Regionreform

KS’ mål er et forsterket regionalt folkestyre, og KS er opptatt av at flere oppgaver er viktig for at regionreformen skal gi de nye fylkene en helhetlig samfunnsutviklerrolle.

Mer om regionreformen

KS-lederen vil fylle regionreformen med oppgaver

KS-lederen vil fylle regionreformen med oppgaver

De rødgrønne partiene åpner for å reversere sammenslåinger av fylkeskommuner. Sett heller full gass på regionreformen og gi dem flere oppgaver. Det var utfordringen fra KS’ styreleder Bjørn Arild Gram til rikspolitikerne på Arendalsuka onsdag.

Tina Bru må involvere kommunesektoren når nytt vindkraftsystem skal utformast

PRESSEMELDINGER

Tina Bru må involvere kommunesektoren når nytt vindkraftsystem skal utformast

- Dersom energimyndigheitene no lagar eit nytt vindkraftsystem utan å involvere kommunesektoren skikkeleg, kjem vi ikkje ut av krisa i forvalting av norsk vindkraftindustri. Det seier styreleiar i KS, Gunn-Marit Helgesen.

Usaklig om fylkesreform og veibygging

KRONIKKER

Usaklig om fylkesreform og veibygging

KS mener Maskinentreprenørenes Forening (MEF) bommer når de forsøker å gi inntrykk av at fylkeskommunene ikke er rustet til å ivareta sitt administrasjonsansvar for fylkesveiene og at dette har ført til full stopp i tildeling av driftskontrakter.

Treng fleire ressursar til landbruksoppgåvene

Treng fleire ressursar til landbruksoppgåvene

- Det nye ansvaret som følgjer av regionreforma på landbruksområdet må få skikkeleg finansiering dersom vi skal nå potensiala som ligg i reforma, sa styreleiar Gunn Marit Helgesen i møte med landbruksminister Olaug Bollestad.

Høringssvar om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

HØRING

Høringssvar om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

KS ser positivt på at det overføres ansvar fra staten til fylkeskommunene på landbruksområdet. KS mener imidlertid at overføringen bør forankres på kortfattet vis i lov og ikke gjennom endringer i forskrift slik Landbruks- og matdepartementet foreslår.

Merverdiavgift: Justeringsreglene ved kommunesammenslåinger

Merverdiavgift: Justeringsreglene ved kommunesammenslåinger

I forbindelse med de kommende sammenslåingene av kommuner og fylkeskommuner reiser det seg særskilte spørsmål knyttet til bestemmelsene om merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon. Her finner du en orientering om gjeldende regler.

Les flere artikler

KONTAKT