Felles kommunal journal

Felles kommunal journal er et av tiltakene for å realisere målbildet om én innbygger - én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger, lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig.

Hva er Felles kommunal journal?

Hva er Felles kommunal journal?

Felles kommunal journal skal gi helsepersonell effektive løsninger for tildeling, administrasjon, ytelse og dokumentasjon av helsehjelp.  

Leveranser

Leveranser

Samarbeidsprosjektet Felles kommunal journal skal levere et beslutningsgrunnlag som setter involverte parter i stand til å ta stilling til videre veivalg.

Organisering av arbeidet

Organisering av arbeidet

Felles kommunal journal (FKJ) er et samarbeidsprosjekt mellom nasjonale myndigheter, KS og kommuner.

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Har du spørsmål om Felles kommunal journal ? Her får du svar på ofte stilte spørsmål.

Involvering og forankring

Involvering og forankring

Samarbeidsprosjektet vektlegger involvering og forankring mot ulike målgrupper i arbeidet med felles kommunal journal.

Aktørfora – prosess for økt involvering

Aktørfora – prosess for økt involvering

Samarbeidsprosjektet Felles kommunal journal har startet en involveringsprosess der deltakere inviteres til aktørfora. Hensikten er å få faglige innspill som kan bidra til konkretisering av Felles kommunal journal.

Webinar om Felles kommunal journal

Bli oppdatert på arbeidet med Felles kommunal journal. Webinaret for kommuner og andre interesserte 23. juni kan du se i opptak her.

Fylkesvise kontaktpersoner for Felles kommunal journal

Fylkesvise kontaktpersoner for Felles kommunal journal

Samarbeidsprosjektet Felles kommunal journal (FKJ) har opprettet kontaktpersoner i kommune og fylke for å sikre informasjonsdeling, dialog og forankring.

Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet

Sammen med kommunene har KS prioritert fem e-helseområder de neste årene. Digitale fellesløsninger, slik som Felles kommunal journal er en av dem.

Siste om digitalisering

Les flere artikler

KONTAKT