Til hovedinnhold

Digitale fellesløsninger - Helse

Her er en oversikt over digitale fellesløsninger innenfor tjenesteområdet helse.

Artikler

Foto: Mostphotos

Håper alle kommuner vil tilby digitalt ledsagerbevis

Fra 1. januar kunne alle kommuner ta i bruk digitalt ledsagerbevis, og allerede er 22 kommuner i gang.

E-helseFoto: Anders Martinsen

E-helse

Ved å bruke teknologi i helse- og omsorgstjenesten får vi effektive og trygge helsetjenester som ivaretar innbyggernes behov.

Foto: KS

Snart kan kommunene tilby digitalt ledsagerbevis

Fra 1. januar kan innbyggere som trenger ledsagerbevis, vise det fram på telefonen. Den nye løsningen blir mer brukervennlig og effektiv, både for innbyggeren og de ansatte i kommunen.

Digihelse – meldinger og kalender på helsenorge.noFoto: Siv Dolmen

Digihelse – meldinger og kalender på helsenorge.no

Innbyggerne kan trygt og enkelt administrere avtaler og kommunisere med den kommunale helsetjenesten med meldinger og kalendervisning på helsenorge.no. Foto: Siv Dolmen.

DigiHelsestasjonFoto: Illustrasjon: Helsenorge

DigiHelsestasjon

DigiHelsestasjon er en meldingstjeneste mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og innbygger. Her kan innbygger på en sikker og trygg måte sende og motta meldinger, få oversikt over avtaler, motta varslinger og få tilgang til relevant informasjon.

Felles journalløft for kommunerFoto: Illustrasjon: Wemake

Felles journalløft for kommuner

Felles kommunal jorunal skal realisere målbildet om én innnbygger - én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig.

VelferdsteknologiFoto: Illustrasjon: Wemake

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd.

Fiks smittesporingFoto: Mostphotos

Fiks smittesporing

Med Fiks smittesporing får norske kommuner et nytt smittesporingsverktøy til bruk mot covid-19. Det vil øke kvaliteten og gjøre smittejakten enklere, og er et resultat av samarbeid mellom KS, kommuner, UiO og FHI.

Foto: Flickr

Kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste

Kjernejournal inneholder nyttige helseopplysninger som følger pasienten på tvers av helsetjenesten. Nå er flere kommuner i gang med å ta i bruk Kjernejournal i sykehjem og hjemmetjenesten.

Siste om digitalisering

Les flere artikler

KONTAKT