Til hovedinnhold

Digitale fellesløsninger - Forvaltning

Her er en oversikt over digitale fellesløsninger innenfor tjenesteområdet forvaltning.

Artikler

Deling av inntekts- og skatteopplysningFoto: Illustrasjon: Oslo kommune

Deling av inntekts- og skatteopplysning

Deling av data mellom Skatteetaten og kommuner vil forenkle saksbehandling og gjøre det enklere for innbygger. Nå jobber KS og Skattetaten med å gi kommunene tilgang innenfor fem prioriterte områder.

Felles journalløft for kommunerFoto: Illustrasjon: Wemake

Felles journalløft for kommuner

Felles kommunal jorunal skal realisere målbildet om én innnbygger - én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig.

Fiks-plattformenFoto: Mostphotos

Fiks-plattformen

På Fiks-plattformen finner dere digitale fellesløsninger som kommuner og fylkeskommuner kan ta i bruk. Plattformen skal bidra til en samordnet digital tjenesteutvikling i kommunesektoren.

Fiks digiordenFoto: Bly

Fiks digiorden

Fiks Digiorden er et styringsverktøy som hjelper kommunen å drive god informasjonsforvaltning. Styringsverktøyet kan brukes til å sikre et strategisk eierskap til kommunens informasjonsforvaltning og investeringer på digitaliseringsområdet.

Fiks registerFoto: Scanstock

Fiks register

Gjennom Fiks register får kommuner og fylkeskommuner tilgang til folkeregisteret og andre nasjonale registre som er sentrale i saksbehandling.

Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter (Digifin)Foto: BLY

Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter (Digifin)

Finansieringsordningen gir støtte til nasjonale prosjekter som vil gi innbyggerne bedre tjenester og en enklere hverdag.

KS LæringFoto: Feber Design

KS Læring

KS Læring er en e-læringsportal for kommuner og fylkeskommuner. Her finner dere kurs og andre kompetansetiltak laget for og med kommunal sektor. KS Læring er kommunal sektors digitale arena for læring og deling.

SvarUt-tjenestenFoto: shutterstock

SvarUt-tjenesten

KS FIKS meldingformidler er en sentralisert løsning som formidler dokumenter mellom avsender og mottaker via ulike kanaler.

SISTE OM DIGITALE FELLESLØSNINGER

Les flere artikler

KONTAKT