– Alle innbyggere bør ha de samme mulighetene til å delta, og vi er derfor glade for at så mange kommuner viser interesse for løsningen, sier daglig leder Sidsel Nordhagen i KS digitale fellestjenester.

Tjenesten Fiks digitalt ledsagerbevis gjør at kommuner kan utstede ledsagerbevis digitalt fra et saksbehandlingssystem som er enkelt å bruke og som gir god oversikt. Innbyggeren får en mer fleksibel hverdag ved at ledsagerbeviset blir tilgjengelig på telefonen.

– Digitalt ledsagerbevis vil gjøre hverdagen enklere for mange innbyggere. Vi opplever at mange kommuner ivrer etter å tilby gode digitale løsninger til innbyggerne sine. Jeg tror derfor vi kommer til å nå målet vårt om at minst 150 kommuner har tatt i bruk digitalt ledsagerbevis innen utgangen av 2025, sier Nordhagen.

I løpet av januar har 22 kommuner med til sammen 655 000 innbyggere tatt tjenesten i bruk.

– Vinn-vinn for innbyggeren og kommunen

Ledsagerbevis kan gis til personer som på grunn av funksjonsnedsettelse trenger ledsager for å delta i samfunnet. Hittil har beviset vært et fysisk kort, og utstedelsen har i mange kommuner inneholdt flere manuelle operasjoner. Den digitale løsningen er utviklet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– Dette er vinn-vinn for både innbygger og kommune. Innbyggeren med foresatte og assistenter vil alltid ha ledsagerbeviset tilgjengelig på mobilen, og det blir enklere for kommunene å administrere og ha oversikt over ledsagerbevisene de har utstedt, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir.

Hvordan ta løsningen i bruk?

Fiks-portalen finner du informasjon om hvordan kommunen enkelt kan ta løsningen i bruk. Du kan også delta på webinarer og møteplasser for informasjon og opplæring.

Har du spørsmål? Send en e-post til fiks@ks.no.