Til hovedinnhold

Forskning for, i og med kommunesektoren

Kommunene er store innkjøpsorganiasjoner og betydelig leverandører av offentlig velferd, helse og samfunnsutvikling. Det er viktig å sikre en systematisk kunnskapsutvikling som er relevant for kommune, stat og akademia.

Artikler

Foto: EY

Kommunene makter ikke oppfylle likelønnsrapporteringen

En ny FoU-rapport viser at ingen kommuner klarer å etterleve aktivitets- og redegjørelsespliktene fullt ut. Er det er kommunene eller pliktene som er problemet?

Kommunenes strategiske forskningsorganFoto: Halogen

Kommunenes strategiske forskningsorgan

KS arbeider for etablering av et kunnskapssystem for kommunesektoren. Dette kaller vi for Kommunenes strategiske forskningsorgan, KSF. KS finansierer for tiden en pilot for dette.

Foto: Proba

KSF – ingen andre kan fylle oppgaven

Ingen andre aktører kan drive liknende landsdekkende mobiliseringsarbeid, heter det i den eksterne evalueringen av Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF).

Foto: Mostphotos

Se opptak: Info og kick-off for Kommunenes strategiske forskningsorgan, KSF

Her kan du se opptaket av kick- off og infowebinaret om etableringen av Kommunenes strategiske forskningsorgan, KSF.

Foto: KS

Fire forslag til redusert øremerking

Omfanget av øremerkede tilskudd er tilnærmet uforandret, både i antall tilskudd og samlet beløp. En ny FoU-rapport kommer med konkrete forslag til opprydding.

Foto: Rambøll

Finn partnere for forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskningsrådet og KS inviterer til digitalt partnertreff for kommuner og forskere som ønsker å samarbeide om innovasjon og forsking for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester. Treffet er 7. mai, påmeldingsfrist 30.april.

Foto: Shutterstock

HØRING

Innspill til stortingsmelding om forskningssystemet

Som forvaltningsnivået nærmest innbyggerne har kommuner og fylkeskommuner spesielt gode forutsetninger for å møte de store utfordringene for velferdssamfunnet, miljøet og demokratiet og ivareta innbyggernes behov.

Foto: Shutterstock

Interessert i å delta i forskning og innovasjon på helse – og omsorgstjenester?

Forskningsrådet arrangerer webinar for alle som er interessert i utlysningen av midler til innovasjon og forskning for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester. Tidspunkt er 16. april kl. 12 - 13.

Foto: Kjell Inge Søreide

Infomøte - forsking og innovasjon i helse- og omsorg

Forskingsrådet og KS samarbeider om utlysningen av 104 millioner kroner til forskning og innovasjon for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester i 2024. Se informasjonswebinar i opptak her.

Foto: KS

KS lanserer gevinstkalkulator for klart språk

Nå kan du regne ut hvor mye du sparer på å jobbe med klart språk. En kalkulator utarbeidet av Menon på vegne av KS beregner kostnader og gevinster knyttet til klart språk.

Foto: KS

- Vi står i en helt ny virkelighet!

- Vi må erkjenne at det samfunnet vi har hatt til nå er borte. Helt nye løsninger må på plass for et robust samfunn. Ti år er lang tid og utviklingen går fort. Jo før vi erkjenner det, jo raskere vil vi finne løsninger.

Foto: Colourbox.com

Program for storbyforskning

Storbyene er komplekse og har særegne utfordringer. Program for storbyrettet forskning skal styrke storbyenes interesser og sikre at de er i stand til å løse oppgavene de er satt til å utføre. Her finner du informasjon om programmet.

Foto: Rambøll

Behov for endringer i kompetansesentrenes oppdrag, struktur og styring

Det er behov for kompetansemiljøer som kan støtte kommunene i deres arbeid. I dag tar ikke kompetansesentrene tilstrekkelig utgangspunkt i kommunenes egne behov.

SISTE OM

Les flere artikler

KONTAKT