Webinar 19. juni

Tema: Felles modell for innføring og nettverk innen e-helse

Lenkeblokk Icon Sendingen starter kl. 08.15 (45 min.). Lenke kommer.

- Vi opplever bred oppslutning fra medlemmene om det felles arbeidet vi gjør på e-helse. Samtidig får vi tilbakemelding om at det er behov for mer tilrettelagt informasjon om det som skjer på dette viktige området, sier avdelingsdirektør i KS, Terje Wistner.

KS setter i gang fagwebinarer for å nå ut til alle kommuner og fylkeskommuner om temaer knyttet til e-helseområdet som berører kommunal sektor, inklusive legemiddelområdet, digital samhandling, digitale fellesløsninger, innbyggertjenester, velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. 

Målgruppe

Webinarene er nyttig for alle som jobber med helse og omsorg, oppvekst, digitalisering og økonomi i kommuner og fylkeskommuner. 

Deltakere

KS-ansatte, ansatte i kommuner og statlige aktører vil være blant dem som orienterer om det viktigste som skjer på feltet.

Hensikt

KS ønsker med webinarene å bidra til at beslutningstakere og fagansvarlige i kommunene får større innblikk i hva som skjer på e-helsefeltet slik at kommunene lettere kan ta i bruk e-helseløsninger for bedre tjenester til innbyggerne.

Felles ambisjoner

Det er et felles mål for kommunesektoren at vi arbeider sammen om de store fremtidige utfordringene for å skape løsninger i felleskap, og ikke i den enkelte kommune.  

Lenkeblokk Icon Kommunesektorens ambisjoner på e-helseområdet

Det er iverksatt en betydelig satsing på digitalisering i helse- og omsorgsektoren som skal bidra til å realisere pasientens helsetjeneste, og understøtte målene for pasientbehandling slik disse foreligger i politisk vedtatt planverk i kommunene.

Det er mange pågående tiltak der kommunene og fylkeskommunene bidrar til en felles nasjonal portefølje og prioritering.

Lenkeblokk Icon Kommunal portefølje