Fiks-plattformen

På Fiks-plattformen finner dere digitale fellesløsninger som kommuner og fylkeskommuner kan ta i bruk. Plattformen skal bidra til en samordnet digital tjenesteutvikling i kommunesektoren.

SISTE OM DIGITALE FELLESLØSNINGER

Fortsatt satsing på eHelse i forslag til statsbudsjett

Fortsatt satsing på eHelse i forslag til statsbudsjett

Solberg-regjeringen har en betydelig satsing på E-helse i sitt forslag til statsbudsjett. KS er særlig fornøyd med videre satsing på journal og Pasientens legemiddelliste.

Nå bruker kommunesektoren Fiks folkeregister

Nå bruker kommunesektoren Fiks folkeregister

Rundt 250 kommuner bruker nå Fiks folkeregister. – Vi er glade for at så mange ser verdien av å ta i bruk fellesløsninger og håper alle kommunene er med i løpet av 2022, sier avdelingsdirektør Astrid Øksenvåg i KS.

Ber ny regjering prioritere videre arbeid med samhandling og felles kommunal journal

PRESSEMELDINGER

Ber ny regjering prioritere videre arbeid med samhandling og felles kommunal journal

KS etablerer interimselskap for det videre arbeidet med felles kommunal journal. - Vi forutsetter at ny regjering fortsetter arbeidet, og ser frem til samarbeid om hvordan det best skal realiseres, organiseres og styres, sier styreleder Bjørn Arild Gram.

–  Enklere å styre kommunens digitaliseringsarbeid med Fiks digiorden

– Enklere å styre kommunens digitaliseringsarbeid med Fiks digiorden

Få oversikt over egne datasett, applikasjoner, løsningsarkitektur og grensesnitt med Fiks digiorden. – Med denne oversikten blir det enklere å drive en strategisk styring av kommunens digitaliseringsarbeid, sier IT-rådgiver Miroslav Takev fra Lillesand.

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC er klar, med fem emnehefter og arbeidshefte. Det er og en ressursbank med henvisninger til kvikk-guider, rapporter og videoforelesninger som støtte til heftene. Tilhørende e-læringskurs blir klart nå i høst.

- Arbeidet med å trygge den digitale oppveksten må prioriteres

- Arbeidet med å trygge den digitale oppveksten må prioriteres

KS har det siste året satt barn og unges digitale skolehverdag på dagsorden. KS har blant annet tatt initiativ til en større satsing og samordning gjennom forprosjektet SkoleSec.

Les flere artikler

KONTAKT