I Tørn Kommune gjøres det forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Kommunene i Tørn får faglig og prosessuell bistand i eget utviklingsarbeid innen helse- og omsorgstjenestene. Hver pilot har jevnlige læringsnettverksamlinger, og mellom samlingene får kommunene oppfølging og én til én- veiledning. Målet er at dette skal gi verdi for videre utviklingsarbeid i helse – og omsorgstjenestene etter at samlingene er ferdige.

Tørn-kommuner

Dette kartet viser oversikt over tidligere og nåværende deltakerkommuner i Tørn. Kartet inneholder også en egen tabell med lenker til erfaringsbanken. Trykk på ikonet nederst i høyre felt for å se kartet i fullskjerm.

Erfaringer fra over 60 Tørn-kommuner gir følgende råd for å lykkes:

1) Medarbeidere og ledere må få være med på å finne løsningene. De som gjør oppgavene, kjenner dem best. De kjenner brukerne. Stol på at de har innsikten som trengs for å utvikle bærekraftige løsninger. Dette er medarbeiderdrevet innovasjon i praksis.

2) Sett av nok tid. Minst ett år, gjerne mer. En ny organisering av arbeidet og arbeidstiden handler ikke bare om bedre struktur i hverdagen, det handler også om endringer av holdninger og atferd. Det tar tid.

3) Sørg for forankring av endringsarbeidet både politisk og administrativt i kommunen.

4) Ikke hopp direkte til løsninger. Tørn-metodikken omfatter grundige kartlegginger av oppgaver og kompetanse. Dette er helt nødvendig for å vite hvilke løsninger som er fornuftige. Å hoppe direkte til løsninger som viser seg å ikke være gode, bruker opp endringsviljen hos både ledere og medarbeidere.

5) Involver de tillitsvalgte lokalt. Et godt partssamarbeid fra dag én er en viktig suksessfaktor.