Til hovedinnhold

Felles journalløft for kommuner

Felles journalløft for kommuner er et av tiltakene for å realisere målbildet om én innbygger - én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig.

Artikler

Siste om digitalisering

Foto: Johnèr Bildbyrå

KS viderefører felles arbeid for å bedre kommunenes journaler

KS viderefører, i samarbeid med kommuner, arbeidet med å bedre kommunenes journaler. Norsk helsenett går også inn som samarbeidspartner i det videre arbeidet.

Foto: KS

KS-podkast: Status for felles kommunal journal

Bak dokumentet som ble presentert nylig under det lett byråkratiske navnet «Styringsdokument – Felles journalløft for kommunene», ligger en lang og vanskelig historie. Og forhåpentlig en bedre framtid.

Foto: Scanstockphoto

Ny versjon av «nasjonal produktspesifikasjon plan- og byggesak» klar for pilotering

Nasjonal produktspesifikasjon (NPS) har som formål å etablere en nasjonal standard som angir minimumskrav til kommunale planregistre og fagsystem for plan- og byggesaksbehandling i kommunene. Hensikten er å styrke kommunene i dialog med leverandørene.

Foto: Illustrasjon: Oslo kommune

Egenandel langtidsopphold på institusjon og praktisk bistand og opplæring

Foto: Illustrasjon: Bly

Se webinar om sikkerhet og personvern i kommunesektoren i opptak

KS har arrangert webinaret Sikker kommune om sikkerhet og personvern i kommuner og fylkeskommuner. Blant annet lanserte vi en ny kampanje om informasjonssikkerhet som er gratis å bruke. Se webinaret i opptak her.

Webinar om helseteknologiordningen og felles journalløft

Fikk du ikke med deg siste fagwebinar om e-helse? Da kan du se det i opptak her. I webinaret får du vite mer om helseteknologiordningen, felles journalløft for kommuner og kommunal portefølje.

Les flere artikler

KONTAKT