Hurdalsplattformen har tydelige ambisjoner om å satse på fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører. Den må følges opp med handling.

Siv Henriette Jacobsen, leder av fylkesordførerkollegiet

Det var det klare budskapet fra alle fylkesordførere da de møtte kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram om regionreformens fremtid.

-  Hurdalsplattformen har tydelige ambisjoner om å satse på fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører. Den må følges opp med handling, sier leder i fylkesordførerkollegiet, Siv Henriette Jacobsen.  

Fylkesordførerkollegiet er svært positiv til regjeringens ambisjoner om å utvikle regionvekstavtaler blant annet med fylkeskommunene, og mener at dette arbeidet må starte opp våren 2022.

Nye oppgaver

Fylkeskommunene er klare for å ta på seg en enda større rolle når det gjelder å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor.

- Det regionale nivået har svært gode forutsetninger for å bidra til å finne løsninger på viktige samfunnsutfordringer innen det grønne skiftet, utbygging av bredbånd, samferdsel og opplæring. Det er også mulig å benytte forsøksloven allerede i år til å prøve ut oppgaveoverføring og myndighet fra både statsforvaltere og andre statlige virksomheter til enkelte fylkeskommuner sier fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik.

Hurdalsplattformen må følges opp

Fylkesordførerkollegiet utfordret regjeringen til å følge opp alle Hurdalsplattformens posisjoner om fylkeskommunenes roller og tjenester, også når det gjelder styrking av finansielle virkemidler

De forventer at regjeringen i tråd med løfter i Hurdalsplattformen:

  • Sørger for en betydelig økning i vedlikehold av fylkesveier
  • Gir økte tilskudd til utbygging av høyhastighets bredbånd over hele landet
  • Styrker tilskuddene til lærebedrifter og lærlinger med særskilte behov, og gjennomføre et utstyrsløft for yrkesfagene