Søk om prosjektmidler

Lenkeblokk Icon Les mer om hvordan du søker

Hvorfor et eget program?

Program for storbyrettet forskning er et samarbeid mellom KS og kommunene Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim om forskning-og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) for storbyene. Programmet skal styre og finansiere prosjekter som styrker det interessepolitiske arbeidet overfor myndighetene.

Mer enn halvparten av Norges innbyggere bor i en storby, og mer enn 65 prosent av verdiskapningen skjer her. Som komplekse organisasjoner, store lokalsamfunn, regionkjerner og transportknutepunkt, har storbyene særlige utfordringer. Storbyene og KS har derfor gått sammen om forskning på temaer som ikke dekkes i annen forskning. 

Finn prosjektet du leter etter!

Vi har samlet alle storbyprosjektene i vår FoU-database. Her kan du enkelt søke opp alle prosjekter fra 2004 og frem til i dag - både avsluttede og pågående prosjekter.

Lenkeblokk Icon Gå til FoU-databasen

Nyeste prosjekter

Menneskehandel i arbeidslivet

Byer bruker ulike strategier for bosetting av flyktninger

Styring og kontroll - et spørsmål om tillit? Om internkontroll i storbyene.

Finansielle måltall og handlingsregler for økonomistyring i storbykommunene - en rapport fra SØF

Storbyenes samfunnsplanlegging - en rapport fra Asplan Viak 

Programnotatet

Programnotatet viser de strategiske forskningstemaene programmet vektlegger fra 2016 - 2019, og hvordan styret vil organisere arbeidet.

Lenkeblokk Icon Gå til programnotatet

Prioriterte forskningsområder

  • Befolkningsutvikling
  • Tjenester – kvalitet og innovasjon
  • Plan, strategi og økonomi
  • Klima, miljø og transport

Styret

  • Monica Lund (leder), Oslo kommune
  • Solveig Sundt, Stavanger kommune
  • Ingvild Kvilekval, Bergen kommune
  • Hans Ole Rolfsen, Trondheim kommune
  • Anne Karen Aunevik, Kristiansand kommune
  • Jon Anders Drøpping, KS

 

Har du spørsmål?

Kontakt Kristin Horn Bringedal

Mobil: 911 747 35
E-post: kristin.bringedal@byr.oslo.kommune.no

Byer bruker ulike strategier for å bosette flyktninger