Fiks digiorden

Fiks Digiorden er et styringsverktøy som hjelper kommunen å drive god informasjonsforvaltning. Styringsverktøyet kan brukes til å sikre et strategisk eierskap til kommunens informasjonsforvaltning og investeringer på digitaliseringsområdet.

SISTE OM DIGITALE FELLESLØSNINGER

Bedre kontroll og reduserte kostnader med Fiks folkeregister

Bedre kontroll og reduserte kostnader med Fiks folkeregister

Stjørdal kommune er en av 228 kommuner som har tatt i bruk Fiks folkeregister. Kommunen får bedre kontroll over hvem som har tilgang til hvilke folkeregisteropplysninger. Kommunen får også reduserte kostnader, sier Nina Fossbakken i Stjørdal kommune.

eID i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

eID i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonale e-helseløsninger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten krever at helsepersonell med tjenstlig behov, tar i bruk elektronisk ID (eID) med høyt sikkerhetsnivå.

Delta på åpent møte om Fiks folkeregister

Delta på åpent møte om Fiks folkeregister

Fiks folkeregister er en tjeneste på Fiks-plattformen som gir kommuner og fylkeskommuner tilgang til folkeregisteret. Torsdag 24. juni inviterer KS til åpent møte om løsningen.

Bedre personvern med Fiks folkeregister

Bedre personvern med Fiks folkeregister

Nå kan kommunene søke sikkert i folkeregisteret. Med dataminimering som styrende prinsipp får saksbehandlerne kun den informasjonen de trenger om innbyggerne. Det gir både bedre personvern og en mer brukervennlig tjeneste.

Det skal være enkelt å være ny i Norge

Det skal være enkelt å være ny i Norge

Regjeringen og KS er enige om sju livshendelser som skal prioriteres i arbeidet med å lage brukervennlige og sammenhengende tjenester. En av dem er «Ny i Norge», og nå søker KS kommuner som ønsker å bidra i det nasjonale arbeidet.

Geodata AS ønsker å lage løsning for digital samhandling i planprosesser

Geodata AS ønsker å lage løsning for digital samhandling i planprosesser

KS har i samarbeid med Direktorat for byggkvalitet gjennomført en idékonkurranse om beste konsept på samhandlingsrom i kommunal plansaksprosess. Seieren gikk til Geodata AS med løsningskonseptet NorgesPlan.

Les flere artikler

KONTAKT