Til hovedinnhold

Fiks digiorden

Fiks Digiorden er et styringsverktøy som hjelper kommunen å drive god informasjonsforvaltning. Styringsverktøyet kan brukes til å sikre et strategisk eierskap til kommunens informasjonsforvaltning og investeringer på digitaliseringsområdet.

Artikler

SISTE OM DIGITALE FELLESLØSNINGER

Kartverket og KS samarbeider om en modernisert matrikkel

Kartverket og KS har over lengre tid samarbeidet om en modernisering av bygningsdelen i matrikkelen. Behovet for en modernisering er dokumentert gjennom en rekke tidligere arbeider og rapporter.

Vil bistå kommunene

KS ser svært alvorlig på at en teknisk feil hos leverandøren av fagsystemet Visma familia kan ha ført til at bekymringsmeldinger for barn ikke har blitt fanget opp av barnevernet.

Webinar om de viktigste prioriteringene på e-helseområdet

Tirsdag 13. juni inviterer KS til webinar for å vise hvilke aktiviteter kommunal sektor er blitt enige om å prioritere på kort og lang sikt innenfor digitalisering av helse- og omsorgstjenesten.

Felles rammer for anskaffelser av journalløsninger

Prosjektet Felles kommunal journal (FKJ) jobber med å ferdigstille styringsdokumentet som inneholder forslag til et stegvis utviklet journalløft for kommuner. Som en del av dette utvikles felles rammer og anbefalinger til anskaffelser.

Kommuner tester DigiHelsestasjon for ungdom

Kommunene Oslo, Bergen og Haugesund skal frem til juni teste DigiHelsestasjon for ungdom. Der kan ungdom som er 13 år eller eldre kontake helsesykepleier digitalt.

Teknologi for en mer bærekraftig helse-og omsorgstjeneste

Digitalisering av helse- og omsorgstjenestene er viktig for å møte utfordringene med at vi blir stadig flere eldre. Hvordan vi tar teknologien i bruk var tema på eKommune, konferansen som handler om digitalisering og innovasjon.

Les flere artikler

KONTAKT