I en periode gjelder dette kun hvis din bydel eller kommune er med i utprøvingen. Digital melding med helsetjenesten gjør det mulig for brukere å sende meldinger til helsepersonell, de kan få oversikt over planlagte besøk og avbestille besøk. 

Bergen kommune, Oslo kommune, kommunesamarbeidet på Øvre Romerike, KS og Direktoratet for e-helse har sammen gjennomført et pilotprosjekt innenfor hjemmetjenesten. Prosjektet er gjennomført, i tett samarbeid med de tre leverandørene av elektronisk pasientjournalsystemer.

Erfaringene fra Oslo og Bergen er gode. De får færre telefonhenvendelser, og opplever at nye brukergrupper tar kontakt når kommunikasjonsformen er digital. Videre er det flere brukere som har avbestiller besøkene i god tid, slik at helsepersonell unngår bomturer.

Hva gjør KS og kommunesektoren?
KS har ansvar for nasjonal innføring av løsningen. Vi jobber for at løsningen skal tas i bruk i alle kommuner for å sikre et enhetlig tjenestetilbud til innbyggerne.

Lenkeblokk Icon Les mer om Melding- og kalenderløsning fra Helsenorge.no