Kjernejournal

 • Om løsningen

  I kjernejournal får leger, sykepleiere, helsefagbarbeider, vernepleier med flere oversikt over pasientens legemidler, besøkshistorikk og kritisk informasjon. Kjernejournal er en nødvendig byggekloss for å kunne ta i bruk andre digitale løsninger slik som e-resept (SFM), felles legemiddel liste (PLL), innsyn i sykehus dokumenter og pasienters prøvesvar.

  Lenkeblokk Icon Les mer om kjernejournal på nettsidene til Norsk helsenett
 • Hvem kan bruke løsningen?

  Løsningen er tilgjengelig for helsepersonell som jobber på sykehjem eller i hjemmetjenesten.

 • Hva må kommunene gjøre for å ta i bruk?

     Det er laget veiledning for å bistå kommuner med innføring av løsningen.
   
 • Pågående felles innføringsløp – Kjernejournal 2024

  Som del av realiseringen av felles modell for innføring og nettverk e-helse, inviterer nasjonal koordineringsgruppe til felles innføringsløp for Kjernejournal.

  Ved å delta i innføringsløp for Kjernejournal til sykehjem og hjemmetjeneste får kommunen veiledning, verktøy og nødvendig maler for implementering av løsningen. Felles innføringsløp legger vekt på erfaringsdeling og samarbeid mellom kommuner, det gjelder både kommuner som har innført og kommuner som skal innføre Kjernejournal. 

  Kontakperson: Styrk Matre Grimstad: Styrk.Grimstad@bergen.kommune.no

  Tidsplan felles innføringsløp - Kjernejournal


  Klikk på bildet for stor versjon

   

   

DigiHelsestasjon

 • Om løsningen

  Med DigiHelsestasjon kan innbygger sende og motta meldinger fra helsestasjon og skolehelsetjenesten. Innbygger vil på en sikker og trygg måte få oversikt over avtaler, motta varslinger og få tilgang til relevant informasjon. Les mer på vår nettside her

 • Hvem kan bruke løsningen?

  Digihelsestasjon kan benyttes av barn og unge i skolehelsetjenesten og helsestasjon for unge. I tillegg gravide, foreldre med barn i alderen 0-5 år og helsepersonell.

 • Hva må kommunene gjøre for å ta i bruk?

  Erfaringer og veiledning for å ta i bruk løsningen finner du på ks.no.

  Løsningen har vært tilgjengelig siden 2021 og ble i 2023  tilført en ny funksjonalitet for ungdom mellom 12- og 15 år.

 • Påmelding felles innføringsløp – DigiHelsestasjon 2024

  Som del av realiseringen av felles modell for innføring og nettverk e-helse, inviterer nasjonal koordineringsgruppe til felles innføringsløp for DigiHelsestasjon.

  Arbeidsgruppen for DigiHelsestasjon har utarbeidet en fremdriftsplan, med invitasjon til felles innføringsløp. Felles innføringsløp for digihelsestasjon konsentrerer seg om basis-funksjonaliteten. Ungdomsfunksjonaliteten er pt ikke en del av nasjonal felles innføringsløp.

  Nedenfor finner du informasjonsmøter og påmelding til felles innføringsløp.

  Påmelding til felles innføringsløp

  Påmeldingsfrist 25.08.2024 

  Meld deg på her

   • Oppstartsmøte 10.09.2024 felles innføring HsPro/Visma
   • Oppstartsmøte 17.09.2024 felles innføring CGM
   • Oppstartsmøte 24.09.2024 felles innføring InfoDo

  Kontaktperson: Kjetil Axelsen kjetil.axelsen@baerum.kommune.no

  Fremdriftsplan

  Klikk på bildet for stor versjon.

DigiHelse

 • Om løsningen

  Brukere og pårørende kan kommunisere digitalt med helsepersonell via helsenorge.no. De ansatte i kommunen betjener Digihelse i sitt eget journalsystem. Mer informasjon finner du på ks.no, her.

 • Hvem kan bruke løsningen?

  Innbyggere, deres pårørende og kommunen kan bruke digihelse for å kommunisere digitalt.

 • Hva må kommunen gjøre for å ta i bruk?

  Her finner dere alt dere trenger for å komme i gang, for eksempel maler, presentasjoner og informasjonsmateriell. Vi starter med en kvikk-guide.

   

   

 • Påmelding felles innføringsløp – DigiHelse 2024/2025

  Som del av realiseringen av felles modell for innføring og nettverk e-helse, inviterer nasjonal koordineringsgruppe til felles innføringsløp for DigiHelse.

  Arbeidsgruppen for DigiHelse har utarbeidet en fremdriftsplan, med invitasjon til felles innføringsløp fordelt på 3 puljer.

  Nedenfor finner du informasjonsmøter og påmelding til de ulike puljenes felles innføringsløp.

