Søk om prosjektmidler

Lenkeblokk Icon Les mer om hvordan du søker

Hvorfor et eget program?

Program for storbyrettet forskning er et samarbeid mellom KS og kommunene Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim, Bærum og Drammen om forskning-og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) for storbyene. Programmet skal styre og finansiere prosjekter som styrker det interessepolitiske arbeidet overfor myndighetene.

Mer enn halvparten av Norges innbyggere bor i en storby, og mer enn 65 prosent av verdiskapningen skjer her. Som komplekse organisasjoner, store lokalsamfunn, regionkjerner og transportknutepunkt, har storbyene særlige utfordringer. Storbyene og KS har derfor gått sammen om forskning på temaer som ikke dekkes i annen forskning. 

Finn prosjektet du leter etter!

Vi har samlet alle storbyprosjektene i

vår FoU-database. Her kan du enkelt søke opp alle prosjekter fra 2004 og frem til i dag - både avsluttede og pågående prosjekter.

Lenkeblokk Icon Gå til FoU-databasen

Nyeste prosjekter

Deling av data i kommunal sektor

Storbyenes rolle i generalistkommunesystemet

Storbyenes samhandling om beredskap

Lenkeblokk Icon Samskaping i politikk og administrasjon i strategiske planprosesser Lenkeblokk Icon Kommunal administrasjon i storbyene Lenkeblokk Icon Ringvirkninger av kulturelle arrangement Lenkeblokk Icon Gode oppvekstmiljø for barn i sentrum

Forslag til forskning på bruk av store og økende datamengder i storbykommunene

Utvikling av klimabudsjettarbeidet

Menneskehandel i arbeidslivet

Byer bruker ulike strategier for bosetting av flyktninger

Styring og kontroll - et spørsmål om tillit? Om internkontroll i storbyene

Finansielle måltall og handlingsregler for økonomistyring i storbykommunene - en rapport fra SØF

Storbyenes samfunnsplanlegging - en rapport fra Asplan Viak

Digitalisering og konsekvenser for storbykommunene. En kunnskapsoppsummering ved Menon i samarbeid  inFuture

 

Programnotatet

Programnotatet viser de strategiske forskningstemaene programmet vektlegger fra 2024 - 2027, og hvordan styret vil organisere arbeidet.

Lenkeblokk Icon Programnotat 2024 - 2027

Prioriterte forskningsområder

➢ Klima og miljø
➢ Demokrati og deltakelse
➢ Demografi og ressurser
➢ Beredskap og forebygging
➢ Levekår og sosial ulikhet

Styret

  • Monica Lund (leder), Oslo kommune
  • Ingvild Kvilekval, Bergen kommune
  • Hans Ole Rolfsen, Trondheim kommune
  • Anne Karen Aunevik, Kristiansand kommune
  • Trond Myrland, Bærum kommune
  • Anders Liverud, Drammen kommune
  • Ståle Opedal, Stavanger kommune
  • Daniel Ødegård, KS

Har du spørsmål?

Kontakt Kristin Horn Bringedal

Mobil: 911 747 35
E-post: kristin.bringedal@byr.oslo.kommune.no