien startet. Fremover vil skolesektoren fortsette å bruke digitale løsninger, i enda større grad. KS har samlet tips og råd for deg som skal tilrettelegge for dette.

Elevorganisasjonen om personvern

Barn og unge må få utfolde seg fritt uten bekymring for om det de sier eller gjør for alltid vil bli en del av deres digitale historie. Selv om hensikten er god, går det en grense for hvor mye av barnas aktiviteter og fritid som skal registreres digitalt.

Når sensitiv informasjon kommer på avveie

Det er krevende både for små og store kommuner å etterleve regler som ivaretar personvern og informasjonssikkerhet. Da Bergen kommune skulle ta i bruk en app for å gjøre skole-hjem-kontakten enklere, gikk ikke alt slik det skulle.

Hør KS' podkaster om temaet her

Les flere artikler

KONTAKT