KS Læring

KS Læring er en e-læringsportal for kommuner og fylkeskommuner. Her finner dere kurs og andre kompetansetiltak laget for og med kommunal sektor. KS Læring er kommunal sektors digitale arena for læring og deling.

Om KS Læring

Om KS Læring

Hvordan komme i gang?

Hvordan komme i gang?

Ta meg til KS Læring

KONTAKT