Til hovedinnhold

Samlinger og arrangementer

Nysgjerrig på hvordan Tørn-pilotene er organisert? Her får du en oversikt over tidligere samlinger i alle pilotene, kommunene som har deltatt og innholdet de har jobbet med.

Artikler

Foto: KS

Veien til fagbrev som helsefagarbeider med nytt læringsnettverk

Hvilke muligheter finnes for å oppnå et fagbrev, og hvordan kan man styrke kompetansen innen helse- og omsorgstjenesten? Seks ulike kommuner deltar nå i et nytt læringsnettverk, ledet av prosjektene Tørn og Jobbvinner.

Foto: KS

Ti nye kommuner i gang med den nye og fjerde Tørn-piloten

Tørn viser til en vellykket første samling i ny Tørn-pilot om målrettet bruk av velferdsteknologi i ny oppgavedeling. 10 motiverte kommuner deltar i den fjerde piloten.

Foto: KS

Fra ord til handling i heltidskulturarbeidet

Denne uken ble den andre digitale fellessamlingen for pilot 2, kull 2 gjennomført. Piloten har fokus på ny organisering av arbeidet og arbeidstiden som gir effekt på kvalitet og kontinuitet i tjenestene.

Foto: KS

Høstens første fellessamling om ny organisering av arbeidet og arbeidstiden

Har vi tilstrekkelig innsikt i utfordringsbildet i vår kommune? Hvor godt er vi rigget i de utvalgte kommunene og hva må vi gjøre for å øke sannsynligheten for å lykkes?

Foto: KS

Prosesskartlegging i fokus på læringsnettverkets tredje samling

7. september var det klart for den tredje samlingen i Tørns store læringsnettverk med totalt 27 deltakende kommuner. Prosesskartlegging og rotårsaksanalyse stod på programmet for dagens samling.

Foto: KS

Flere nye kommuner i gang med Tørn-pilot om oppgavedeling

Høstens Tørn-samlinger er i gang. I regi av Tørn-prosjektet inviterte KS 8 motiverte kommuner til å delta i den første digitale samlingen i en ny pilot for planlegging og utvikling av ny oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene.

SISTE OM TØRN

Foto: KS

Vil din kommune bli med i Tørn Kommune? 2024-aktivitetene lyses ut nå!

KS har gleden av å invitere motiverte kommuner til å delta i nye læringsnettverk i regi av Tørn Kommune-programmet. I 2024 startes det fem regionale læringsnettverk, ett nasjonalt læringsnettverk og ett læringsnettverk rettet mot storbyene ASSS-kommunene.

Foto: Turid Engseth Løvoll

Løste utfordringer ved å ta felles beslutninger med lederne

Fjord kommune står, som mange andre kommuner i Tørn, overfor utfordringer med å sikre tilstrekkelig helsepersonell for fremtidige helsetjenester. For å imøtekomme dette, deltok de i Tørn-prosjektet.

Foto: Illustrasjon Canva

Ressursbanken

Er du i gang med endringsarbeidet og har behov for påfyll av kunnskap? Her finner du informasjon som kan fungere som en støtte i arbeidet med ny oppgavedeling og organisering av arbeidet i din kommune.

Foto: Illstrasjon Canv

Innovativ bemanningsledelse - Rusta for framtida blir en del av Tørn

Fra og med oktober 2023 blir Innovativ bemanningsledelse - Rusta for framtida en del av Tørn.

Foto: Shutterstock

Midt-Telemark skaper fremtiden sammen

I hjertet av Telemark har det blomstret en ny kommune, Midt-Telemark, som et resultat av en sammenslåing mellom Bø og Sauherad. Midt-Telemark kommune tok et betydelig skritt mot å realisere sine mål om heltidskultur da de valgte å delta i Tørn.

Foto: Unsplash

Tørn utvides til hele helse- og omsorgstjenesten

Høsten 2023 utvides Tørn til et nasjonalt program for hele helse- og omsorgstjenesten. Dette programmet vil ha tre delprogrammer, et for den kommunale helse- og omsorgstjenesten, et for spesialisthelsetjenesten og ett program for samhandling.

Les flere artikler

KONTAKT