Ny som veileder?

Foto: Feber Design

Visste du at Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har egne ressurser for deg som veileder voksne i digitale ferdigheter? På digidel.no finner dere blant annet et eget elæringskurs som har som mål å gjøre deg tryggere i veilederrollen. Her finner dere også et eget veilederhefte og generelle tips og råd til kursholdere.

Lenkeblokk Icon Gå til veilederressursene på digidel.no

Rådene gjelder spesielt for veiledningen gjennom kurs eller grupper med flere deltakere samtidig, men kan også benyttes ved individuell veiledning. Rådene er utviklet og hentet fra Digidelprogrammet.

Bare peke, ikke røre

En veileder kan forklare og peke, men det er deltageren som skal utføre handlingene. Dette bidrar til bedre opplæring og gjør deltakerne tryggere på seg selv.

Alle må få den hjelpen de trenger

Gjør det tydelig at det er mulig å få assistanse underveis i kurset om man trenger det. Pass på at ingen føler seg dumme dersom de må spørre flere ganger eller gjør feil.

Bruk assistenter

Det er lettere å lære om man får individuell hjelp. Bruk assistenter for å kunne hjelpe flere og spare tid.

Sett av tid


Sett av nok tid. Ta hensyn til innholdet i kurset og nivået på deltakerne.

Ta pauser

Rene undervisningsøkter bør ikke vare mer enn 15–25 minutter. Får deltagerne oppgaver eller mulighet til å bidra i underveis vil konsentrasjonen vare lenger, men pauser er viktig uansett.

Nok og relevant utsyr

Sørg for nok teknisk utsyr. Ingen på kurset bør måtte dele med sidemannen.
Hold deg til standard programvare og de vanligste tjenestene. Det er disse brukerne vil møte utenfor kurslokalene.

Små grupper

Begrens antall deltagere på hvert kurs. Ta hensyn til hvor mange undervisere og assistenter du har til rådighet. Slik sørger du for at alle får den hjelpen de trenger for å nå læringsmålene.

Ta hensyn til nivået

Vær tydelig på hvem som er målgruppen for kurset. Deltagere som ønsker mer avansert opplæring kan få dette på et annet kurs. Tenk på de svakeste i gruppen og hold deg til kursagendaen.