Regionreform

KS’ mål er et forsterket regionalt folkestyre, og KS er opptatt av at flere oppgaver er viktig for at regionreformen skal gi de nye fylkene en helhetlig samfunnsutviklerrolle.

Fakta om Norges fylker fra 2020

Fakta om Norges fylker fra 2020

Fra 1. januar 2020 har Norge elleve fylker mot 18 i 2019. Trøndelag ble ett fylke allerede 1.1.2018.

Hvordan velge formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer

Hvordan velge formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer

De nye kommunestyrene og fylkestingene skal konstituere seg etter den nye kommuneloven. KS har utarbeidet et regneark som skal være til hjelp med valg av formannskap og fylkesutvalg.

Se Kartverkets tips og veiledninger for digitaliseringsprosjekter

Kartverket er teknisk koordinator for kommune- og regionreformen og gir råd om digitale konsekvenser til kommuner og fylker som skal slå seg sammen.

Dette må du vite om regionreformen

Dette må du vite om regionreformen

Regionreformen skal legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle for fylkeskommunene.

Reformteam i KS

Reformteam i KS

KS har etablert et reformteam knyttet til kommune- og regionreformene. Reformteamet skal etablere tilbud til medlemmer som skal slå seg sammen, utfra deres eget behov.

Erfaringer fra et samlet Trøndelag

Erfaringer fra et samlet Trøndelag

Sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag til ett fylke trådte i kraft 1. januar 2018. Her er erfaringene fra prosessen samlet og systematisert i en rapport som kan være til nytte for andre fylkeskommuner som skal gjennom tilsvarende løp.

Mer om regionreformen

Tina Bru må involvere kommunesektoren når nytt vindkraftsystem skal utformast

PRESSEMELDINGER

Tina Bru må involvere kommunesektoren når nytt vindkraftsystem skal utformast

- Dersom energimyndigheitene no lagar eit nytt vindkraftsystem utan å involvere kommunesektoren skikkeleg, kjem vi ikkje ut av krisa i forvalting av norsk vindkraftindustri. Det seier styreleiar i KS, Gunn-Marit Helgesen.

Usaklig om fylkesreform og veibygging

KRONIKKER

Usaklig om fylkesreform og veibygging

KS mener Maskinentreprenørenes Forening (MEF) bommer når de forsøker å gi inntrykk av at fylkeskommunene ikke er rustet til å ivareta sitt administrasjonsansvar for fylkesveiene og at dette har ført til full stopp i tildeling av driftskontrakter.

Treng fleire ressursar til landbruksoppgåvene

Treng fleire ressursar til landbruksoppgåvene

- Det nye ansvaret som følgjer av regionreforma på landbruksområdet må få skikkeleg finansiering dersom vi skal nå potensiala som ligg i reforma, sa styreleiar Gunn Marit Helgesen i møte med landbruksminister Olaug Bollestad.

Høringssvar om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

HØRING

Høringssvar om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

KS ser positivt på at det overføres ansvar fra staten til fylkeskommunene på landbruksområdet. KS mener imidlertid at overføringen bør forankres på kortfattet vis i lov og ikke gjennom endringer i forskrift slik Landbruks- og matdepartementet foreslår.

Merverdiavgift: Justeringsreglene ved kommunesammenslåinger

Merverdiavgift: Justeringsreglene ved kommunesammenslåinger

I forbindelse med de kommende sammenslåingene av kommuner og fylkeskommuner reiser det seg særskilte spørsmål knyttet til bestemmelsene om merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon. Her finner du en orientering om gjeldende regler.

Drøftet oppgavefordeling på kulturpolitisk møte

Drøftet oppgavefordeling på kulturpolitisk møte

Landets regionale kulturpolitikere var nylig samlet til kulturpolitisk møte med kulturminister Trine Skei Grande. Målet var å drøfte oppfølging av oppgavefordeling på kulturfeltet i regionreformen.

Les flere artikler

KONTAKT