Til hovedinnhold

Regionreform

KS’ mål er et forsterket regionalt folkestyre, og KS er opptatt av at flere oppgaver er viktig for at regionreformen skal gi de nye fylkene en helhetlig samfunnsutviklerrolle.

Artikler

Mer om regionreformen

Foto: Shutterstock

Tilslutning til KS' arbeidsgivervirksomhet ved deling av kommuner eller fylker

Nye kommuner og fylkeskommuner må gi tilslutning til KS' arbeidsgivervirksomhet slik at KS blant annet får fullmakt til å inngå eller si opp tariffavtaler. Alle må sende inn et skjema som bekrefter at KS får drive arbeidsgivervirksomhet på vegne av dem.

Foto: Smøla kommune

PRESSEMELDINGER

Tina Bru må involvere kommunesektoren når nytt vindkraftsystem skal utformast

- Dersom energimyndigheitene no lagar eit nytt vindkraftsystem utan å involvere kommunesektoren skikkeleg, kjem vi ikkje ut av krisa i forvalting av norsk vindkraftindustri. Det seier styreleiar i KS, Gunn-Marit Helgesen.

Foto: Gun Persson, Mostphotos

KRONIKKER

Usaklig om fylkesreform og veibygging

KS mener Maskinentreprenørenes Forening (MEF) bommer når de forsøker å gi inntrykk av at fylkeskommunene ikke er rustet til å ivareta sitt administrasjonsansvar for fylkesveiene og at dette har ført til full stopp i tildeling av driftskontrakter.

Foto: Mostphotos

HØRING

Høringssvar om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

KS ser positivt på at det overføres ansvar fra staten til fylkeskommunene på landbruksområdet. KS mener imidlertid at overføringen bør forankres på kortfattet vis i lov og ikke gjennom endringer i forskrift slik Landbruks- og matdepartementet foreslår.

Foto: Rasmus Olsen, Flickr

Merverdiavgift: Justeringsreglene ved kommunesammenslåinger

I forbindelse med de kommende sammenslåingene av kommuner og fylkeskommuner reiser det seg særskilte spørsmål knyttet til bestemmelsene om merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon. Her finner du en orientering om gjeldende regler.

Foto: Visit Oslo

Matrikkelen og grunnboken stenger i desember

Kartverket anbefaler at kommunene ferdigbehandler alle saker som skal sendes for tinglysing innen 29. november.

Les flere artikler

KONTAKT