- Vi vet at overgripere bruker ulike digitale plattformer og nettsider for å oppnå kontakt med barn.  Et blokkeringsfilter vil kunne være ett av flere tiltak for å forhindre kontakt med potensielle overgripere og bidra til å forebygge overgrep. Vi anbefaler derfor at alle skoleeiere nå vurderer hvorvidt de har gode tiltak for en trygg og god innramming av barnas digitale læringsmiljø og vektlegger digital dømmekraft i opplæringen, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Nettsider med risiko for overgrep

Kommunesektoren er opptatt av å skape trygge digitale læringsmiljø og mange kommuner har over år jobbet godt med dette. Kripos liste inneholder oversikt over nettsider som brukes til å forlede barn eller som er laget for voksne hvor formålet er sjekking, dating eller seksuelle tjenester og som er lovstridig. Tiltaket kalles blokkeringsfilter for grunnskolen og over to av tre kommuner har allerede implementert denne listen.  

Lenkeblokk Icon Brev med anbefaling om trygge digitale læringsmiljø

Listen kan implementeres som blokkeringsliste i skolens nettverk og på bruker- og enhetsnivå for å forebygge seksuelle overgrep mot barn, og forhindre kontakt mellom barn og potensielle overgripere som opererer på internett. Kripos sin anbefaling om å begrense tilgangen til disse sidene gjelder for grunnskolen.

Skoleeiere, kommunale og private, kan få tilgang til listen ved å rette en forespørsel til kommunens politikontakt, som koordinerer med Kripos. Fylkeskommuner som ønsker å implementere tiltaket for sine videregående skoler kan ta direkte kontakt med Kripos.

Skolens ansvar

Kommunene, fylkeskommunene og private barnehage- og skoleeiere har ansvar for å ivareta barnas sikkerhet og personvern når de tar i bruk digitale enheter.

Kripos samarbeider med norske internettleverandører om et internettfilter som begrenser tilgangen til nettsider med overgrepsmateriale for norske internettbrukere. Kripos tilbyr også en liste over nettsider som de anbefaler at det begrenses tilgang til i nettverk og på utstyr som benyttes av elever i grunnskolen. Dette er nettsider som har funksjoner og formål som gjør dem godt egnet for kontaktetablering mellom barn og mulige overgripere.