Vi vet at i svært krevende prioriteringer lokalt er det å kunne dokumenter reelle gevinster av arbeidet avgjørende for videreføring.

Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitaliseirng

Gevinstkalkulatoren er basert på FoU-prosjektet Gevinster av klart språk i norske kommuner.  I prosjektet klarte samfunnsøkonomer fra Menon Economics å tallfeste noen av de økonomiske gevinstene ved klarspråksarbeid. Effektmålingen viste at en investering i klart språk med stor sikkerhet gir en avkastning på minst 30 til 300 prosent.
Målingen har fått mye oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt.

I gevinstkalkulatoren kan det legges inn tall som er relevante for egen virksomhet, og beregne gevinstene av å skrive om konkrete tekster til klart språk.

– Vi vet at i svært krevende prioriteringer lokalt er det å kunne dokumenter reelle gevinster av arbeidet avgjørende for videreføring av innsats og tiltak. Kalkulatoren for klart språk dokumenterer gevinstene av å jobbe med kommunens egne tekster. Beregningene kan fungere som gode argumenter for hvorfor arbeidet med klart språk bør prioriteres, sier Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

Lenkeblokk Icon Gevinstkalkulator (Excel)

Slik virker kalkulatoren

For en kommune, fylkeskommune eller andre som har mye skriftlig kommunikasjon med innbyggerne, kan det være store gevinster i å omskrive teksten til klart språk. Kalkulatoren fanger opp tidsbesparelser hos virksomheten som følge av at færre brukere misforstår teksten.

Før kalkulatoren tas i bruk, bør du

  • velge ut en aktuell tekst (for eksempel et søknadsskjema eller et brev) som ofte blir misforstått
  • undersøke hvor mange brukere som mottar teksten
  • anslå hvor mange mangelfulle svar, henvendelser eller liknende fordi teksten ikke forstås riktig

Du vurderer selv hvilke forutsetninger som skal legges til grunn for beregningene. Basert på informasjonen du fyller ut, gjøres det automatiske beregninger. Kalkulatoren generer også en skriftlig oppsummering som for eksempel kan brukes i et saksfremlegg.

Kalkulatoren er utarbeidet i Excel, den er gratis og lett å ta i bruk.

–  Vi håper dette blir et nyttig verktøy som bidrar til mer klart språk i kommunesektoren, sier Weidemann Wieland.

Se hva Nordre Follo kommune sier om kalkulatoren:

Se alle rapporter fra KS i FoU-databasen