Til hovedinnhold

Felles journalløft for kommuner

Felles journalløft for kommuner er et av tiltakene for å realisere målbildet om én innbygger - én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig.

Artikler

Foto: Asgeir Dybvig, Norsk helsenett

Kommunal samhandlingsplattform for informasjonsdeling

I samarbeid med KS, legger Norsk helsenett til rette for å prøve ut samhandlingstjenester innad og på sikt mellom kommuner. Målet er å gi helsepersonell tilgang til relevant helseinformasjon direkte i sine arbeidsverktøy.

Foto: Illustrasjon: Wemake

Derfor trenger vi felles journalløft

Lurer du på hva felles journalløft for kommuner er? Se filmen som forklarer hva arbeidet går ut på og hvilke gevinster det vil gi kommunesektoren.

Foto: KS

Leverandørdialog for felles journalløft

KS og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) samlet over 200 personer fra kommuner, fylkeskommuner og journalmarkedet til dialog om felles journalløft. Aldri før er det gjennomført en lignende møteplass for leverandører og kommuner.

Foto: KS

Tid for å handle

Bærum kommune mener sektoren står ved et viktig gjennombrudd med tanke på å bedre kommunenes journaler. Enighet om felles grunnlag for anskaffelser og tjenester for informasjonsdeling er viktige steg for at felles journalløft kan realiseres.

Felles rammer og anbefalinger ved anskaffelserFoto: Illustrasjon: Wemake

Felles rammer og anbefalinger ved anskaffelser

Mange kommuner vil de nærmeste årene gjennomføre anskaffelser av journaler. Sammen med kommuner har KS laget Felles rammer og anbefalinger som vil gi kommunene støtte i anskaffelsesprosessen. Samtidig får leverandørene vite hva sektor forventer av dem.

Hva er gevinstene ved å dele helseinformasjon?

Se filmen som viser hvordan informasjonsdeling kan gi alle kommuner et journalløft. Nøkkelen er å gi helseansatte tilgang til relevante helseopplysninger om innbygger når de trenger det.

Siste om digitalisering

Foto: Johnèr Bildbyrå

KS viderefører felles arbeid for å bedre kommunenes journaler

KS viderefører, i samarbeid med kommuner, arbeidet med å bedre kommunenes journaler. Norsk helsenett går også inn som samarbeidspartner i det videre arbeidet.

Foto: KS

KS-podkast: Status for felles kommunal journal

Bak dokumentet som ble presentert nylig under det lett byråkratiske navnet «Styringsdokument – Felles journalløft for kommunene», ligger en lang og vanskelig historie. Og forhåpentlig en bedre framtid.

Foto: Mostphotos

Ber kommuner sørge for beskyttelse mot skadelig innhold

Regjeringen og KS anbefaler at skoleeiere legger til Kripos’ liste over nettsider som bør blokkeres i sine tekniske sperrer for grunnskolen. Hensikten er å forhindre kontakt mellom barn og potensielle overgripere.

Foto: Shutterstock

Webinarrekke om digitalisering

KS inviterer til faste webinarer om digitaliseringsarbeidet. Tema vil være relevante for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, men også andre aktører. Neste webinar kommer 5. september - om KI i kommunal sektor.

Foto: Sopra Steria

KS-podkast: KS Digitale Fellestjenester

Denne ukas podkast handler om KS Digitale Fellestjenester, datterselskapet som ble etablert i fjor.

Foto: Kristin Tveitnes

Samarbeid om å lage nettkurs

KS inviterer til nytt samarbeidsnettverk i perioden august ’24 til mars ’25. Det blir en veksling mellom flere digitale og tre fysiske nettverkssamlinger for å understøtte kommunenes arbeid med de nettkursene de vil lage.

Les flere artikler

KONTAKT