KS Digitale fellestjenester ble etablert som et eget datterselskap i KS for å tilby kommunene en rekke digitale fellesløsninger. Selskapet skal bidra til at kommuner og fylkeskommuner lykkes raskere med digitaliseringen, som igjen skal gi en enklere hverdag for ansatte, innbyggere og næringsliv.

Vi tar en prat med leder Sidsel Nordhagen om hvor selskapet står nå, hva digitale fellestjenester egentlig er og på hvilken måte de skal bidra til den store omstillingen kommunesektoren må gjøre.

Digitaliseringen i kommunene går i noe ulik takt. Bergen kommune har lenge vært blant dem som leder an. Direktør for digitalisering og innovasjon i Bergen kommune, Kjetil Århus, forteller om hvordan kommunen jobber.

I intervjuserien med nye ordførere er fylkesordfører Anders Riise i Møre og Romsdal gjest.