Til hovedinnhold

Forskning for, i og med kommunesektoren

Kommunene er store innkjøpsorganiasjoner og betydelig leverandører av offentlig velferd, helse og samfunnsutvikling. Det er viktig å sikre en systematisk kunnskapsutvikling som er relevant for kommune, stat og akademia.

Artikler

Kommunenes strategiske forskningsorganFoto: Halogen

Kommunenes strategiske forskningsorgan

KS arbeider for etablering av et kunnskapssystem for kommunesektoren. Dette kaller vi for Kommunenes strategiske forskningsorgan, KSF. KS finansierer for tiden en pilot for dette.

Foto: Shutterstock

Interessert i å delta i forskning og innovasjon på helse – og omsorgstjenester?

Forskningsrådet arrangerer webinar for alle som er interessert i utlysningen av midler til innovasjon og forskning for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester. Tidspunkt er 16. april kl. 12 - 13.

Foto: Kjell Inge Søreide

Infomøte - forsking og innovasjon i helse- og omsorg

Forskingsrådet og KS samarbeider om utlysningen av 104 millioner kroner til forskning og innovasjon for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester i 2024. Se informasjonswebinar i opptak her.

Foto: KS

Samiske kommuner har høyere utgifter

Kommuner med samisk forvaltningsansvar har høyere kostnader innen grunnskole og administrasjon sammenlignet med andre kommuner. Tilskuddet fra Sametinget dekker ikke merkostnadene, viser ny rapport.

Foto: KS

- Vi står i en helt ny virkelighet!

- Vi må erkjenne at det samfunnet vi har hatt til nå er borte. Helt nye løsninger må på plass for et robust samfunn. Ti år er lang tid og utviklingen går fort. Jo før vi erkjenner det, jo raskere vil vi finne løsninger.

Foto: Colourbox.com

Program for storbyforskning

Storbyene er komplekse og har særegne utfordringer. Program for storbyrettet forskning skal styrke storbyenes interesser og sikre at de er i stand til å løse oppgavene de er satt til å utføre. Her finner du informasjon om programmet.

Foto: Rambøll

Behov for endringer i kompetansesentrenes oppdrag, struktur og styring

Det er behov for kompetansemiljøer som kan støtte kommunene i deres arbeid. I dag tar ikke kompetansesentrene tilstrekkelig utgangspunkt i kommunenes egne behov.

Foto: KS

Forskningsrådet og KS sammen om samfunnsflokene

I handlingsplanen mellom Forskningsrådet og KS er samarbeid om å løse de store komplekse samfunnsutfordringene prioritert. – Vi samarbeider fordi vi ser at vi ikke kan løse de store samfunnsutfordringene alene, sier styrelederne.

Foto: KS

Ekstrem skjevfordeling mellom kommuner og næringsliv om penger til forskning

Pengene til forskning og innovasjon investeres ikke i en av de største aktørene i samfunnet, nemlig kommunal sektor. Kommunene er marginalisert i forhold til privat næringsliv, viser tall hentet fra Forskningsrådets statistikkbank.

SISTE OM

Les flere artikler

KONTAKT