Til hovedinnhold

Felles kommunal journal

Felles kommunal journal er et av tiltakene for å realisere målbildet om én innbygger - én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig.

Artikler

Felles rammer for anskaffelser av journalløsninger

Prosjektet Felles kommunal journal (FKJ) jobber med å ferdigstille styringsdokumentet som inneholder forslag til et stegvis utviklet journalløft for kommuner. Som en del av dette utvikles felles rammer og anbefalinger til anskaffelser.

Bred støtte til ny løsning for felles journalløft

I dag mangler helseansatte i kommunen enkel tilgang til relevant pasientinformasjon når de trenger det. -Det må løses og det haster, mener et flertall av dem som har gitt tilbakemelding på styringsdokument for felles journalløft.

Styringsdokument

Styringsdokument for Felles kommunal journal foreslår løsnings- og gjennomføringsstrategi for et stegvis utviklet journalløft for kommunene utenfor Midt-Norge.

Hva er gevinstene ved å dele helseinformasjon?

Se filmen som viser hvordan informasjonsdeling kan gi alle kommuner et journalløft. Nøkkelen er å gi helseansatte tilgang til relevante helseopplysninger om innbygger når de trenger det.

Felles kommunal journal på EHiN

– Problemet i dag er mangel på effektiv deling av helseinformasjon internt i kommunene, det er det vi prøver å løse, sier daglig leder av Felles kommunal journal interim AS, Håkon Grimstad.

KRONIKKER

Felles journalløft til beste for pasient og innbygger

Fastlegekrisen og mangel på helsepersonell er bare starten på utfordringer som ingen kommune kan utdanne eller rekruttere seg bort fra. Vi må tenke nytt og annerledes. Vi må i større grad enn i dag bruke teknologi for å løse oppgavene.

Siste om digitalisering

Kommuner tester DigiHelsestasjon for ungdom

Kommunene Oslo, Bergen og Haugesund skal frem til juni teste DigiHelsestasjon for ungdom. Der kan ungdom som er 13 år eller eldre kontake helsesykepleier digitalt.

Teknologi for en mer bærekraftig helse-og omsorgstjeneste

Digitalisering av helse- og omsorgstjenestene er viktig for å møte utfordringene med at vi blir stadig flere eldre. Hvordan vi tar teknologien i bruk var tema på eKommune, konferansen som handler om digitalisering og innovasjon.

Gunn Marit Helgesens tale på eKommune 2023

- Norges befolkning har høy digital kompetanse. Og vi har høy tillit til myndighetene. For tillit til det demokratiske samfunnet er en forutsetning for å lykkes med digitalisering, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS i åpningstalen på eKommune 2023.

Samarbeid om innholdsproduksjon i KS Læring

Nettkurs og KS Læring er i vinden for tiden! KS inviterer nå kommuner og fylkeskommuner, som er registrert som brukere av verktøyet, til ett nytt Nettverk for utvikling av kurs i KS Læring. Påmeldingsfristen er 1. mai.

Interimstyre for KS Digitale Fellestjenester AS

KS' Hovedstyre har nå oppnevnt et interimstyre for det nye aksjeselskapet KS Digitale Fellestjenester AS. Erik Hansen, direktør eHelse i Helse Vest RHF, blir styreleder og får blant annet med seg Harald Danielsen og Gro Jære.

Teknologi kan bremse etterspørselen etter personell

Helseteknologi som gjør at flere kan bo hjemme og klare seg selv, er et viktig tiltak for å dempe etterspørselen etter helsepersonell. Flere innbyggere ønsker seg det, likevel går overgangen til digital hjemmeoppfølging sakte.

Les flere artikler

KONTAKT