Forslag 1 gjaldt SVs forslag om demokratisk kunstig intelligens. Forslag 2 gjaldt Venstres forslag om kunnskap om og veiledning i bruk av kunstig intelligens

Høringsinnspill av november 2023

KS ønsker å delta på høringen fordi representantforslagene har betydning for kommunal sektor. KS har fått i mandat fra alle landets fylkeskommuner og kommuner å bidra til samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor, og representere dem i interessepolitiske spørsmål innen digitalisering. Kunstig intelligens og det teknologien kan gi kommunal sektor er en sentral del av digitaliseringen i offentlig sektor som helhet. KS ønsker å gi sine innspill på representantforslagene, da de vil kunne gi vesentlige utslag for kommunal sektor om de blir vedtatt slik de står nå.

Lenkeblokk Icon Se hele høringsinnspillet fra KS (stortinget.no)

Høringsinnspill av februar 2024


Forslag 3 gjaldt Høyres forslag om Norges neste steg for kunstig intelligens.

Kunstig intelligens og tilhørende teknologier vil i årene fremover inngå som en viktig del av digitaliseringen av kommunal sektor, og offentlig sektor som helhet. KS ønsker å gi sine innspill på representantforslaget, da nasjonale tiltak som foreslås kan ha stor betydning for kommunesektoren.

Lenkeblokk Icon Se hele høringsinnspillet fra KS (stortinget.no)