Forskning for, i og med kommunesektoren

Kommunene er store innkjøpsorganiasjoner og betydelig leverandører av offentlig velferd, helse og samfunnsutvikling. Det er viktig å sikre en systematisk kunnskapsutvikling som er relevant for kommune, stat og akademia.

Kommunenes strategiske forskningsorgan – sikrer din kommune kunnskap om hva som virker

Kommunenes strategiske forskningsorgan – sikrer din kommune kunnskap om hva som virker

Trenger du og din kommune et kunnskapsløft? Bli med for systematisert kunnskap om hva som virker hvor. KS bekoster pilot på en kunnskapsstruktur innen helse.

Uetisk adferd og korrupsjon i kommunesektoren

Uetisk adferd og korrupsjon i kommunesektoren

Korrupsjon oppleves som et svært lite problem i kommunesektoren, viser en undersøkelse Ipsos har utført på vegne av KS. Forventing om ulike former for uetisk adferd er derimot mer utbredt.

Forskningsrådet og KS sammen om samfunnsflokene

Forskningsrådet og KS sammen om samfunnsflokene

I handlingsplanen mellom Forskningsrådet og KS er samarbeid om å løse de store komplekse samfunnsutfordringene prioritert. – Vi samarbeider fordi vi ser at vi ikke kan løse de store samfunnsutfordringene alene, sier styrelederne.

Kommunenes sentrale forskningsorgan

Kommunenes sentrale forskningsorgan

KSF er en samarbeids- og finansieringsmodell for kunnskapsløft i kommunale tjenester.

Ekstrem skjevfordeling mellom kommuner og næringsliv om penger til forskning

Ekstrem skjevfordeling mellom kommuner og næringsliv om penger til forskning

Pengene til forskning og innovasjon investeres ikke i en av de største aktørene i samfunnet, nemlig kommunal sektor. Kommunene er marginalisert i forhold til privat næringsliv, viser tall hentet fra Forskningsrådets statistikkbank.

Fikk du med deg Forskningsfrokostene under Arendalsuka?

Fikk du med deg Forskningsfrokostene under Arendalsuka?

Under Arendalsuka arrangerte KS Forskningsfrokoster hver morgen. Her kan du ta et overblikk og se dem i opptak.

Lyser ut flere FoU-oppdrag i høst

Lyser ut flere FoU-oppdrag i høst

KS har fordelt høstens FoU-oppdrag på sju prosjekter. Temaene er blant annet koronakrisen, digitalisering, finansiering av fastlegeordningen og tiltak mot mobbing i skolen.

SISTE OM

Les flere artikler