Til hovedinnhold

Fiks-plattformen

På Fiks-plattformen finner dere digitale fellesløsninger som kommuner og fylkeskommuner kan ta i bruk. Plattformen skal bidra til en samordnet digital tjenesteutvikling i kommunesektoren.

Artikler

Om Fiks-plattformen

Tjenester på Fiks-plattformen

Hvordan ta i bruk tjenestene?

Film om Fiks smittesporing

Kommunene digitaliserer i fellesskap. Digital løsning for smittesporing er et eksempel på at ideer oppstår ett sted, utvikles, testes og spres videre. Se filmen her.

Hva koster det å bruke tjenestene?

Les mer

Informasjon for utviklere og leverandører på GitHub

SISTE OM DIGITALE FELLESLØSNINGER

Interimstyre for KS Digitale Fellestjenester AS

KS' Hovedstyre har nå oppnevnt et interimstyre for det nye aksjeselskapet KS Digitale Fellestjenester AS. Erik Hansen, direktør eHelse i Helse Vest RHF, blir styreleder og får blant annet med seg Harald Danielsen og Gro Jære.

Teknologi kan bremse etterspørselen etter personell

Helseteknologi som gjør at flere kan bo hjemme og klare seg selv, er et viktig tiltak for å dempe etterspørselen etter helsepersonell. Flere innbyggere ønsker seg det, likevel går overgangen til digital hjemmeoppfølging sakte.

Bred støtte til ny løsning for felles journalløft

I dag mangler helseansatte i kommunen enkel tilgang til relevant pasientinformasjon når de trenger det. -Det må løses og det haster, mener et flertall av dem som har gitt tilbakemelding på styringsdokument for felles journalløft.

Digitalisering vil gi bedre barnevern

Nye digitale løsninger skal, sammen med barnevernsreformen og ny barnevernlov, bidra i arbeidet med å løfte kvaliteten i barneverntjenesten. For å lykkes er det viktig med god kjennskap til de digitale mulighetene og en plan for hva man ønsker å oppnå.

Kommunene må anskaffe og ta i bruk nytt fagsystem

For å kunne ta i bruk nye digitale fellesløsninger utviklet av DigiBarnevern-prosjektet, må kommunene anskaffe og innføre nytt fagsystem.

Digitale innbyggertjenester

Nå blir det mulig for barn, unge og foreldre som er involvert i en barnevernssak å få innsyn i egen sak, samtykke og ha dialog med ansatte i barnevernet digitalt.

Les flere artikler

KONTAKT