Vi slepp å tenkje på at det blir attgløymt, vi slepp å tenkje på om vi mistar det. Det blir ein mindre ting å tenkje på, og det er ei stor forbetring.

Mamma til Tale (14)

Det å ha ledsagerbeviset digitalt bidrar til mer fleksibilitet i hverdagen og vil ha stor betydning for barn og unge med stort hjelpebehov.

Tjenesten Fiks digitalt ledsagerbevis gjør at kommuner kan utstede ledsagerbevis digitalt fra et saksbehandlingssystem som er enkelt å bruke og som gir god oversikt. Tjenesten er utviklet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tjenesten Fiks digitalt ledsagerbevis bidrar til deltakelse og likestilling i samfunnet. Gjennom vår nye løsning vil din kommune få et verktøy for å bidra til enhetlig utforming av ledsagerbevis. Løsningen gir de ansatte i kommunen et verktøy for registrering, oppfølging og god oversikt over utstedte ledsagerbevis. Det er også mulighet til å trekke tilbake digitale ledsagerbevis ved mistanke om misbruk. Løsningen gir innbygger mulighet til å få ledsagerbeviset tilgjengelig på sin mobil, også når de er i områder uten mobildekning.

Løsningen krever ingen installasjon, er tilgjengelig i skyen og avtale om å ta i bruk kan gjøres direkte i forvaltningsgrensesnittet på Fiks plattformen.

Ledsagerbeviset kan vises på nett eller i app på iPhone og Android. Les mer om informasjon til innbygger på https://ledsagerbevis.no.

Hvordan ta i bruk løsningen?

For kommuner kan du lese mer om hvordan man tar i bruk tjenesten på Digitalt ledsagerbevis – tilgjengelig 1.januar 2024 – Fiks-portalen.

Informasjon og opplæring

Fra januar er det planlagt flere webinarer og møteplasser for informasjon og opplæring. Det er bare for ansatte i kommunen å koble seg på. Det er ingen krav om påmelding. Digitalt ledsagerbevis breddingsplan – Fiks-portalen.

Har du spørsmål? Send en e-post til fiks@ks.no