Universell utforming

Alle nettsider i Norge skal være universelt utformet, og siden 1. februar 2023 har det vært krav om tilgjengelighetserklæring for virksomheter i offentlig sektor. Etter en gjennomgang UU-tilsynet gjorde i høst, hadde 338 kommuner fått dette på plass. De resterende 18 kommunene manglet erklæring, og disse fikk pålegg om retting i slutten av september.

Les mer om UU-tilsynet her

Lenkeblokk Icon Mer informasjon finner du her

UU-tilsynet sendte tidligere i høst ut pålegg om retting til 18 kommuner som manglet dette, og resultatet ble at alle kommuner og fylkeskommuner fikk dette på plass innen fristen. Ingen fikk dagbøter.
Også tilsynet med digitale læringsmidler endte bra for kommuner og fylkeskommuner. Heller ikke her fikk noen kommuner dagbøter.
Men det gjenstår fortsatt noe arbeid med å få på plass erklæringer på alle nettsteder kommunen eier. 

Støtte fra digitaliseringsnettverkene 

Alle de berørte kommunene gjorde en stor innsats for å få på plass tilgjengelighetserklæringer. De fikk også god hjelp og støtte fra de regionale digitaliseringsnettverkene. Nettverkene skal bidra til å styrke utbredelse av digitale tjenester i kommunal sektor. For eksempel gjennom å dele på kompetanse og tenke smart om utbredelse av felles tiltak, i samarbeid med KS.
Når det gjaldt kravene om universell utforming
spilte DigiViken og DigiMøre og Romsdal, med IKT-samarbeidet IKT-ORKide i spissen, en viktig rolle. DigiViken koordinerte erfaringsdeling nasjonalt, i samarbeid med UU-tilsynet, som webinarer og fagpåfyll. IKT-Orkide sine nettsider, ble en felles idebank for viktige ressurser for kommunal sektor.  

Ønsker mer samarbeid for universell utforming

- Vi IKT-ORKide er ni kommuner som samarbeider om universell utforming av IKT og er kommet godt i gang. Den store jobben er å få kompetanse ute hos saksbehandlere og malansvarlige i fagsystem. Vi starter som en sprint, men nå er vi i gang med maraton og holder jevnlig kurs og workshops for ansatte. 
 
- På vegne av IKT-ORKidé vil jeg skryte av jobben som Digi Viken og Digi Møre og Romsdal har gjort med å koordinere digitale samlinger på både kurs, workshops og møter med tilsynet for Universell utforming. Erfaringsdeling med andre kommuner har stor faglig verdi for oss. Mitt ønske er at diginettverkene gjør mer av dette, så kan vi fortsette koordinering i våre kommuner, sier Svein Taknæs i IKT-ORKidé. 

  I 2024 skal kommunen også ha på plass tilgjengelighetserklæring for alle Apper. 

Lenkeblokk Icon Universell utforming av IKT Lenkeblokk Icon Pressemelding fra UU-tilsynet