Medarbeiderne og deres kompetanse er en hovedressurs for kommunal sektor. For å bidra til felles innsats for kompetanseutvikling driver kommunene gjennom KS Digitale fellestjenester kompetanseverktøyet KS Læring. Her kan man plassere og utvikle kompetansetiltak til egen kommune og til deling for felles bruk. Kurs som lages i forbindelse med dette innholdsnettverket, lages i et standard kursformat som også skal fungere i andre Læringsmiljøsystemer.

Læringsmiljøsystemet som KS Læring baseres på skal byttes ut, og vi legger  ut status på anskaffelsen på denne siden.

Det er viktig at nye/moderniserte KS Læring kan tilby gode relevante kurs for kommunene, og derfor opprettholdes fokus på innholdsarbeid. Det er avdeling for Kvalitetsutvikling (KVA) i KS som holder i dette, og det vil ikke gå ut over prosjektkapasiteten til de som jobber med anskaffelsen i KS-DIF. 

Lenkeblokk Icon Les mer i invitasjonen fra KS (Sway)

Høsten 2023 deltok seks kommuner i et samarbeidsnettverk for å lage felles nettkurs. Dette ga kommuner og KS tydelige bekreftelser på at samarbeid gir felles styrke.

Som et konkret resultat ble det skapt tre nettkurs til felles bruk gjennom KS Læring. Kursene er tilgjengelige for alle som har en brukerkonto i KS Læring: 

Nå inviterer vi til nytt samarbeidsnettverk i perioden august ’24 til mars ’25. Det blir veksling mellom flere digitale og tre fysiske nettverkssamlinger for å understøtte kommunenes arbeid med de nettkursene de vil lage. De fysiske samlingene er i Bergen og i Trondheim.

Hvorfor delta?

  • Samarbeid: Jobb sammen med engasjerte fagfolk.
  • Lær: Få innsikt i beste praksis og ny teknologi.
  • Bidra: Vær med på å forme fremtidens opplæringstilbud.

Påmeldingsfrist er snarest og innen 15. august til jve@ks.no

Lenkeblokk Icon Her kan du lese mer om innholdsnettverket (2023) (pdf)