Til hovedinnhold

Fiks digiorden

Fiks Digiorden er et styringsverktøy som hjelper kommunen å drive god informasjonsforvaltning. Styringsverktøyet kan brukes til å sikre et strategisk eierskap til kommunens informasjonsforvaltning og investeringer på digitaliseringsområdet.

Artikler

SISTE OM DIGITALE FELLESLØSNINGER

Modell for innføring av velferdsteknologi

Nå finner du Helhetlig tjenestemodell digitalt tilgjengelig på ks.no. Modellen forklarer hvilke roller og oppgaver kommuner bør ivareta dersom velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestene.

Foto: Scanstock

Kunnskapsoppsummering om digitalisering av legemiddelområdet

Digitalisering av legemiddelområdet er nødvendig for å bidra til riktig legemiddelbruk og øke pasientsikkerheten. Det pågår mange initiativ, nå er de samlet i en oppsummering KS har laget i samarbeid med kommuner.

Foto: Johnèr Bildbyrå

KS viderefører felles arbeid for å bedre kommunenes journaler

KS viderefører, i samarbeid med kommuner, arbeidet med å bedre kommunenes journaler. Norsk helsenett går også inn som samarbeidspartner i det videre arbeidet.

Foto: KS

Nytt selskap skal bli et lokomotiv i digitaliseringsarbeidet

- KS Digitale fellestjenester AS (DIF) er et «ektefødt barn» av kommunal sektors vilje og evne til å samarbeide om vanskelige oppgaver som løses best i fellesskap, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen under markeringen av oppstarten av selskapet.

Foto: Shutterstock

Hele Norge digitaliserer skjenkebevilling

KS, Skatteetaten og Digitaliseringsnettverkene har arrangert webinar om hvordan man på en enklere måte kunne bestille vandelsvurdering fra Skatteetaten ved behandling av skjenkebevilling.

Foto: Mostphotos

Sjekk rutiner for å sende og motta taushetsbelagt post i Altinn og SvarUt

I lys av sommerens hendelser med uåpnet post i Altinn, minner vi om viktigheten av at alle kommuner og fylkeskommuner har gode rutiner for sending og mottak av digitale meldinger fra og til virksomhetene i kommunen.

Les flere artikler

KONTAKT