Les mer om skattedeling her

Lenkeblokk Icon Les mer om deling av skattedata her

 

Filmen Deling av data – Til det beste for innbyggeren og ansatte i kommunen

Prosjektet er et samarbeid mellom KS, Skatteetaten og ressurskommuner, og muliggjør kommunenes direkte og digitale tilgang til skatte- og inntektsdata fra Skatteetaten. Dataene gjør det mulig å utvikle automatiserte innbyggertjenester og gir mer effektiv saksbehandling og styrket personvern i kommunene.

Det er identifisert rundt 30 lovpålagte tjenester som prosjektet arbeider med å gjøre tilgjengelig skatte- og inntektsdata for. Redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO er første tjeneste som er lansert. For innbygger, som ikke lenger trenger å sende inn informasjon til kommunen, blir tjenesten enklere, raskere, og sikrere.

«Jeg måtte søke på papir og det var mye styr å finne og printe ut dokumentasjonen. Under pandemien var det utrolig vanskelig å finne en printer også. Året etter var det en gledelig overraskelse at søknaden hadde blitt mye enklere. Alt jeg trengte var å logge inn med BankID, så lå alt inne!»

- Sitat fra Oslo-mamma

Løsningene kommer ikke av seg selv

- Digitalisering og tjenesteutvikling i offentlig sektor er trolig noe av det mer komplekse du kan jobbe med, sier Tine Reuterdahl, direktør i Oslo Origo. Hun innledet med å fortelle om hvordan kommunene og Oslo Origo jobber med digital tjenesteutvikling for å løse innbyggernes behov. Tjenesteutvikling i offentlig sektor handler også om etterlevelse av lovkrav.

Bjørn Sletten, prosjektansvarlig i Skatteetaten, forklarte Skatteetatens ambisjon om å dele opplysninger fra Skatteetatens økosystem for å muliggjøre forenkling og digitalisering i Norge. Dette innebærer å tilgjengeliggjøre pålitelige og tilgjengelige data for innbyggere, offentlig sektor og private virksomheter. Opplysningene kan brukes på nye måter for å skape verdi i sammenhengende digitale tjenester og prosesser.

Fagansvarlig i KS, Anne Mette Dørum, avsluttet foredraget med en utdypning av det grundige arbeidet som ligger i prosjektet, og oppsummerte med en status for tjenestene.

Status for tjenestene per 23.08.2022

Lenkeblokk Icon Du kan lese mer om prosjektet her