Regionreform

KS’ mål er et forsterket regionalt folkestyre, og KS er opptatt av at flere oppgaver er viktig for at regionreformen skal gi de nye fylkene en helhetlig samfunnsutviklerrolle.

Noen fakta om Norges fylker fra 2020

Noen fakta om Norges fylker fra 2020

Fra 1. januar 2020 har Norge elleve fylker mot 18 i år, Oslo inkludert. Trøndelag ble ett fylke allerede 1.1.2018.

Hvordan velge formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer

Hvordan velge formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer

De nye kommunestyrene og fylkestingene skal konstituere seg etter den nye kommuneloven. KS har utarbeidet et regneark som skal være til hjelp med valg av formannskap og fylkesutvalg.

Se Kartverkets tips og veiledninger for digitaliseringsprosjekter

Kartverket er teknisk koordinator for kommune- og regionreformen og gir råd om digitale konsekvenser til kommuner og fylker som skal slå seg sammen.

Dette må du vite om regionreformen

Dette må du vite om regionreformen

Regionreformen skal legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle for fylkeskommunene.

Reformteam i KS

Reformteam i KS

KS har etablert et reformteam knyttet til kommune- og regionreformene. Reformteamet skal etablere tilbud til medlemmer som skal slå seg sammen, utfra deres eget behov.

Erfaringer fra et samlet Trøndelag

Erfaringer fra et samlet Trøndelag

Sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag til ett fylke trådte i kraft 1. januar 2018. Her er erfaringene fra prosessen samlet og systematisert i en rapport som kan være til nytte for andre fylkeskommuner som skal gjennom tilsvarende løp.

Mer om regionreformen

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Hvert år i oktober/november gjennomfører KS på vegne av kommunesektoren bilaterale konsultasjonsmøter med politisk ledelse i de enkelte departementene, som regel statsråden. KS ønsker tilbakemeldinger innen 27. september.

Hvem bestemmer i overgangen til ny kommune?

Hvem bestemmer i overgangen til ny kommune?

Kommunestyrene i sammenslåingskommuner skal ha konstituerende møte innen utgangen av oktober. Funksjonstiden til de eksisterende kommunestyrene varer til og med 31. desember. Det reiser spørsmål om hvilket kommunestyre som skal ha ansvar for ulike saker.

Vikenkonferansen: Digitale muligheter – verdien av samarbeid

Vikenkonferansen: Digitale muligheter – verdien av samarbeid

For første gang samles kommunene i den nye Viken-regionen til diskusjon om digitale muligheter og verdien av å samarbeide. Følg konferansen på nett 28.-29. mai.

- Vanskelig start for nye fylkeskommuner

PRESSEMELDINGER

- Vanskelig start for nye fylkeskommuner

- Når regjeringen ikke vil styrke de frie inntektene til de nye fylkeskommunene, bidrar det til en dårlig start for regionreformen, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Regjeringens kontaktkonferanse med fylkene

Regjeringens kontaktkonferanse med fylkene

Næringsutvikling, kompetanse og omstilling var blant temaene da regjeringen møtte KS, fylkesordførere og fylkesrådmenn til kontaktkonferanse for å snakke om hvordan staten og fylkeskommunene skal samarbeide for å nå felles nasjonale mål.

En arena for deling og læring

En arena for deling og læring

KS har etablert en digital arena for erfaringsdeling for kommuner og fylkeskommuner som er i sammenslåingsprosesser på KS Læring - en delingsplattform for kommunesektoren.

Les flere artikler

KONTAKT