Meld gjerne fra til oss hvis dere vil ta i bruk løsningen, så hjelper vi dere i gang.

Prosjektleder Torunn Marstrander i KS Digitale fellestjenester.

Digitalt ledsagerbevis utvikles av KS digitale fellestjenester på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Prosjektmidlene ble tildelt av Kultur- og likestillingsdepartementet.

Dette er etterlengtet, og gevinsten er stor for alle med behov for ledsagerbevis. Vi er svært fornøyde med at den digitale løsningen også fungerer for dem med assistansebehov og verge. Her går KS foran og velger brukervennlige løsninger som gir mulighet for alle til å være digitale, sier interesseorganisasjonene Løvemammaene, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).

Ledsagerbeviset har hittil vært en manuell ordning, hvor ansatte i noen kommunen skriver ut en mal, fyller inn malen manuelt og laminerer et fysisk kort.

- Hos oss har vi en mal i Word der vi kopierer inn bilde og skriver tekst før vi printer ut, stempler, klipper til rett størrelse og laminerer. Med digitalt ledsagerbevis blir ordningen mer brukervennlig og effektiv, både for personene som bruker ledsagerbeviset og de ansatte i kommunen som utsteder det, sier prosjektdeltaker Gro Marita Våge Tulloch i Bømlo kommune.

Effektiv tidsbruk og bedre tjenester

Ved å ta i bruk tjenesten blir det enklere for kommunen å administrere og ha oversikt over ledsagerbevisene. Kommunen får også mulighet til å gi andre enn eier, for eksempel verge, tilgang til beviset.

- I dag bruker vi mye unødvendig tid på manuelle oppgaver, som arkivering i Elements og utsendelse av nye bevis når eieren har mistet kortet. Vi ser frem til å kunne bruke tiden på å gi enda bedre tjenester til innbyggerne isteden, sier Gro Marita.

Kom i gang allerede i dag

Allerede nå kan kommunene forberede seg på å ta i bruk tjenesten.

- Meld gjerne fra til oss hvis dere vil ta i bruk løsningen, så hjelper vi dere i gang. Vi anbefaler at dere allerede nå starter arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), slik at de er klare når tjenesten er ferdig i januar, sier prosjektleder Torunn Marstrander i KS Digitale fellestjenester.

Malene for ROS og DPIA ligger klare på Fiks-portalen.  

Økt deltakelse og likestilling

Ordningen med ledsagerbevis er et virkemiddel for økt deltakelse og likestilling i samfunnet ved at personer med funksjonsnedsettelse som har behov for det, får ha med seg ledsager på arrangementer. Ledsagerbevis utstedes av kommunen innbyggeren bor i, men er gyldig for hele landet på de stedene ordningen aksepteres.

- Vi er veldig glade for at KS har tatt på seg dette utviklingsarbeidet. Ledsagerbevisordningen senker terskelen for deltakelse på kultur- og fritidstilbud. En digitalisering gjør det enklere for brukerne å få tilgang til ledsagerbevis. Det er også veldig bra at løsningen vil være universelt utformet for både brukere og saksbehandlere, sier avdelingsdirektør Anna Bjørshol i Bufdir.