Til hovedinnhold

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.

Artikler

Siste fra Tørn

KOMMUNESPEILET

Et krafttak for bedre helse- og omsorgstjenester

Bodø kommune er én av landets første av totalt 97 Tørn-kommuner. Kommunen har vært en foregangskommune på mange områder. De har vært med i Tørn fra starten, og resultatene fra deres arbeid i prosjektet har ikke gått upåaktet hen.

Slampoesi: Ny organisering av arbeidet og arbeidstiden

Denne Tørn-filmen bruker slampoesi for å formidle behovet for å jobbe med en hensiktsmessig organisering av arbeidet og arbeidstiden. Det handler om riktig kompetanse til riktig sted og tid. Vel så viktig er det å gå fra ord til handling. 

Vågå kommune med små grep for en enklere arbeidsdag

Vågå kommune har jobbet effektivt med ny oppgavedeling i Tørn og har satt i gang noen enkle tiltak for en bedre arbeidshverdag. Et av tiltakene er å frigjøre tid til spesifikke sykepleieroppgaver.

Et endringsarbeid med medvirkning

Tørn er et stort utviklings- og endringsarbeid med vekt på medarbeiderinvolvering. Aure kommune har tatt dette på alvor og kaller det «Lørn om Tørn», som de også presenterte på arbeidsmiljøkonferansen i Møre og Romsdal.

Ny Tørn-pilot har oppstart i mai. Vil din kommune delta?

I regi av Tørn-prosjektet inviterer KS motiverte kommuner til å delta i en ny pilot med fokus på sammenhengen mellom en tjenestestyrt bemanning og ny organisering av arbeidet.

- En god kartlegging skaper gode løsninger

Bakgrunnen for at Sarpsborg kommune ønsket å bli med i Tørn var en lite bærekraftig organisering i omsorgstjenestene. De erfarte at mange av oppgavene ble gjort av alle, og det trigget behovet for å komme i gang med ny oppgavedeling.

Les flere artikler

KONTAKT