Til hovedinnhold

Informasjonssikkerhet og personvern

Informasjonssikkerhet, digital beredskap og personvern er en forutsetning for gode innbyggertjenester. Kommunal sektor samarbeider for å håndtere utfordringene. På denne siden får du tips og råd og kan lese om felles initativ som er tatt på området.

Artikler

Veiviser skal hindre dataangrep og digitale hendelserFoto: BDO

Veiviser skal hindre dataangrep og digitale hendelser

Veiviseren skal øke fokus på sikkerhet og personvern hos kommunalt ansatte, og målet er å bidra til å redusere sikkerhetsrisikoen. Månedens tiltak er å være oppmerksom på om noen kan lytte til en jobbrelatert samtale eller se skjerm med jobbrelatert info.

Foto: Illustrasjon: Bly

Personvern i norske kommuner er kontrollert

Datatilsynet har gjennomført et stort antall kontroller av sikkerheten til personvernopplysninger i norske kommuner og fylkeskommuner. KS oppfordrer medlemmene til å gjennomgå rapporten og gjennomføre en egenvurdering.

Foto: Mostphotos

Ny veileder for bruk av sosiale medier i kommunen

KS fagråd for informasjonssikkerhet og personvern har laget veiledningen for bruk av sosiale medier i kommuner. Veiledningen retter seg mot alle virksomheter i kommunene. Den gir innføring i regelverket som gjelder og hvilke vurderinger som må gjøres.

Foto: Mostphotos

Råder kommunene til å se på it-sikkerhetstiltak

Russlands invasjon av Ukraina har økt usikkerheten rundt trusselnivået i det digitale rom. Kommunal- og distriktsdepartementet og KS ber derfor alle kommuner vurdere sin egen sikkerhets- og sårbarhetssituasjon.

Foto: Illustrasjon: Bly

Fagrådet for informasjonssikkerhet og personvern

For å gi KS faglige råd innen informasjonssikkerhet og personvern, er det etablert et eget fagråd med eksperter fra kommuner og fylkeskommuner. Fagrådet deltar i prosessen med å kvalitetssikre nye felles prosjekter for kommunal sektor.

Foto: Illustrasjon: Bly

Kompetansepakke for kommuner og fylkeskommuner

Personvernforordningen (GDPR) innebærer at kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføre og dokumentere at ansatte har gjennomført opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

SkoleSecFoto: N/A

SkoleSec

I prosjektet «SkoleSec» har kommuner og fylkeskommuner gått sammen om å styrke arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet knyttet til digitalt læringsmiljø. Målet er bedre ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet.

Foto: KPMG

Slik sikrer du oppfølging av personvern og informasjonssikkerhet

Har du behov for systematisk orden på personverndata og informasjonssikkerheten i kommunen din? Her får du hjelp og verktøy.

Foto: Mostphotos

Informasjon om bruk av Facebook i kommunen

Mange kommuner bruker Facebook. Som behandlingsansvarlig må kommunene foreta en vurdering av denne bruken. Her gir KS råd til kommuner og fylkeskommuner om bruk av sosiale medier.

Foto: Mostphotos

Er en trygg digital hverdag mulig i kommunene?

Daglig skriver media om digitale angrep, og digitale angrep mot kommuner er selvsagt ikke noe unntak. De fleste har hørt om dataangrepet mot Østre Toten kommune og de konsekvensene det førte med seg.

Foto: Illustrasjon: Bly

KS etablerer nettverk for informasjonssikkerhet og personvern

KS oppretter strategisk nettverk for informasjonssikkerhet og personvern (SNIP) for å styrke kommunenes kompetanse på området. I tillegg vil nettverket kunne gi kommunene en felles arena der de kan drøfte sikkerhetsutfordringer.

Internkontroll i kommuneneFoto: Tierra Mallorca/Unsplash

Internkontroll i kommunene

Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for mange tjenester som har stor betydning for folks liv og hverdag. Vi forvalter store ressurser og er avhengige av tillit hos samfunnet og innbyggerne. Internkontrollen er en del av kommunens styring og ledelse.

Les mer

Les flere artikler

KONTAKT