Regionreform

KS’ mål er et forsterket regionalt folkestyre, og er opptatt av at flere oppgaver er viktig for at regionreformen skal gi de nye fylkene en helhetlig samfunnsutviklerrolle.

- Vanskelig start for nye fylkeskommuner

PRESSEMELDINGER

- Vanskelig start for nye fylkeskommuner

- Når regjeringen ikke vil styrke de frie inntektene til de nye fylkeskommunene, bidrar det til en dårlig start for regionreformen, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Webinar: Forskriftsendringer ved sammenslåing

Webinar: Forskriftsendringer ved sammenslåing

Når nye kommuner og fylkeskommuner etableres fra nyttår, må de ha felles nye forskrifter. Webinaret 16. mai handler om hvordan lokale forskrifter skal fastsettes og formidles og hva som er gode råd for å samordne nye lokale forskrifter.

Se Kartverkets tips og veiledninger for digitaliseringsprosjekter

Kartverket er teknisk koordinator for kommune- og regionreformen og gir råd om digitale konsekvenser til kommuner og fylker som skal slå seg sammen.

Dette må du vite om regionreformen

Dette må du vite om regionreformen

Regionreformen skal legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle for fylkeskommunene.

Reformteam i KS

Reformteam i KS

KS har etablert et reformteam knyttet til kommune- og regionreformene. Reformteamet skal etablere tilbud til medlemmer som skal slå seg sammen, utfra deres eget behov.

Erfaringer fra et samlet Trøndelag

Erfaringer fra et samlet Trøndelag

Sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag til ett fylke trådte i kraft 1. januar 2018. Her er erfaringene fra prosessen samlet og systematisert i en rapport som kan være til nytte for andre fylkeskommuner som skal gjennom tilsvarende løp.

Mer om regionreform

Hvem bestemmer i overgangen til ny kommune?

Hvem bestemmer i overgangen til ny kommune?

Kommunestyrene i sammenslåingskommuner skal ha konstituerende møte innen utgangen av oktober. Funksjonstiden til de eksisterende kommunestyrene varer til og med 31. desember. Det reiser spørsmål om hvilket kommunestyre som skal ha ansvar for ulike saker.

Vikenkonferansen: Digitale muligheter – verdien av samarbeid

Vikenkonferansen: Digitale muligheter – verdien av samarbeid

For første gang samles kommunene i den nye Viken-regionen til diskusjon om digitale muligheter og verdien av å samarbeide. Følg konferansen på nett 28.-29. mai.

Regjeringens kontaktkonferanse med fylkene

Regjeringens kontaktkonferanse med fylkene

Næringsutvikling, kompetanse og omstilling var blant temaene da regjeringen møtte KS, fylkesordførere og fylkesrådmenn til kontaktkonferanse for å snakke om hvordan staten og fylkeskommunene skal samarbeide for å nå felles nasjonale mål.

En arena for deling og læring

En arena for deling og læring

KS har etablert en digital arena for erfaringsdeling for kommuner og fylkeskommuner som er i sammenslåingsprosesser på KS Læring - en delingsplattform for kommunesektoren.

Webinar: Gode arbeidsprosesser i nye kommuner

Webinar: Gode arbeidsprosesser i nye kommuner

Mange kommuner som slår seg sammen er nå kommet til den viktig fasen hvor visjonene for den nye kommune skal omsettes i nye arbeidsprosesser. Dette kan innebære samordning av eksisterende arbeidsprosesser eller utvikling av nye. Lær mer 10. mai.

Webinar: Hvordan måle effekter av kommunesammenslåinger?

Webinar: Hvordan måle effekter av kommunesammenslåinger?

Når kommuner eller fylkeskommuner slås sammen, er målet at det skal gi gevinster. Men hvordan kan kommunesektoren finne ut om målene nås? Vi inviterer til webinar om gevinstrealisering 2. april!

Les flere artikler

KONTAKT