Søk om prosjektmidler

Lenkeblokk Icon Les mer om hvordan du søker

Årsmelding 2019

Lenkeblokk Icon Årsmelding 2019

Hvorfor et eget program?

Program for storbyrettet forskning er et samarbeid mellom KS og kommunene Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim om forskning-og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) for storbyene. Programmet skal styre og finansiere prosjekter som styrker det interessepolitiske arbeidet overfor myndighetene.

Mer enn halvparten av Norges innbyggere bor i en storby, og mer enn 65 prosent av verdiskapningen skjer her. Som komplekse organisasjoner, store lokalsamfunn, regionkjerner og transportknutepunkt, har storbyene særlige utfordringer. Storbyene og KS har derfor gått sammen om forskning på temaer som ikke dekkes i annen forskning. 

Finn prosjektet du leter etter!

Vi har samlet alle storbyprosjektene i vår FoU-database. Her kan du enkelt søke opp alle prosjekter fra 2004 og frem til i dag - både avsluttede og pågående prosjekter.

Lenkeblokk Icon Gå til FoU-databasen

Nyeste prosjekter

Utvikling av klimabudsjettarbeidet

Menneskehandel i arbeidslivet

Byer bruker ulike strategier for bosetting av flyktninger

Styring og kontroll - et spørsmål om tillit? Om internkontroll i storbyene.

Finansielle måltall og handlingsregler for økonomistyring i storbykommunene - en rapport fra SØF

Storbyenes samfunnsplanlegging - en rapport fra Asplan Viak 

Digitalisering og konsekvenser for storbykommunene. En kunnskapsoppsummering ved Menon i samarbeid  inFuture

Programnotatet

Programnotatet viser de strategiske forskningstemaene programmet vektlegger fra 2020 - 2023, og hvordan styret vil organisere arbeidet.

Lenkeblokk Icon Programnotat 2020-2023

Prioriterte forskningsområder

 • Klimaendringer, miljøhensyn og bærekraftig byutvikling
 • Digitalisering, og teknologisk utvikling
 • Kommunen som tjenesteleverandør i en ny tid

Styret

 • Magne Amundsen, Tromsø kommune
 • Bente Rudrud Herdlevær, Bærum kommune
 • Monica Lund (leder), Oslo kommune
 • Solveig Sundt, Stavanger kommune
 • Ingvild Kvilekval, Bergen kommune
 • Hans Ole Rolfsen, Trondheim kommune
 • Anne Karen Aunevik, Kristiansand kommune
 • Fredrik Holtan, Drammen kommune
 • Jon Anders Drøpping, KS

 

Har du spørsmål?

Kontakt Kristin Horn Bringedal

Mobil: 911 747 35
E-post: kristin.bringedal@byr.oslo.kommune.no