Til hovedinnhold

SkoleSec

I prosjektet «SkoleSec» har kommuner og fylkeskommuner gått sammen om å styrke arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet knyttet til digitalt læringsmiljø. Målet er bedre ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet.

Artikler

Foto: Illustrasjon: Bly

Hva er SkoleSec?

SkoleSec er et forprosjekt som skal vurdere, prøve ut og evaluere ulike innsatser og tiltak som både på kort og lang sikt vil styrke innrammingen og sikringen av det digitale læringsmiljøet til elever.

Foto: Bly

Barnas trygghet i en digital (skole)hverdag

SkoleSec lanserer et nytt opplegg for foreldre. Opplegget skal bidra til å øke bevisstheten og kompetansen om personvern og informasjonssikkerhet i skole og barnehage.

Veiviser for å hindre dataangrep og digitale hendelserFoto: BDO

Veiviser for å hindre dataangrep og digitale hendelser

Veiviseren skal øke fokus på sikkerhet og personvern hos kommunalt ansatte. Målet er å bidra til å redusere sikkerhetsrisikoen når ansatte utfører sine daglige arbeidsoppgaver. Sjekk ut den nye veiveiseren for kommunesektoren her.

Foto: Mostphotos

KS positiv til prioritering av ny strategi for barnehage og skole

Regjeringen foreslår i sitt budsjettforslag å styrke satsingen på god og ansvarlig digitalisering i barnehage og skole. KS er glade for satsingen, og ser frem til videre tett samarbeid om vår felles strategi på skole- og oppvekstområdet.

Nasjonal DPIA for GoogleFoto: Illustrasjon: Bly

Nasjonal DPIA for Google

KS og Bergen kommune har satt i gang et prosjekt for å gjennomføre og teste ut en nasjonal vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) for Googles produkter og tjenester i skolen. På denne siden finner du oppdatert informasjon.

Foto: Illustrasjon: Bly

Veiviser

På denne siden finner du en «steg for steg»-veiviser som tar deg gjennom hva du må vurdere dersom du ønsker å ta i bruk en digital tjeneste i opplæring med elever som for eksempel en app, programvare, innhold eller et nettsted.

VideoleksjonerFoto: Bly

Videoleksjoner

På denne siden finner du korte videoleksjoner om personvern og informasjonssikkerhet med oppgaver, dillemmatrening og forslag til videre arbeid med anbefalte ressurser. Du velger den rollen som best passer til jobben din i skolesektoren..

Foto: Illustrasjon: Bly

Treningsplattform

SkoleSec sin egen treningsplattform for skoleeiere, skoleledere og personvernombud skal bidra til å styrke informasjonssikkerhet- og personvernkompetansen, og tar for seg ulike skolerelaterte problemstillinger og utfordringer.

Foto: Illustrasjon: Bly

Sikkerhetskrav tilpasset digitale løsninger i skolen

Skal din kommune anskaffe en digital løsning til skolen eller revidere eksisterende avtaler? SkoleSec- prosjektet har i samarbeid med sentrale aktører foredlet generelle sikkerhetskrav til bruk i skolesektoren.

Foto: Illustrasjon: Bly

Verktøy

På denne siden finner du en egen katalogstruktur med åpent tilgjengelige maler, verktøy og ressurser til arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet i skolen.

Foto: Illustrasjon: Bly

Sammen om personvern og informasjonssikkerhet i skolesektoren

I SkoleSecs veiledertjeneste går kommuner sammen for å øke kompetansen om personvern og informasjonssikkerhet hos skoleeiere og -ledere. Deltakerne får veiledning i å kartlegge, prioritere og gjennomføre arbeidet i egen kommune.

Foto: Bly

Oversikt: Nyhetsbrev for det nasjonale Google-DPIA-prosjektet

Vi sender ut informasjonsbrev om prosjektet for nasjonal Google-DPIA for å holde deg oppdatert. For de som ikke har fått med seg alle, ligger den fullstendige oversikten på denne siden.

Siste fra SkoleSec

Les flere artikler

Hør KS' podkaster om temaet her

KONTAKT