Felles kommunal journal

Felles kommunal journal er et av tiltakene for å realisere målbildet om én innbygger - én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig.

Hva er Felles kommunal journal?

Hva er Felles kommunal journal?

Felles kommunal journal skal løse kommunenes behov for journalløsninger. På en sikker og trygg måte skal helsepersonell gis tilgang til relevante helseopplysninger om innbygger når de trenger det.

Leveranser og videre prosess

Leveranser og videre prosess

Samarbeidsprosjektet Felles kommunal journal skal levere et styringsdokument som beskriver forslag til retning og tiltak for det som skal bli et stegvis journalløft for kommunene.

Organisering av arbeidet

Organisering av arbeidet

Felles kommunal journal (FKJ) er et samarbeidsprosjekt mellom nasjonale myndigheter, KS og kommuner.

Webinar om journalløft for kommuner

Webinaret om prosjektet Felles kommunal kan du se i opptak her. I midten av november skal prosjektet levere et styringsdokument som beskriver forslag til retning og tiltak for det som skal bli et journalløft for kommuner.

Felles journalløft til beste for pasient og innbygger

KRONIKKER

Felles journalløft til beste for pasient og innbygger

Fastlegekrisen og mangel på helsepersonell er bare starten på utfordringer som ingen kommune kan utdanne eller rekruttere seg bort fra. Vi må tenke nytt og annerledes. Vi må i større grad enn i dag bruke teknologi for å løse oppgavene.

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Har du spørsmål om Felles kommunal journal ? Her får du svar på ofte stilte spørsmål.

Fylkesvise kontaktpersoner for Felles kommunal journal

Fylkesvise kontaktpersoner for Felles kommunal journal

Samarbeidsprosjektet Felles kommunal journal (FKJ) har opprettet kontaktpersoner i kommune og fylke for å sikre informasjonsdeling, dialog og forankring.

Involvering og forankring

Involvering og forankring

Samarbeidsprosjektet vektlegger involvering og forankring mot ulike målgrupper i arbeidet med Felles kommunal journal.

Aktørfora – prosess for økt involvering

Aktørfora – prosess for økt involvering

Samarbeidsprosjektet Felles kommunal journal har startet en involveringsprosess der deltakere inviteres til aktørfora. Hensikten er å få faglige innspill som kan bidra til konkretisering av Felles kommunal journal.

Siste om digitalisering

Velferdsteknologisk knutepunkt åpnes igjen

Velferdsteknologisk knutepunkt åpnes igjen

Helse- og omsorgsdepartement lar kommuner koble seg til velferdsteknologisk knutepunkt slik at informasjon kan deles mellom velferdsteknologi og kommunens journaler. Første prioritet er kommuner som tar i bruk Helseplattformen.

Kommunal sektor må hente folkeregisteropplysninger fra modernisert folkeregister

Kommunal sektor må hente folkeregisteropplysninger fra modernisert folkeregister

Den 1. oktober ble tidligere distribusjonsløsning av folkeregisteropplysninger avviklet, og alle virksomheter må derfor bruke modernisert folkeregister. KS gir kommunesektoren tilgang til det moderniserte folkeregisteret gjennom Fiks folkeregister.

Egenandel praktisk bistand og opphold på institusjon

Egenandel praktisk bistand og opphold på institusjon

Her finner du informasjon om tilgang til skatte- og inntektsopplysninger for beregning av egenandel for henholdsvis praktisk bistand og opplæring, og opphold på institusjon.

Digitaliseringsarbeidet under pandemien er evaluert

Digitaliseringsarbeidet under pandemien er evaluert

Digitale løsninger spilte en viktig rolle i kommunens arbeid under pandemien. Et prosjekt har evaluert kommunens innsats og anbefaler ni tiltak for å møte en ny smittevern- og beredskapssituasjon.

Stans for velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)

Stans for velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)

Kommuner som ennå ikke er koblet til Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) må vente til ny modell for finansering er etablert. VKP håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer og er en etterspurt tjeneste.

DigiHelsestasjon tilgjengelig for alle kommuner

DigiHelsestasjon tilgjengelig for alle kommuner

DigiHelsestasjon er en digital innbyggertjeneste som skal gjøre det enklere å kommunisere digitalt med helsestasjon og skolehelsetjenesten. Tjenesten er nå tilgjengelig for alle kommuner.

Les flere artikler

KONTAKT