13. desember klokka 08.15 - 09.00

Tema er kjernejournal. Øvre Eiker kommune deltar sammen med KS

Lenkeblokk Icon Påmelding

Opptak webinar 15. november

Tema: helseteknologiordningen, kommunal portefølje og felles journalløft for kommuner.

Lenkeblokk Icon Se opptak av webinaret her

- Vi opplever bred oppslutning fra medlemmene om det felles arbeidet vi gjør på e-helse. Samtidig får vi tilbakemelding om at det er behov for mer tilrettelagt informasjon om det som skjer på dette viktige området, sier avdelingsdirektør i KS, Terje Wistner.

KS setter i gang månedlige fagwebinarer for å nå ut til alle kommuner og fylkeskommuner om temaer knyttet til e-helseområdet som berører kommunal sektor, inklusive legemiddelområdet, digital samhandling, digitale fellesløsninger, innbyggertjenester, velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. 

Målgruppe

Webinaret er nyttig for alle som jobber med helse- og omsorg, oppvekst, digitalisering og økonomi i kommuner og fylkeskommuner. 

Deltakere

KS-ansatte, ansatte i kommuner og statlige aktører vil være blant dem som orienterer i webinaret om det viktigste som skjer på feltet.

Hensikt

KS ønsker med webinaret å bidra til at beslutningstakere og fagansvarlige i kommunene får større innblikk i hva som skjer på e-helsefeltet slik at kommunene lettere kan ta i bruk e-helseløsninger for bedre tjenester til innbygger.

Felles ambisjoner

Det er et felles mål for kommunal sektoren at vi arbeider sammen om de store fremtidige utfordringene for å skape løsninger i felleskap, og ikke i den enkelte kommune.  

Lenkeblokk Icon Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet

Det er iverksatt en betydelig satsning på digitalisering i helse- og omsorgsektoren som skal bidra til å realisere pasientens helsetjeneste, samt understøtte målene for pasient-behandling slik disse foreligger i politisk vedtatt planverk i kommunene.

Det er mange pågående tiltak der kommunene og fylkeskommunene bidrar en felles nasjonal portefølje og prioritering.

Lenkeblokk Icon Kommunal portefølje