- KS vil berømme utvalget for deres arbeid med forslag til nye oppgaver og myndighet til fylkeskommunene. Ved å følge opp rapporten, vil Stortinget oppfylle sitt mål om å gjennomføre en demokratireform, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Professor Terje P. Hagen ved Universitetet i Oslo har ledet Ekspertutvalget. Han overleverte utvalgets rapport til kommunal- og regionalminister Monica Mæland 1. februar.

Stortinget har vedtatt ny struktur for fylkeskommunene. Fra 1.1.2020 vil dagens 18 fylkeskommuner bli til 11. Strukturendringen var Stortingets premiss for å overføre flere oppgaver og gi økt myndighet til fylkeskommunene. Ekspertutvalget har vurdert nye oppgaver i tillegg til de som Stortinget allerede har besluttet å overføre til fylkeskommunene.

- Sammen med de oppgavene som Stortinget allerede har forutsatt overført til fylkeskommunene, vil endringene Ekspertutvalget foreslår gi en betydelig kraft til fylkeskommunene som samfunnsutvikler. Det vil også gi en mer brukervennlig forvaltning, bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv, sier Helgesen.

Hun understreker at det ligger en betydelig oppgave i å bygge opp de nye fylkeskommunene, og at en rask avklaring av deres myndighet, oppgaver og virkemidler vil sikre at fylkeskommunene blir handlekraftige som regionale samfunnsutviklere.

- KS forutsetter at regjeringen legger fram en sak som bygger på Ekspertutvalgets forslag til Stortinget, slik at dette kan behandles i vårsesjonen 2018.  Jo tidligere rammebetingelsene avklares, jo mer vellykket vil reformen bli, sier Gunn Marit Helgesen.