  Påmelding til felles innføringsløp pulje 1
  Påmeldingsfrist 25.08.2024 

   • Maks 50 kommuner per pulje
   • Oppstartsmøte 30.08.2024

  Meld deg på her

  Kontaktperson: Eli Konstanse Strømsberg Eli.Stromsberg@harstad.kommune.no

  Fremdriftsplan pulje 1

   

  Felles innføringsløp – pulje 2 2024:

  Digitale informasjonsmøter
  21.10 kl. 09:00 til 10:00
  25.10 kl. 12:00 til 13:00

  Meld deg på her

  Påmelding til felles innføringsløp pulje 2
  Påmeldingsfrist 10.11.2024

  Meld deg på her

   • Maks 50 kommuner per pulje
   • Oppstartsmøte 21.11.2024

  Fremdriftsplan pulje 2


  DigiHelse Felles innføringsløp – pulje 3 2025:

  Digitale informasjonsmøter
  10.02.25 kl. 09:00 til 10:00

  13.02.25 kl. 12:00 til 13:00
  Meld deg på her

  Påmelding til felles innføringsløp pulje 3

  Påmeldingsfrist 09.03.2025
  Meld deg på her

   • Maks 50 kommuner per pulje
   • Oppstartsmøte 20.03.2025

  Fremdriftsplan pulje 3

Velferdsteknologisk knutepunkt

 • Om løsningen

  Velferdsteknologisk knutepunkt er en tjeneste som håndterer informasjonsflyt mellom velferdsteknologisk løsninger og elektronisk pasientjournal.

 • Hvem kan bruke løsningen?

  Helsepersonell som jobber med velferdsteknologiske løsninger vil kunne ha nytte av VKP. Løsningen tilbyr både uthenting av opplysninger fra EPJ og automatisk journalføring i EPJ fra velferdsteknologisk utstyr. Hovedformålet med tjenesten er å bidra til et felles knutepunkt, hvor ulike leverandører kan formidle journalverdige opplysninger mellom systemer som ellers ikke snakker  

 • Hva må kommunene gjøre for å ta i bruk?

  VKP vil først gi nytte når kommunen har tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger i tjenestene. Kommunen må kontakte sine velferdsteknologileverandører og leverandør av elektronisk pasientjournal og sammen med disse gjøre forberedelser til å ta i bruk VKP. Kommunen må også dokumentere og vurdere hvilke tjenesteforløp man ønsker å ivareta.
 • Planlegging felles innføringsløp – (Under arbeid)

  Nasjonal koordineringsgruppe for felles innføringsløp har etablert arbeidsgrupper, som nå skal planlegge for felles innføringsløp.

  For Velferdsteknologisk knutepunkt er det nå opprettet en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til felles innføringsløp.

  Kontaktperson: Eva Tone Fosse eva.tone.fosse@stavanger.kommune.no

   

  Velferdsteknologisk knutepunkt

  Nasjonal innføringsleder

  Eva Tone Fosse (DigiRogaland)

  NHN

  Jørgen Worum

  Deltakere i arbeidsgruppen

  Anette Skogstad (E-helse Nord)

   

  Trond Aardal (E-helse Nord)

   

  Benedicte Nyborg (DigiMRfk )

   

  Lill Monica Kirsebom* (DigiViken)

   

  Under avklaring

   

  Solrunn Hårstad (Digi Trøndelag)

   

  Marianne Holmesland (Digi Agder)

  KS e-helse

  Under avklaring

   

Velferdsteknologi og løsninger for digital hjemmeoppfølging

 • Om løsningen

  Velferdsteknologi gir personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd. I tillegg kan det gi økt omsorgskapasitet i kommunene dersom det innføres i tilstrekkelig omfang, og det samtidig foretas endringer i arbeidsprosesser. Eksempel på velferdsteknologi og løsninger for digital hjemmeoppfølging er: elektronisk medisineringsstøtte, lokaliseringsteknologi, digitalt tilsyn, elektronisk dørlås, trygghetsalarm, logistikk og kompetansestyringsverktøy.

   

 • Hvem kan bruke løsningen?

  Ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenester og innbygger kan ta i bruk løsningen.

 • Hva må kommunene gjøre for å ta i bruk?

  Veiledning for å bistå kommuner med å ta i bruke denne type teknologi finner du på ks.no.

Skatt og inntektsopplysninger

 • Om løsningen

  Opplysninger om ligning, skatt og inntekt for å kunne beregne innbyggers egenandel ved helsetjenester  får kommunen via elektronisk pasientjournal. Leverandører som tilbyr en løsning for å beregne egenandel for langtidsopphold institusjon, er KS Fiks, Visma Omsorg Profil, DIPS Front CosDoc, Tietoevry Gerica og Helseplattformen. Samtidig tilbyr KS Digitale fellestjenester en nettsideløsning og grensesnitt for summering av beregningsgrunnlaget, som saksbehandler kan benytte videre i egenandelsberegningen i sitt fagsystem. 

 • Hva må kommunene gjøre for å ta i bruk?

  Tilgang til Skatteetatens delingsløsning for skatte- og inntektsopplysninger - KS